Στεγάνωση τοίχων με δημιουργία υδαταπωθητικού σοβά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

ADINOL-DM   Στεγανωτικό μάζας κονιαμάτων και άοπλου σκυροδέματος

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα προβλήματα υγρασίας σε εξωτερικούς τοίχους λόγω βροχής, αποτελούν φαινόμενο ιδιαίτερα συχνό. Η στεγανοποίηση των εξωτερικών τοίχων αποτελεί πρόβλημα με εύκολη αντιμετώπιση και μπορεί να γίνει και εξ΄ αρχής, κατά την παρασκευή των επιχρισμάτων τους.

II. ΛΥΣΗ

Η παρασκευή στεγανού σοβά με την προσθήκη του πρόσμικτου στεγανωτικού μάζας ADINOL-DM αποτελεί την πλέον εύκολη και οικονομική λύση για την εξ’ αρχής στεγάνωση τοίχων.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το ADINOL-DM προστίθεται στο νερό ανάμιξης κατά την παρασκευή του σοβά, σε αναλογία 1% επί του αθροίσματος των συνδετικών υλικών (τσιμέντο+ασβέστης).

Κατανάλωση ADINOL-DM: 400-500 gr ανά χαρμανιά μπετονιέρας του ½ σάκου τσιμέντου ή 4-5 kg/m3 σοβά.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Υπερδοσολογία προκαλεί παράταση του χρόνου πήξης και μείωση των τελικών αντοχών.

gr11-1