Στεγάνωση υγρών χώρων

gr15-1

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

AQUAMAT  Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα

AQUAMAT-ELASTIC   Ελαστικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ   Πολυεστερικό ύφασμα για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ   Πλέγμα από Fiberglass για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων


Φύση του προβλήματος – Απαιτήσεις

Οι χώροι που βρίσκονται υπό την επίδραση μόνιμης υγρασίας, όπως μπάνια, ντουζιέρες, χώροι υγιεινής κλπ., πρέπει να στεγανώνονται, ώστε να μην παρουσιάζεται διαρροή νερού υπό μορφή υγρασίας σε γειτονικούς χώρους.

Μία τέτοια στεγάνωση διαμορφώνεται συνήθως πίσω από τα πλακίδια, με τα οποία ως επί το πλείστον επενδύονται οι επιφάνειες των υγρών χώρων. Πρωταρχική απαίτηση για τη στεγάνωση αποτελεί η αντοχή σε μόνιμη υγρασία καθώς και η ανθεκτικότητα και η αξιοπιστία στο χρόνο, διότι μεταγενέστερη επέμβαση επιδιόρθωσης της στεγανωτικής στρώσης είναι δύσκολη και δαπανηρή.


II. ΛΥΣΗ

Το AQUAMAT αποτελεί ιδανική λύση για τη στεγάνωση επιφανειών σε χώρους που παρουσιάζουν μόνιμη υγρασία. Πρόκειται για ένα επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, το οποίο παρέχει πλήρη στεγανότητα.

Είναι κατάλληλο για επιφάνειες κατασκευασμένες από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία ή σοβά.

Το AQUAMAT ενδείκνυται ιδιαίτερα για τη στεγάνωση επιφανειών υγρών χώρων που πρόκειται να επιστρωθούν με κεραμικά πλακίδια, όπως μπάνια, ντουζιέρες κλπ., επειδή η χημική του συγγένεια με την κόλλα πλακιδίων (και τα δύο υλικά είναι τσιμεντοειδή), καθιστά τη σύνδεση των δύο στρώσεων μονολιθική.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

 1. Το υπόστρωμα πρέπει να απαλλάσσεται από λάδια, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ.
 2. Όπου απαιτείται γίνεται εξομάλυνση του υποστρώματος, προκειμένου να δημιουργηθεί μία ομαλή επιφάνεια για την επάλειψη του AQUAMAT και την επικόλληση των πλακιδίων.
 3. Ακολουθεί καλή διαβροχή του υποστρώματος, χωρίς όμως να δημιουργηθούν λιμνάζοντα νερά.

Εφαρμογή του AQUAMAT

 1. Το περιεχόμενο ενός σάκου AQUAMAT (25 kg) προστίθεται προοδευτικά σε 8,25 kg νερό υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί ένας ομοιογενής πολτός κατάλληλος για επάλειψη. Για την ανάμιξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί δράπανο χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).
 2. Το AQUAMAT επαλείφεται με βούρτσα σε 2-3 στρώσεις. Κάθε νέα στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η προηγούμενη. Για την αποφυγή ρηγματώσεων του υλικού, δε θα πρέπει το πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 mm.
  Κατανάλωση AQUAMAT: 2-3 kg/m2 συνολικά.
  Κατά μήκος αρμών και συμβολών τοίχου-δαπέδου ή τοίχων, συνιστάται η χρήση του ελαστικού στεγανωτικού κονιάματος AQUAMAT-ELASTIC και η τοπική ενίσχυση της στεγανωτικής μεμβράνης με ταινία υαλοπλέγματος (65 g/m2) ή πολυεστερικού υφάσματος πλάτους (30 g/m2) 10 cm. Στις περιοχές αυτές γίνεται μία επάλειψη με AQUAMAT-ELASTIC κατά μήκος του αρμού ή της συμβολής, σε πλάτος 12-15 cm, και τοποθετείται ο οπλισμός όσο η στρώση του AQUAMAT-ELASTIC είναι νωπή. Μετά το στέγνωμα αυτής της στρώσης ακολουθούν ακόμη δύο τοπικές επαλείψεις. Η δεύτερη επάλειψη γίνεται αφού στεγνώσει η πρώτη.
  Η χρήση του ελαστικού στεγανωτικού κονιάματος AQUAMAT-ELASTIC συνίσταται επίσης και σε περίπτωση που αναμένονται συστολοδιαστολές του υποστρώματος (π.χ. δάπεδο με ενδοδαπέδια θέρμανση).
  Κατανάλωση AQUAMAT-ELASTIC: περίπου 3,5 kg/m2 συνολικά.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή του AQUAMAT πρέπει να είναι τουλάχιστον +50C.
 • Το προϊόν περιέχει τσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό.
 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.