Στεγάνωση πισίνας και επικόλληση πλακιδίων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
AQUAMAT-ELASTIC Ιδιαίτερα εύκαμπτο, στεγανωτικό, επαλειφόμενο τσιμεντοκονίαμα δύο συστατικών

ISOMAT AK-ELASTIC Υψηλής ποιότητας, ελαστική κόλλα πλακιδίων δύο συστατικών, για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων

MULTIFILL-EPOXY THIXO Εποξειδικός αρμόστοκος και κόλλα πλακιδίων δύο συστατικών

DUROCRET-PLUS Ινοπλισμένο, ρητινούχο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

RAPICRET Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

ADIPLAST Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων

PLASTIPROOF Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α – Στεγανωτικό μάζας

AQUAMAT-ADMIX Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος κρυσταλλικής δράσης

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ Πλέγμα από Fiberglass για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων

 

ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ένας συνήθης τρόπος διαμόρφωσης της τελικής επιφάνειας μιας πισίνας, με τον οποίο εξασφαλίζεται όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα και μεγάλη διάρκεια ζωής, είναι η επικάλυψή της με κεραμικά πλακίδια.

Μια τέτοια επιλογή επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό και τον τρόπο στεγάνωσης της πισίνας, επειδή θέτει συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη στεγάνωση που θα υλοποιηθεί.

H στεγανωτική στρώση, στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται πίσω από τα πλακίδια και θα πρέπει:

 • Να στεγανώνει αποτελεσματικά.
 • Να διαθέτει επαρκή ευκαμψία, ειδικά στον πυθμένα της πισίνας που καταπονείται ιδιαίτερα από συστολοδιαστολές (κυρίως λόγω επιρροής της ηλιακής ακτινοβολίας), όταν εκείνη είναι άδεια.
 • Να έχει διάρκεια στον χρόνο, επειδή η θέση της ανάμεσα στα δομικά στοιχεία της πισίνας και στη στρώση των κεραμικών πλακιδίων καθιστά μελλοντικές επεμβάσεις δύσκολες και δαπανηρές.
 • Να έχει ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα και να αντέχει στην ανάπτυξη πιθανών αρνητικών πιέσεων (π.χ. όταν η πισίνα εκκενώνεται και στο περιβάλλον έδαφος υπάρχει εποχικός ή μόνιμος υδροφόρος ορίζοντας).

Η κόλλα πλακιδίων, που θα επιλεγεί, θα πρέπει να παρουσιάζει σημαντικές αντοχές, ελαστικότητα και ανθεκτικότητα, καθώς θα είναι υπό τη συνεχή επίδραση των καιρικών συνθηκών, του νερού της πισίνας και των χημικών που περιέχει.

Ο αρμόστοκος που θα χρησιμοποιηθεί για την αρμολόγηση των πλακιδίων θα πρέπει να έχει σημαντική αντοχή σε χημική καταπόνηση που θα υφίσταται από τα χημικά που προστίθενται στο νερό της πισίνας και από τα ισχυρά καθαριστικά των πλακιδίων.

ΛΥΣΗ

Πρωταρχικής σημασίας απαίτηση αποτελεί ο κατάλληλος υπολογισμός του φορέας της πισίνας, ώστε να επαρκεί στατικά στην υδροστατική πίεση του νερού της πισίνας, όταν αυτή είναι γεμάτη, και του υδροφόρου ορίζοντα, όταν είναι άδεια.

Τις απαιτήσεις στεγάνωσης της πισίνας καλύπτει με επιτυχία η εφαρμογή του ιδιαίτερα εύκαμπτου, στεγανωτικού, επαλειφόμενου τσιμεντοκονιάματος δύο συστατικών AQUAMAT-ELASTIC στον πυθμένα και τα τοιχία της πισίνας. Η στεγανωτική στρώση που δημιουργείται με τη χρήση του AQUAMAT-ELASTIC προσφέρει:

 • Αποτελεσματική στεγάνωση.
 • Ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα και μεγάλη αντοχή.
 • Μεγάλη ευκαμψία.
 • Διάρκεια στον χρόνο.
 • Αντοχή και σε αρνητικές πιέσεις, εξασφαλίζοντας έτσι την πισίνα τόσο από διαρροές όσο και από εισροές.

