Στεγάνωση τοίχων έναντι ανερχόμενης υγρασίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

AQUAMAT-F   Στεγανωτικό πυριτικό διάλυμα

AQUAMAT   Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα

DUROCRET   Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

ADIPLAST   Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η εμφάνιση ανερχόμενης υγρασίας σε χώρους κατοικιών δημιουργεί προβλήματα, τόσο στα δομικά στοιχεία που πλήττει (αποσαθρώσεις, αλλοιώσεις, αντιαισθητική εικόνα κλπ.), όσο και στη λειτουργικότητα του χώρου (δυσάρεστες συνθήκες διαβίωσης κλπ.).

Απαιτεί ειδική αντιμετώπιση, καθώς η υγρασία εμποτίζει το σώμα του στοιχείου (π.χ. τοιχοποιία) ανερχόμενη μέσω του πορώδους του.

 

II. ΛΥΣΗ

Δημιουργείται ένας οριζόντιος φραγμός μέσα στο σώμα της προσβεβλημένης τοιχοποιίας, στη βάση του τοίχου, με σκοπό να εμποδιστεί η ανύψωση της υγρασίας μέσω των τριχοειδών.

Σημαντικό βοήθημα για την αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας στους τοίχους αποτελεί το AQUAMAT-F. Πρόκειται για ένα πυριτικό διάλυμα, το οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία οριζόντιου φραγμού κατά της ανερχόμενης υγρασίας κοντά στη βάση του τοίχου.

Το AQUAMAT-F περιέχει ενώσεις πυριτίου, οι οποίες αντιδρούν με την υπάρχουσα υδράσβεστο και σχηματίζουν αδιάλυτες ενώσεις που σταματούν την τριχοειδή απορροφητικότητα, δημιουργώντας παράλληλα υδροφοβία.

 

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η εφαρμογή του AQUAMAT-F γίνεται μέσω έκχυσής του μέσα σε διατρήματα (οπές), που διανοίγονται κοντά στη βάση του τοίχου και καθ’ όλο το μήκος του.

‘Οταν η τοιχοποιία έχει πολύ μικρή απορροφητικότητα, τα διατρήματα διανοίγονται σε δύο επίπεδα.

Σε λιθοδομή με λίθους πολύ μικρής απορροφητικότητας, τα διατρήματα διανοίγονται στους αρμούς.

Σε περίπτωση που τα υλικά της τοιχοποιίας δεν περιέχουν υδράσβεστο, τότε προηγείται έκχυση αραιού διαλύματος υδράσβεστου στα διατρήματα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαραίτητη ποσότητά της, η οποία θα αντιδράσει με τις ενώσεις πυριτίου του AQUAMAT-F.

 

Εφαρμογή του AQUAMAT-F χωρίς πίεση

 1. Ανοίγονται διατρήματα (οπές) διαμέτρου 30 mm στην τοιχοδομή, σε απόσταση 15-20 cm μεταξύ τους και υπό γωνία κλίσης 30ο ως 45ο. Το βάθος τους φτάνει μέχρι και 5 cm λιγότερο από το πάχος της τοιχοδομής.

 2. Ακολουθεί καλός καθαρισμός των διατρημάτων με πεπιεσμένο αέρα.

 3. Κατόπιν επαλείφονται οι 2 πλευρές του τοίχου, στην περιοχή των διατρημάτων, με το στεγανωτικό επαλειφόμενο AQUAMAT, προκειμένου να εμποδιστεί η διαρροή του AQUAMAT-F.

 4. Έκχυση του AQUAMAT-F στις οπές κατ’ επανάληψη, μέχρι επίτευξης πλήρους κορεσμού.

 5. Μετά το πέρας της εργασίας και αφού περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες, τα διατρήματα σφραγίζονται με το ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET ή με τσιμεντοκονίαμα ενισχυμένο με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST.

 

Εφαρμογή του AQUAMAT-F με πίεση

Η μέθοδος εφαρμόζεται σε τοιχοποιίες που είναι σε μεγάλο βαθμό ή πλήρως εμποτισμένες με νερό.

 1. Ανοίγονται διατρήματα (οπές) διαμέτρου 12-18 mm στην τοιχοδομή, σε απόσταση 10-20 cm μεταξύ τους και υπό γωνία 30ο ή οριζόντια.

 2. Ακολουθεί καλός καθαρισμός των διατρημάτων με πεπιεσμένο αέρα.

 3. Έγχυση του AQUAMAT-F στις οπές, με τη χρήση κατάλληλης συσκευής ενέσεων, μέχρι διαρροής του υλικού από την επιφάνεια του τοίχου. Έτσι εξασφαλίζεται ότι οι ζώνες γύρω από τα διατρήματα έχουν κορεστεί με το διάλυμα.

 4. Μετά από 24 ώρες τα διατρήματα σφραγίζονται με το ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET ή με τσιμεντοκονίαμα ενισχυμένο με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST.
  Κατανάλωση AQUAMAT-F: Ενδεικτικά, περίπου 18 kg/m2 εγκάρσιας τομής τοιχοποιίας μέσης απορροφητικότητας.

gr58-2

gr58-1