Στεγάνωση τοίχων με υδαταπωθητικό εμποτισμό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

PS-20 (πρώην PROTESIL)   Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό επιφανειών

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα προβλήματα υγρασίας εξωτερικών τοίχων λόγω βροχής, αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο, ειδικά αν δεν έχει ληφθεί μέριμνα για την κατασκευή στεγανού σοβά. Η αντιμετώπιση αυτών προβλημάτων γίνεται εύκολα και αποτελεσματικά, ακόμη και εκ των υστέρων.

 

II. ΛΥΣΗ

Ο εμποτισμός των εξωτερικών επιφανειών με το διαφανές, σιλοξανούχο υδαταπωθητικό υγρό PS-20 αποτελεί την πλέον εύκολη και οικονομική λύση για την εκ των υστέρων στεγάνωση τοίχων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του είναι το υπόστρωμα να είναι ανόργανο και πορώδες.

Το PS-20 διεισδύει στους πόρους της επιφάνειας του τοίχου, εμποτίζοντας την και προκαλώντας υδροφοβία. Προσφέρει εξαιρετικά μεγάλη υδαταπωθητικότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δε δημιουργεί υμένα στις επιφάνειες που εφαρμόζεται και δεν αλλάζει την όψη τους.

Είναι κατάλληλο για τον εμποτισμό φυσικών λίθων, σοβά, εμφανών τοιχοποιιών και εμφανούς σκυροδέματος.

 

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το PS-20 εφαρμόζεται με ψεκασμό ή με επάλειψη με βούρτσα ή ρολό, σε 1 ή 2 στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη.

Κατανάλωση PS-20: 0,2-0,4 lit/m2 συνολικά, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

 

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Επιφάνειες που έχουν στεγανωθεί με PS-20 δεν μπορούν να βαφούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

  • Το PS-20 δεν είναι κατάλληλο για υποστρώματα που είναι βαμμένα.

gr12-1