Στεγάνωση υπογείου έναντι νερού υπό πίεση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

AQUAMAT   Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα

AQUAMAT-ELASTIC   Ελαστικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών

AQUAFIX   Υπερταχείας πήξης σφραγιστικό τσιμέντο

DUROCRET-PLUS   Ρητινούχο, ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

RAPICRET   Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

PLASTIPROOF Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α – Στεγανωτικό μάζας

AQUAMAT-ADMIX   Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος, κρυσταλλικής δράσης

FERROSEAL   Τσιμεντοειδής αντιδιαβρωτική προστασία-γέφυρα πρόσφυσης

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι υπόγειοι χώροι των κατασκευών, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, απαιτούν αποτελεσματική στεγάνωση έναντι υγρασίας και νερού. Όταν η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα στο έδαφος, γύρω από τον υπόγειο χώρο, βρίσκεται άνωθεν της στάθμης του δαπέδου του υπογείου, τότε απαιτείται η διαμόρφωση του υπόγειου χώρου ως στεγανή λεκάνη, η οποία θα βρίσκεται μόνιμα μέσα στο νερό και η οποία θα υφίσταται μόνιμη υδροστατική πίεση.

Μία τέτοια στεγανωτική στρώση οφείλει:

 • Να στεγανώνει αποτελεσματικά, ακόμη και σε συνθήκες υψηλής υδροστατικής πίεσης.
 • Να έχει διάρκεια στο χρόνο, διότι πιθανή βλάβη της έχει ως συνέπεια το άμεσο πλημμύρισμα του υπόγειου χώρου και η επισκευή ή η επαναδημιουργία της απαιτεί σημαντικό κόπο και κόστος.

II. ΛΥΣΗ

Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται συνήθως η εφαρμογή της στεγάνωσης από την εσωτερική πλευρά του υπογείου, ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία μίας κλειστής, ενιαίας στεγανολεκάνης.

Πρωταρχικής σημασίας πάντοτε είναι να έχει υπολογιστεί κατάλληλα ο φορέας της στεγανωτικής στρώσης, ώστε να επαρκεί στατικά στις υδροστατικές πιέσεις του νερού.

Για τη στεγάνωση επιλέγεται η χρήση του επαλειφόμενου στεγανωτικού κονιάματος AQUAMAT, το οποίο έχει το ιδιαίτερο πλεονέκτημα να μπορεί να εφαρμοσθεί εσωτερικά στα τοιχία και το δάπεδο του υπογείου, καθώς έχει ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα και αντέχει στις αρνητικές πιέσεις του νερού.

Έτσι, η στεγανωτική στρώση του AQUAMAT:

 • Δημιουργεί μία ισχυρή, κλειστή και ενιαία στεγανολεκάνη σε όλο τον υπόγειο χώρο. Η εφαρμογή της μπορεί να γίνει τόσο σε νέες κατασκευές όσο και σε υφιστάμενες, όταν τεθεί θέμα στεγάνωσής τους εκ των υστέρων.
 • Έχει ικανότητα διαπνοής και εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και χρηστικότητα του χώρου του υπογείου.
 • Προσφέρει αποτελεσματική στεγάνωση ακόμη και υπό υψηλή υδροστατική πίεση.
 • Έχει διάρκεια στο χρόνο λόγω του ότι το υλικό είναι ανόργανο.

Εάν πρόκειται για νέα κατασκευή, κατά τη σκυροδέτηση των δομικών στοιχείων του υπογείου, συνιστάται η προσθήκη στο σκυρόδεμα του πρόσμικτου ρευστοποιητή-στεγανωτικού μάζας PLASTIPROOF, σε αναλογία 0,2-0,5% επί του βάρους του τσιμέντου και του στεγανωτικού κρυσταλλικής δράσης AQUAMAT-ADMIX σε αναλογία 0,8-1,0 kg ανά 100 kg τσιμέντου.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προκαταρτικές εργασίες – προσωρινή διαμόρφωση φρεατίου άντλησης

