Σύνθετες αποκαταστάσεις – Επικόλληση ελασμάτων στο σκυρόδεμα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

EPOMAX-EK   Εποξειδική πάστα 2 συστατικών

EPOMAX-L20   Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών για ρωγμές εύρους 0,1-1,0 mm

EPOMAX-L10   Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών για ρωγμές εύρους 0,5-3,0 mm

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το στοιχείο του φέροντα οργανισμού που έχει ρηγματωθεί πρέπει να αποκατασταθεί και να ενισχυθεί με την επικόλληση λεπτών ελασμάτων στην επιφάνειά του.

II. ΛΥΣΗ

Τα προς επικόλληση λεπτά ελάσματα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και να έχουν πάχος 1-1,5 mm.

Η επικόλληση των ελασμάτων πάνω στην επιφάνεια του στοιχείου εξασφαλίζεται με τη χρήση των ενέσιμων εποξειδικών ρητίνων EPOMAX-L20 (απόσταση ελάσματος-δομικού στοιχείου 0,1-1,0 mm) ή EPOMAX-L10 (απόσταση ελάσματος-δομικού στοιχείου 0,5-3,0 mm) σε συνδυασμό με την εποξειδική πάστα EPOMAX-EK.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η πλήρης διαδικασία αποκατάστασης έχει ως εξής:

 1. Καθαιρείται ο τυχόν προϋπάρχων σοβάς σε όλη την επιφάνεια που θα επικολληθούν τα ελάσματα.
 2. Η επιφάνεια του σκυροδέματος λειαίνεται με μηχανικά μέσα και καθαρίζεται επιμελώς με πεπιεσμένο αέρα.
 3. Εκτραχύνεται η εσωτερική επιφάνεια των ελασμάτων με αμμοβολή.
 4. Τα ελάσματα στηρίζονται με μηχανικό τρόπο (π.χ. με καρφιά ή βύσματα) πάνω στην επιφάνεια του σκυροδέματος και στοκάρονται περιμετρικά με την εποξειδική πάστα EPOMAX-EK, στερεώνοντας ταυτόχρονα τα ακροφύσια ρητινενέσεων. Η απόσταση των ακροφυσίων κυμαίνεται από 20-30 cm, ανάλογα με το μέγεθος του ελάσματος.
 5. Αφού σκληρυνθεί το EPOMAX-EK διενεργείται η διαδικασία της ρητινένεσης με την εποξειδική ρητίνη EPOMAX-L20 ή EPOMAX-L10:
  α. Τοποθετείται ο σωλήνας εξαγωγής της ρητίνης (π.χ. αλφαδολάστιχο) στο πρώτο ακροφύσιο. Εάν το έλασμα είναι τοποθετημένο στο κάτω πέλμα της δοκού, ξεκινάμε από το ένα άκρο του. Εάν είναι τοποθετημένο στις παρειές του, ξεκινάμε από το χαμηλότερο ακροφύσιο.
  β. Με χειρισμό της βάνας εξαγωγής της ρητίνης στο καζανάκι πίεσης, πρεσάρεται η ρητίνη στο ακροφύσιο μέχρις ότου αρχίσει να εξέρχεται από το επόμενο ακροφύσιο.
  γ. Σφραγίζεται το πρώτο ακροφύσιο με την ειδική τάπα και η ρητίνη πρεσάρεται στο αμέσως επόμενο ακροφύσιο, μέχρι να εξέλθει από το μεθεπόμενο κ.ο.κ.
  δ. Η διαδικασία συνεχίζεται ως ανωτέρω για όλα τα ακροφύσια. Την επόμενη ημέρα οι προεξοχές των ακροφυσίων μπορούν να αφαιρεθούν (με σπάσιμο) και στη συνέχεια να αποκατασταθεί ο τυχόν προϋπάρχων σοβάς.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Για την αποφυγή θερμοκρασιακών συστολοδιαστολών στη μεταλλική πλάκα συνιστάται ο προϋπάρχον σοβάς να αποκατασταθεί με ένα ισχυρό κονίαμα πάχους τουλάχιστον 2 cm, ενισχυμένο με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST.
 • Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, ένα άτομο πρέπει να κρατά σταθερά το σωλήνα εξαγωγής στα ακροφύσια, να ταπώνει τα ακροφύσια και να καθοδηγεί ένα δεύτερο άτομο για το χειρισμό της βάνας εξαγωγής της ρητίνης.
 • Η ανάμιξη των εποξειδικών υλικών πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή, ώστε να χρησιμοποιείται όλη η ποσότητα του Α και του Β συστατικού κάθε φορά.
 • Οι ρητίνες EPOMAX-L20 και EPOMAX-L10 συνιστάται να μη χύνονται κατευθείαν μέσα στο καζανάκι πίεσης, αλλά, αφού αναμειχθούν τα 2 συστατικά της ρητίνης μέσα στο δοχείο του συστατικού Α, να τοποθετείται το δοχείο αυτό μέσα στο καζανάκι πίεσης. Έτσι αποφεύγεται η ρύπανσή του και η πιθανότητα σκλήρυνσης υπολειμμάτων ρητίνης μέσα σε αυτό που μπορεί να οδηγήσει σε αχρήστευσή του.
 • Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διάρκεια του χρόνου εφαρμογής σε σχέση με το pot life του υλικού για τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, ώστε να μην πήξει το υλικό όσο διαρκεί η διαδικασία της ρητινένεσης.
 • Μετά το τέλος της εφαρμογής πρέπει οπωσδήποτε να καθαρισθούν το καζανάκι πίεσης και τα εργαλεία με το διαλυτικό SM-12 (ξέπλυμα με πρεσάρισμα του SM-12στο καζανάκι πίεσης και στο σωλήνα εξαγωγής).
 • Κατά την εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά γυαλιά και γάντια.
 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.

gr26-1

gr26-2