Στεγάνωση τοίχων με χρήση έτοιμου υδαταπωθητικού σοβά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

MARMOCREΤ-BOND   Έτοιμο τσιμεντοκονίαμα για το «πεταχτό χέρι» του σοβά

MARMOCREΤ-BASE   Έτοιμος σοβάς βασικής στρώσης

MARMOCRET PLUS Fine   Ρητινούχος, έγχρωμος, υδαταπωθητικός τσιμεντοειδής σοβάς – Λεία επιφάνεια

MARMOCRET PLUS Decor   Ρητινούχος, έγχρωμος, υδαταπωθητικός τσιμεντοειδής σοβάς – Αδρή επιφάνεια

PL-PRIMER   Αστάρι σοβάδων – Φράγμα αφυδάτωσης

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα προβλήματα υγρασίας εξωτερικών τοίχων λόγω βροχής, αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο, το οποίο μπορεί να αντιμετωπισθεί εύκολα και αποτελεσματικά εξ΄ αρχής κατά την εφαρμογή του σοβά.

II. ΛΥΣΗ

Χρησιμοποίηση του έτοιμου ρητινούχου, λευκού ή έγχρωμου, υδαταπωθητικού τσιμεντοειδούς σοβά MARMOCRET PLUS Fine ή MARMOCRET PLUS Decor (ανάλογα με το αν είναι επιθυμητή λεία ή αδρή τελική επιφάνεια τοίχου αντίστοιχα).

Τα παραπάνω κονιάματα προσφέρουν υψηλή υδαταπωθητικότητα και ταυτόχρονα παρέχουν όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

“Πεταχτό”

Οι προς επίχριση επιφάνειες πρέπει να απαλλάσσονται από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. και να διαβρέχονται καλά με νερό. Κατόπιν εφαρμόζεται στρώση παραδοσιακού “πεταχτού”, η οποία σε δύσκολες και λείες επιφάνειες (π.χ. πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης κλπ.) συνιστάται να ενισχύεται με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST (τσιμέντο : άμμος : ADIPLAST : νερό = 1:1:0,25:0,25 σε μέρη όγκου), προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσφυση του πεταχτού στις εν λόγω επιφάνειες. Αντί του παραδοσιακού πεταχτού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το έτοιμο κονίαμα MARMOCRET-BOND.

Τα 25kg MARMOCRET-BOND προστίθενται σε 4,75 lt νερό υπό ανάδευση, μέχρι να δημιουργηθεί ένα κονίαμα με την επιθυμητή εργασιμότητα. Το υλικό διαστρώνεται κατά τα γνωστά με τη χρήση μηχανής εκτόξευσης σοβά ή με μυστρί. Η στρώση του σοβά που ακολουθεί μπορεί να γίνει μετά 1-2 ημέρες από την εφαρμογή του MARMOCRET-BOND.

Κατανάλωση MARMOCRET-BOND: περίπου 5kg/m².

Λάσπωμα (“χοντρό” χέρι του σοβά)

 1. Αφού σκληρυνθεί το “πεταχτό”, εφαρμόζεται στρώση παραδοσιακού λασπώματος (“χοντρό” χέρι), προκειμένου να γίνει η εξομάλυνση της επιφάνειας και να επιδιορθωθούν τυχόν κατασκευαστικές ατέλειες των τοίχων. Αντί του παραδοσιακού λασπώματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί το έτοιμο κονίαμα MARMOCRET-BASE.

  Τα 25kg MARMOCRET-BASE προστίθενται σε 4,75 lt νερό υπό ανάδευση, μέχρι να δημιουργηθεί ένα κονίαμα με την επιθυμητή εργασιμότητα. Το υλικό εφαρμόζεται με τη χρήση μηχανής εκτόξευσης σοβά, με μυστρί ή φραγκόφτυαρο και διαστρώνεται κατά τα γνωστά. Το τελικό χέρι του σοβά ακολουθεί μετά τουλάχιστον 7 ημέρες από την εφαρμογή του MARMOCRET-BASE.