Επικουρικά, κατά τη σκυροδέτηση του φορέα της πισίνας, συνιστάται να προστίθεται στο σκυρόδεμα ο ρευστοποιητής-στεγανωτικό μάζας PLASTIPROOF, σε αναλογία 0,2-0,5% επί του βάρους του τσιμέντου και το στεγανωτικό μάζας κρυσταλλικής δράσης AQUAMAT-ADMIX σε αναλογία 0,8-1,0 kg ανά 100 kg τσιμέντου.

Η επίστρωση με κεραμικά πλακίδια απαιτεί τη διαμόρφωση ενός ομαλού και σταθερού υποστρώματος, πάνω στο οποίο θα εφαρμοστούν. Έτσι, εάν απαιτείται, γίνεται εξομάλυνση του υποστρώματος με εφαρμογή ισχυρής τσιμεντοκονίας.

Η κόλληση των πλακιδίων στα τοιχία και τον πυθμένα της πισίνας γίνεται με την ελαστική κόλλα πλακιδίων δύο συστατικών ISOMAT AK-ELASTIC ή την εξαιρετικά εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων ενός συστατικού ISOMAT AK 25.

Η αρμολόγηση των πλακιδίων γίνεται με τον εποξειδικό αρμόστοκο δύο συστατικών MULTIFILL-EPOXY THIXO, ο οποίος παρουσιάζει μεγάλη αντοχή σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. Εναλλακτικά η αρμολόγηση μπορεί να γίνει και με τον ρητινούχο υδαταπωθητικό τσιμεντοειδή αρμόστοκο MULTIFILL-SMALTO 1-8 mm.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

I. Προετοιμασία υποστρώματος

 1. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας από τυχόν υπολείμματα λαδιών ξυλότυπου, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ.
 2. Υπάρχουσες φωλιές στο μπετόν καθαρίζονται από τα χαλαρά σκύρα.
 3. Φουρκέτες και μορέλα κόβονται σε βάθος 3 cm.
 4. Υπάρχοντες αρμοί διακοπής εργασίας ανοίγονται σε μορφή V, σε όλο το μήκος τους, σε βάθος 2-3 cm.
 5. Καλή διαβροχή των παραπάνω σημείων και στοκάρισμά τους με το έτοιμο, ινοπλισμένο, ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET-PLUS. Εναλλακτικά, όταν το βασικό ζητούμενο είναι η γρήγορη ολοκλήρωση των εργασιών, συνιστάται να χρησιμοποιηθεί το ταχύπηκτο, ρητινούχο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα RAPICRET. Κατανάλωση DUROCRET-PLUS: 25 kg για στοκάρισμα επιφάνειας 30-40 m² (ενδεικτική κατανάλωση για συνήθη επιφάνεια τοιχίου σκυροδέματος).

Περίπτωση ανώμαλου υποστρώματος του φορέα

Στην περίπτωση αυτή γίνεται εξομάλυνση της επιφάνειας των τοιχίων και του πυθμένα της πισίνας με εφαρμογή ισχυρής τσιμεντοκονίας. Οι εργασίες που εκτελούνται είναι οι ακόλουθες:
Παρασκευή ισχυρής στεγανής στρώσης τσιμεντοκονίας (τσιμέντο : άμμος = 1:2,5) με την προσθήκη της οικοδομικής ρητίνης ADIPLAST, σε αναλογία 5-10 % επί του βάρους του τσιμέντου, για την εξομάλυνση της επιφάνειας της πισίνας. Εφαρμογή του λασπώματος με τη βοήθεια οδηγών σε πάχος 2-3 cm. Στις κατακόρυφες επιφάνειες, ενισχύεται η πρόσφυση της τσιμεντοκονίας με την εφαρμογή στρώσης «πεταχτού» ενισχυμένου με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST (τσιμέντο : άμμος : ADIPLAST : νερό = 1:1:0,25:0,25 κατ’ όγκο). Το πεταχτό εφαρμόζεται με τον συνήθη τρόπο και αφού σκληρυνθεί (μετά την πάροδο τουλάχιστον μίας ημέρας), ακολουθεί η στρώση της τσιμεντοκονίας. Στον πυθμένα της πισίνας, ενισχύεται η πρόσφυση της τσιμεντοκονίας με την εφαρμογή συνδετικής στρώσης ενισχυμένης με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST (τσιμέντο : άμμος : ADIPLAST : νερό = 1:1:0,5:0,5 κατ’ όγκο). Επάνω στην κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια επαλείφουμε με βούρτσα και σε πάχος περίπου 2 mm το παχύρευστο κονίαμα με τις άνωθεν αναλογίες. Η εφαρμογή της τσιμεντοκονίας γίνεται όσο είναι νωπή η συνδετική στρώση.

