Στεγάνωση υγρών χώρων κατασκευασμένων με ξηρά δόμηση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ISOMAT® SL 17   Ελαστομερές υλικό για στεγάνωση πίσω από πλακίδια

AQUAMAT-ELASTIC  Ελαστικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών

UNI-PRIMER   Ακρυλικό αστάρι νερού

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ  Πολυεστερικό ύφασμα για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ  Πλέγμα από Fiberglass για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων


I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Φύση του προβλήματος – Απαιτήσεις

Οι χώροι που βρίσκονται υπό την επίδραση μόνιμης υγρασίας, όπως μπάνια, ντουζιέρες, χώροι υγιεινής κλπ., και έχουν διαμορφωθεί με ξηρά δόμηση (γυψοσανίδες, μοριοσανίδες κλπ.) πρέπει να στεγανώνονται, αφ’ ενός επειδή τα υλικά αυτά καταστρέφονται εύκολα από την υγρασία αφ’ ετέρου για να μην παρουσιάζεται διαρροή νερού υπό μορφή υγρασίας σε γειτονικούς χώρους.

Μία τέτοια στεγάνωση εφαρμόζεται συνήθως πίσω από τα πλακίδια, με τα οποία ως επί το πλείστον επενδύονται οι επιφάνειες των υγρών χώρων. Η στεγανωτική στρώση θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ελαστικότητα, καθώς εφαρμόζεται σε υποστρώματα ευαίσθητα σε μικρομετακινήσεις και δονήσεις. Ακόμη πρέπει να χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα και αξιοπιστία στο χρόνο, διότι μεταγενέστερη επέμβαση επιδιόρθωσης της στεγάνωσης είναι δύσκολη και δαπανηρή.


II. ΛΥΣΗ
Υγροί χώροι μεσαίων απαιτήσεων

Το ISOMAT® SL 17 αποτελεί ιδανική λύση για τη στεγάνωση επιφανειών σε υγρούς χώρους που παρουσιάζουν περιοδική υγρασία, όπως μπάνια ή ντουζιέρες κατοικιών, γραφείων κλπ., των οποίων οι τοίχοι είναι ευαίσθητοι σε μικροδονήσεις (γυψοσανίδες, μοριοσανίδες κλπ.). Πρόκειται για ένα έτοιμο προς χρήση, στεγανωτικό ελαστομερές , χωρίς διαλύτες. Μετά την εφαρμογή του παρέχει υψηλή ελαστικότητα, στεγανότητα και υδρατμοπερατότητα.

Δεν είναι κατάλληλο για χώρους που υφίστανται μόνιμη παρουσία νερού.

Υγροί χώροι μεγάλων απαιτήσεων

Το AQUAMAT-ELASTIC αποτελεί ιδανική λύση για τη στεγάνωση επιφανειών σε υγρούς χώρους που παρουσιάζουν μόνιμη υγρασία. Πρόκειται για ένα επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών, το οποίο μετά την εφαρμογή του παρέχει πλήρη στεγανότητα και μεγάλη ελαστικότητα. Είναι κατάλληλο και για επιφάνειες γυψοσανίδων, μοριοσανίδων κλπ. Το AQUAMAT-ELASTIC ενδείκνυται ιδιαίτερα για τη στεγάνωση επιφανειών υγρών χώρων μεγάλων απαιτήσεων, όπως μπάνια ή ντουζιέρες βιομηχανικών χώρων, κολυμβητηρίων, χώρων συνάθροισης κοινού κλπ.


III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Προετοιμασία υποστρώματος
 1. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από λίπη, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ.

 2. Όπου απαιτείται γίνεται εξομάλυνση του υποστρώματος, προκειμένου να δημιουργηθεί μία ομαλή επιφάνεια για την επάλειψη του στεγανωτικού υλικού και την κόλληση των πλακιδίων.