  Κατανάλωση MARMOCRET-BASE: περίπου 13.5kg/m²/cm πάχος στρώσης.

  Όπου το υπόστρωμα αποτελείται από θερμομονωτικές στρώσεις (π.χ. πολυστερίνη, πολυουρεθάνη κλπ.), όπως σε δοκούς, υποστυλώματα, τοιχία, σενάζ κλπ., συνιστάται η τοποθέτηση, κατά την εφαρμογή του λασπώματος, οπλισμού από υαλόπλεγμα σοβάδων, προκειμένου να αποφεύγονται ρηγματώσεις λόγω της ιδιαίτερης θερμικής καταπόνησης που υφίσταται τοπικά ο σοβάς σε αυτές τις επιφάνειες και λόγω του διαφορετικού συντελεστή συστολοδιαστολής των επιμέρους στρώσεων.

  Το υαλόπλεγμα σοβάδων τοποθετείται με ελαφρά πίεση πάνω στη νωπή στρώση του λασπώματος και επεκτείνεται κατά 10-15 cm πέρα από την περιοχή κάλυψης των θερμομονωτικών πλακών.

 2. Πριν την εφαρμογή του σοβά γίνεται καλή διαβροχή του λασπώματος, προκειμένου να μειωθεί η απορρόφηση νερού του μίγματος του σοβά από την υποκείμενη στρώση. Σε περίπτωση χρήσης έγχρωμου MARMOCRET PLUS Fine ή MARMOCRET PLUS Decor αντί διαβροχής συνιστάται αστάρωμα με PL-PRIMER, το οποίο μειώνει την απορροφητικότητα του υποστρώματος, εξασφαλίζοντας έτσι ομοιόμορφο χρώμα σε όλη την επιφάνεια.

  Κατανάλωση PL-PRIMER: 40-100 g/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Εφαρμογή των MARMOCRET PLUS Fine και MARMOCRET PLUS Decor

 1. Προσθέτουμε τα 25 kg MARMOCRET PLUS Fine ή MARMOCRET PLUS Decor μέσα σε 5,0-5,5 lt καθαρό νερό υπό ανάδευση, μέχρι να δημιουργηθεί ένα κονίαμα με την επιθυμητή εργασιμότητα. Ο αναμικτήρας (μπετονιέρα), που θα χρησιμοποιηθεί, πρέπει να είναι καθαρός για να αποφευχθεί πιθανή αλλοίωση του χρώματος του σοβά.
 2. Ο σοβάς διαστρώνεται κατά τα γνωστά με μυστρί ή φραγκόφτυαρο ή με τη χρήση μηχανής εκτόξευσης σοβά.

  Κατανάλωση MARMOCRET PLUS Fine: περίπου 1,4 kg/m²/mm, προτεινόμενο πάχος εφαρμογής 2-3mm.
  Κατανάλωση MARMOCRET PLUS Decor: περίπου 1,4 kg/m²/mm, προτεινόμενο πάχος εφαρμογής 2,5-3,5mm.

 3. Ακολουθεί τρίψιμο της επιφάνειας, με σπογγώδες τριβίδι (αν εφαρμόζεται το MARMOCRET PLUS Fine) ή με πλαστικό ή ξύλινο τριβίδι (αν εφαρμόζεται το MARMOCRET PLUS Decor), αφού “τραβήξει” το κονίαμα επαρκώς. Ο χρόνος κατεργασίας εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποστρώματος, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και την εργασιμότητα του μίγματος.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια εφαρμογής πρέπει να είναι τουλάχιστον +5οC.
 • Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συνιστάται να διαβρέχονται τα επιχρίσματα μετά την εφαρμογή τους, ώστε να προστατεύονται από αφυδάτωση λόγω υψηλών θερμοκρασιών.
 • Τα προϊόντα περιέχουν τσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό.
 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.

gr10-1