Μετά την παρέλευση τουλάχιστον 21-28 ημερών από την εφαρμογή της τσιμεντοκονίας, ώστε να ολοκληρωθεί η σκλήρυνσή της, η επιφάνεια του πυθμένα και των τοιχίων της πισίνας στεγανώνονται εσωτερικά με το AQUAMAT-ELASTIC.

Περίπτωση ομαλού υποστρώματος του φορέα

Σε αυτήν την περίπτωση, δεν απαιτείται η εφαρμογή εξομαλυντικής στρώσης τσιμεντοκονίας. Εφαρμόζεται απευθείας η στεγανωτική στρώση με το AQUAMAT-ELASTIC.

II. Στεγάνωση με το ιδιαίτερα εύκαμπτο, στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών AQUAMAT-ELASTIC

 1. Το περιεχόμενο του σάκου των 25 kg (συστατικό Α) του AQUAMAT-ELASTIC προστίθεται στα 10 kg του υγρού (συστατικό Β) υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί ένας ομοιογενής πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Για την ανάμιξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναμικτήρας (δράπανο) χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).
 2. Επάλειψη των τοιχίων και του πυθμένα της πισίνας με AQUAMAT-ELASTIC σε 4 στρώσεις. Κάθε στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η προηγούμενη. Για την αποφυγή ρηγματώσεων του υλικού δεν θα πρέπει το πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 mm. Κατανάλωση περίπου: 4 kg/m² συνολικά. Στη συμβολή τοιχίων-δαπέδου της πισίνας και των τοιχίων μεταξύ τους, συνιστάται η τοπική ενίσχυση του AQUAMAT-ELASTIC με χρήση ταινίας υαλοπλέγματος (65 g/m²) πλάτους 10 cm. Η εφαρμογή του οπλισμού γίνεται αμέσως μετά την επάλειψη της πρώτης στρώσης του AQUAMAT-ELASTIC και όσο αυτή είναι ακόμα νωπή. Αφού στεγνώσει αυτή η στρώση, ακολουθούν άλλες δύο ή τρεις ανάλογες στρώσεις του AQUAMAT-ELASTIC.

III. Επικόλληση πλακιδίων

Η κόλληση των πλακιδίων στον πυθμένα και τα τοιχία της πισίνας συνιστάται να γίνεται με μία από τις παρακάτω υψηλής ποιότητας κόλλες πλακιδίων: ISOMAT AK-ELASTIC ή ISOMAT AK 25.

IV. Αρμολόγηση πλακιδίων

Η αρμολόγηση των πλακιδίων της πισίνας συνιστάται να γίνεται με τον εποξειδικό αρμόστοκο πλακιδίων MULTIFILL-EPOXY THIXO, στον πυθμένα και στα τοιχία της πισίνας αντίστοιχα. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αρμόστοκος πλακιδίων MULTIFILL-SMALTO 1-8 mm.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Σε περίπτωση που υπάρχουν πλαστικά μορέλα, αυτά σφραγίζονται εσωτερικά σε βάθος 3-4 cm με τη σφραγιστική μαστίχη FLEX MS-45, αφήνοντας ένα βάθος 2-3 cm από την εξωτερική πλευρά για να σφραγιστεί μετέπειτα με το επισκευαστικό κονίαμα DUROCRET-PLUS.
 • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των υλικών πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5οC και +35οC.
 • Η στρώση του AQUAMAT-ELASTIC πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, τη βροχή και τον παγετό.
 • Το προϊόν περιέχει τσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό.
 • Η πισίνα πρέπει να γεμίζεται μετά το πέρας 7 ημερών από την εφαρμογή του MULTIFILL-EPOXY THIXO.
 • Η ελάχιστη θερμοκρασία σκλήρυνσης του MULTIFILL-EPOXY THIXO είναι +10οC.
 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.
 • Αναλυτικότερες οδηγίες για την εφαρμογή των προαναφερθέντων υλικών αναφέρονται στα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων.

Στεγάνωση πισίνας και επικόλληση πλακιδίων σε ανώμαλο υπόστρωμα

Στεγάνωση πισίνας και επικόλληση πλακιδίων σε ομαλό υπόστρωμα