 1. Εκσκαφή φρεατίου άντλησης, όσο το δυνατό κοντύτερα στο κεντροβαρές της κάτοψης του υπογείου και όσο το δυνατό βαθύτερα, με σκοπό τον υποβιβασμό του υδροφόρου ορίζοντα κάτω από το επίπεδο των εργασιών εφαρμογής της στεγάνωσης.
 2. Άντληση των νερών, ώστε να διατηρείται η στάθμη τους σταθερά χαμηλότερα του επιπέδου εφαρμογής της στεγάνωσης.
 3. Στη συνέχεια, διαμορφώνεται στο σκάμμα της θεμελίωσης αποστραγγιστική στρώση με τοποθέτηση πρώτα γεωυφάσματος και κατόπιν σκύρων διαμέτρου 2-4 cm.
 4. Η στρώση των σκύρων συνιστάται να καλύπτεται με φύλλο πολυαιθυλενίου, προκειμένου να μην εισχωρήσει λεπτόκοκκο υλικό κατά τη σκυροδέτηση της πλάκας του υπογείου.
  Εναλλακτικά, αντί πολυαιθυλενίου και σκυροδέματος καθαριότητος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μεμβράνη DELTA-MS για την επικάλυψη των σκύρων και να ακολουθήσει απ’ευθείας, πάνω σε αυτή, η σκυροδέτηση της πλάκας του υπογείου.
 5. Παράλληλα γίνεται η διαμόρφωση του φρεατίου άντλησης με την τοποθέτηση διάτρητων (οπές διαμέτρου 1 cm) τσιμεντοσωλήνων διαμέτρου 40-50 cm, περιβαλλόμενων από στρώση σκύρων και γεωυφάσματος, τα οποία θα λειτουργήσουν ως φίλτρο, εμποδίζοντας την είσοδο φερτών υλών στο φρεάτιο.
 6. Σε περίπτωση υπογείου υφιστάμενης κατασκευής, μετά την τοποθέτηση των τσιμεντοσωλήνων στη θέση τους, γίνεται σκυροδέτηση στο δάπεδο περιμετρικά τους, ώστε να αποκατασταθεί η συνέχεια πλάκας δαπέδου-σωλήνων φρεατίου. Σε αυτή την περίπτωση, η συγκόλληση του παλιού με το νέο σκυρόδεμα ενισχύεται με την εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης χρησιμοποιώντας το ρητινούχο επαλειφόμενο τσιμεντονιάμα FERROSEAL σαν γέφυρα πρόσφυσης.

Προετοιμασία υποστρώματος

 1. Στα τυχόν σημεία διαρροής ανοίγονται οπές κωνικής μορφής, με διεύρυνση αντίθετη προς τη φορά του νερού και σφραγίζονται με το τσιμέντο υπερταχείας πήξης AQUAFIX. Συχνά, σφραγίζοντας τις σημειακές διαρροές εμφανίζονται νέες, επειδή το νερό βρίσκει τις αμέσως επόμενες, ευκολότερες διεξόδους. Επειδή είναι άγνωστο το πόσο ατέρμονα μπορεί να συνεχιστεί η συνεχής σφράγιση των νέων διαρροών, τοποθετούνται σωληνάκια ανακούφισης στις διανοιχθείσες οπές, οι οποίες σφραγίζονται περιμετρικά γύρω από αυτά. Στη συνέχεια, τα σωληνάκια ανακούφισης οδηγούνται στο φρεάτιο άντλησης, ώστε να αποχετεύονται τα συλλεγόμενα νερά.
 2. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας του σκυροδέματος από τυχόν υπολείμματα λαδιών ξυλοτύπου, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ.
 3. Υπάρχουσες φωλιές στο σκυρόδεμα καθαρίζονται από τα χαλαρά σκύρα.
 4. Μορέλα και φουρκέτες κόβονται σε βάθος περίπου 3 cm.
 5. Υπάρχοντες αρμοί εργασίας ανοίγονται σε μορφή V, σε όλο το μήκος τους, σε βάθος περίπου 3 cm.
 6. Καλή διαβροχή των παραπάνω σημείων και στοκάρισμά τους με το έτοιμο ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET-PLUS. Εναλλακτικά, όταν απαιτείται ταχύτητα εργασιών, το στοκάρισμα μπορεί να γίνει με το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα RAPICRET. Κατανάλωση DUROCRET-PLUS: 25 kg για στοκάρισμα επιφάνειας 30-40 m² (ενδεικτική κατανάλωση για μία συνήθη επιφάνεια τοιχίου σκυροδέματος).
 7. Η γωνία που σχηματίζεται στη συμβολή του δαπέδου με τα κατακόρυφα στοιχεία (τοιχία, υποστυλώματα κλπ.), διαβρέχεται και σφραγίζεται σε όλο το μήκος της με το έτοιμο ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET-PLUS (διαμόρφωση «λουκιού» μορφής τριγώνου με πλευρές 4-5 cm). Όταν απαιτείται ταχύτητα εργασιών, μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί, ως υλικό σφράγισης, το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα RAPICRET.
  Κατανάλωση DUROCRET-PLUS: 1,9-2,7 kg/m μήκος “λουκιού”.
 8. Καλή διαβροχή όλης της επιφάνειας του υποστρώματος, χωρίς να δημιουργηθούν λιμνάζοντα νερά.

Εφαρμογή του AQUAMAT

 1. Το περιεχόμενο ενός σάκου AQUAMAT (25 kg) προστίθεται προοδευτικά σε 8,25 kg νερό υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί ένας ομοιογενής πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Για την ανάμιξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναμικτήρας (δράπανο) χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).
 2. Επάλειψη του AQUAMAT σε 3-4 στρώσεις εσωτερικά, στα τοιχία και κατόπιν στο δάπεδο του υπογείου. Η επάλειψη στα τοιχία γίνεται τουλάχιστον 50 cm πάνω από τη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα. Κάθε νέα στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η προηγούμενη. Για την αποφυγή ρηγματώσεων του υλικού δε θα πρέπει το πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 mm.
  Κατανάλωση: 3-4 kg/m² συνολικά.
 3. Σε επιφάνειες που μπορεί να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές λόγω συστολοδιαστολών ή σε αρμούς διακοπής εργασίας καθώς και σε σημεία που το σκυρόδεμα διαπερνάται από σωλήνες ή άλλα μεταλλικά στοιχεία, συνιστάται η χρήση του ελαστικού, επαλειφόμενου στεγανωτικού κονιάματος AQUAMAT-ELASTIC.