 3. Ακολουθεί επάλειψη της επιφάνειας με το ακρυλικό αστάρι UNI-PRIMER.
  Κατανάλωση UNI-PRIMER: 100-200 g/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

 4. Κατόπιν ακολουθεί κατά περίπτωση η εφαρμογή του ISOMAT® SL 17 ή του AQUAMAT-ELASTIC.

Εφαρμογή του ISOMAT® SL 17
Το ISOMAT® SL 17 επαλείφεται με βούρτσα ή ρολό σε 2 στρώσεις, μετά το στέγνωμα του ασταριού. H δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη.

Εναλλακτικά, μπορεί να εφαρμοσθεί και σπατουλαριστά σε ένα βήμα εργασίας με οδοντωτή σπάτουλα των 3 ή 4 mm. Σε αυτή την περίπτωση ακολουθεί η εξομάλυνση της χτενισμένης επίστρωσης με λεία σπάτουλα. Έτσι εξασφαλίζεται ένα ομοιόμορφο πάχος της στρώσης.

Κατά μήκος των αρμών συναρμογής και των συμβολών τοίχου με δάπεδο συνιστάται η τοπική ενίσχυση της στεγανωτικής μεμβράνης με ταινία υαλοπλέγματος (65 g/m2) ή πολυεστερικού υφάσματος (30 g/m2), πλάτους 10 cm. Στις περιοχές αυτές γίνεται μία επάλειψη με ISOMAT® SL 17, σε πλάτος 12-15 cm, και τοποθετείται ο οπλισμός όσο η στρώση του ISOMAT® SL 17 είναι νωπή. Μετά το στέγνωμα αυτής της στρώση, ακολουθούν ακόμη 2 τοπικές επαλείψεις. Η δεύτερη επάλειψη γίνεται αφού στεγνώσει η πρώτη.

Κατανάλωση ISOMAT® SL 17: 1-1,5 kg/m2, ανάλογα με το υπόστρωμα.

Εφαρμογή του AQUAMAT-ELASTIC
 1. Το περιεχόμενο του σάκου των 25 kg (συστατικό Α) του AQUAMAT-ELASTIC προστίθεται στα 10 kg του υγρού (συστατικό Β) υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί ένας ομοιογενής πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Για την ανάμιξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναμικτήρας (δράπανο) χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).

 2. Το AQUAMAT-ELASTIC επαλείφεται με βούρτσα σε 2-3 στρώσεις. Κάθε νέα στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η προηγούμενη. Για την αποφυγή ρηγματώσεων του υλικού δε θα πρέπει το πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 mm.
  Κατανάλωση AQUAMAT-ELASTIC: 2-3 kg/m2 συνολικά.
  Κατά μήκος των αρμών συναρμογής και των συμβολών τοίχου με δάπεδο ή τοίχου με τοίχο, συνιστάται η τοπική ενίσχυση της στεγανωτικής μεμβράνης με ταινία υαλοπλέγματος (65 g/m2) ή πολυεστερικού υφάσματος (30 g/m2), πλάτους 10 cm. Στις περιοχές αυτές γίνεται μία επάλειψη με AQUAMAT-ELASTIC, σε πλάτος 12-15 cm, και τοποθετείται ο οπλισμός όσο η στρώση του AQUAMAT-ELASTIC είναι νωπή. Μετά το στέγνωμα αυτής της στρώσης ακολουθούν ακόμη δύο τοπικές επαλείψεις. Η δεύτερη επάλειψη γίνεται αφού στεγνώσει η πρώτη.


IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Σημειώσεις
 • Λόγω του ότι τα υποστρώματα από γυψοσανίδες, μοριοσανίδες κλπ. είναι ευαίσθητα σε δονήσεις, συνιστάται η κόλληση των κεραμικών πλακιδίων να γίνεται με κόλλες ελαστικοποιημένες με την προσθήκη του ADIFLEX-B.

 • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι τουλάχιστον +5οC.

 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.