Τελικές εργασίες-τελική διαμόρφωση του φρεατίου άντλησης
Μετά το πέρας των εργασιών της στεγάνωσης του υπογείου δεν απαιτείται πλέον η άντληση των νερών και επομένως η ύπαρξη του φρεατίου άντλησης περιττεύει. Συνιστάται όμως η διατήρησή του σε μόνιμη βάση, ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν τυχόν τραυματισμοί της στεγάνωσης μελλοντικά, π.χ. κατά την εκτέλεση μεταγενέστερων ηλεκτρομηχανολογικών ή υδραυλικών εργασιών στο υπόγειο.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, εάν έχει διατηρηθεί το φρεάτιο, υπάρχει η δυνατότητα γρήγορης άντλησης και ταχύτατου υποβιβασμού του υδροφόρου ορίζοντα, ώστε να αποφευχθεί το πλημμύρισμα του υπογείου και η πιθανή καταστροφή των εγκατεστημένων σε αυτό αξιών.

Το σχηματιζόμενο φρεάτιο θα πρέπει να διαμορφώνεται ως ανεστραμμένο, δηλαδή να προεξέχει πάνω από το δάπεδο του υπογείου, όσο το ύψος της ανώτερης παρατηρηθείσας στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα συν τουλάχιστον 50 cm για λόγους ασφαλείας, διότι λόγω της αρχής των συγκοινωνούντων δοχείων, μετά το πέρας της άντλησης, μέσα στο φρεάτιο η στάθμη του νερού θα ανέλθει σε ύψος ίδιο με αυτό της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα γύρω από το υπόγειο.

Προκειμένου λοιπόν να διαμορφωθεί το φρεάτιο άντλησης στην τελική του μορφή, γίνονται τα εξής:

 1. Tοποθέτηση όσων σωλήνων απαιτείται επιπροσθέτως, προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό ύψος του φρεατίου, και συγκόλληση τους με το έτοιμο ρητινούχο, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET-PLUS.
 2. Η γωνία που σχηματίζεται στη συμβολή του δαπέδου με το προεξέχον τμήμα του φρεατίου, σφραγίζεται καθ’ όλη την περίμετρό του με το έτοιμο ρητινούχο, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET-PLUS (διαμόρφωση «λουκιού» μορφής τριγώνου με πλευρές 4-5 cm).
 3. Επέκταση της στεγάνωσης του δαπέδου σε όλο το ύψος του προεξέχοντος τμήματος του φρεατίου άντλησης, με επάλειψη του AQUAMAT σε 3-4 στρώσεις περιμετρικά του και μέχρι τα άνω χείλη του. Κάθε νέα στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η προηγούμενη.
 4. Μετά την παρέλευση 3 ημερών από τη εφαρμογή της στεγάνωσης, χρόνου κατά τον οποίο το AQUAMAT έχει πάρει σημαντικές αντοχές, αφαιρούνται τα σωληνάκια από τα σημεία εκτόνωσης του νερού. Ακολουθεί σφράγισμα με AQUAFIX και τοπική επάλειψη με AQUAMAT.
 5. Η άντληση των νερών συνιστάται να συνεχιστεί για περίπου 7 ημέρες ακόμη μετά το πέρας της στεγάνωσης, ώσπου δηλαδή να αναπτυχθούν επαρκώς οι αντοχές της μεμβράνης του AQUAMAT.
 6. Συνιστάται η κάλυψη της μεμβράνης του AQUAMAT στο δάπεδο του υπογείου, π.χ. με τσιμεντοκονία δαπέδου, πλακόστρωση κλπ., για την προστασία της έναντι πιθανών τραυματισμών κατά τη λειτουργία του χώρου.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του υλικού πρέπει να είναι τουλάχιστον +5ºC.
 • Σε περίπτωση που υπάρχουν πλαστικά μορέλα στο σκυρόδεμα αυτά σφραγίζονται εσωτερικά σε βάθος 3-4 cm με την σφραγιστική μαστίχη FLEX MS-45 αφήνοντας ένα βάθος 2-3 cm από την εξωτερική πλευρά για να σφραγιστεί μετέπειτα με το ρητινούχο, ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα DUROCRET-PLUS.
 • Η στρώση του AQUAMAT πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, τη βροχή και τον παγετό.
 • Το προϊόν περιέχει τσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό.
 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.

gr4-2

gr4-1