Στεγάνωση πισίνας και τελική επίστρωση με εποξειδική βαφή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
AQUAMAT-ELASTIC Ιδιαίτερα εύκαμπτο, στεγανωτικό, επαλειφόμενο τσιμεντοκονίαμα δύο συστατικών

EPOXYCOAT-S Εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών κατάλληλο για βαφή πισίνων

DUROCRET-PLUS Ινοπλισμένο, ρητινούχο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

EPOXYPRIMER 500 Εποξειδικό υδατοδιαλυτό αστάρι δύο συστατικών

ADIPLAST Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων

AQUAMAT-ADMIX Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος κρυσταλλικής δράσης

PLASTIPROOF Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α – Στεγανωτικό μάζας

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ Πλέγμα από Fiberglass για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων

SM-27 Διαλυτικό εποξειδικών.

 

ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ένας συνήθης και οικονομικός τρόπος διαμόρφωσης της τελικής επιφάνειας μιας πισίνας είναι η βαφή της με ένα ειδικό χρώμα (π.χ. εποξειδικό χρώμα). Πρόκειται για μια τεχνικά επαρκή λύση, η οποία είναι σαφώς πιο οικονομική από ότι η επικάλυψη με κεραμικά πλακίδια.

Η επιλογή της χρήσης του εποξειδικού χρώματος επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό και τον τρόπο στεγάνωσης της πισίνας, επειδή θέτει συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη στεγάνωση που θα υλοποιηθεί.

H στεγανωτική στρώση, στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται πριν από την εποξειδική βαφή και θα πρέπει:

 • Να στεγανώνει αποτελεσματικά.
 • Να διαθέτει επαρκή ευκαμψία, ειδικά στον πυθμένα της πισίνας που καταπονείται ιδιαίτερα από συστολοδιαστολές (κυρίως λόγω επιρροής της ηλιακής ακτινοβολίας), όταν εκείνη είναι άδεια.
 • Να έχει ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα και να αντέχει στην ανάπτυξη πιθανών αρνητικών πιέσεων (π.χ. όταν η πισίνα εκκενώνεται και στο περιβάλλον έδαφος υπάρχει εποχικός ή μόνιμος υδροφόρος ορίζοντας).

Το εποξειδικό χρώμα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει:

 • Ευκαμψία, ώστε να μη ρηγματώνει από πιθανές συστολοδιαστολές.
 • Αντοχή στο νερό και στα χημικά που ενδεχομένως περιέχει το νερό της πισίνας (π.χ. χλώριο).
 • Αντοχή στις καιρικές επιδράσεις.

ΛΥΣΗ

Πρωτίστης σημασίας απαίτηση αποτελεί ο κατάλληλος υπολογισμός του φορέας της πισίνας, ώστε να επαρκεί στατικά στην υδροστατική πίεση του νερού της πισίνας, όταν αυτή είναι γεμάτη, και του υδροφόρου ορίζοντα, όταν είναι άδεια.

Τις απαιτήσεις στεγάνωσης της πισίνας καλύπτει με επιτυχία η εφαρμογή του ιδιαίτερα εύκαμπτου, στεγανωτικού, επαλειφόμενου τσιμεντοκονιάματος δύο συστατικών AQUAMAT-ELASTIC στον πυθμένα και τα τοιχία της πισίνας. Η στεγανωτική στρώση που δημιουργείται με τη χρήση του AQUAMAT-ELASTIC προσφέρει:

 • Αποτελεσματική στεγάνωση.
 • Ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα και μεγάλη αντοχή.
 • Μεγάλη ευκαμψία.
 • Διάρκεια στον χρόνο.
 • Αντοχή και σε αρνητικές πιέσεις, εξασφαλίζοντας έτσι την πισίνα τόσο από διαρροές όσο και από εισροές.

Επικουρικά, κατά τη σκυροδέτηση του φορέα της πισίνας, συνιστάται να προστίθεται στο σκυρόδεμα ο ρευστοποιητής-στεγανωτικό μάζας PLASTIPROOF, σε αναλογία 0,2-0,5% επί του βάρους του τσιμέντου και το στεγανωτικό μάζας κρυσταλλικής δράσης AQUAMAT-ADMIX σε αναλογία 0,8-1,0 kg ανά 100 kg τσιμέντου.

Τις απαιτήσεις αντοχής στο νερό, τα χημικά και τις καιρικές επιδράσεις που πρέπει να ικανοποιεί η βαφή της πισίνας καλύπτει με επιτυχία η εφαρμογή του εποξειδικού χρώματος EPOXYCOAT-S. Πρόκειται για ένα εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών, που παρουσιάζει αντοχή στις τριβές, τις καιρικές επιδράσεις και σε πλήθος χημικών, όπως αραιά οξέα, αλκάλια, πετρελαιοειδή, μερικοί διαλύτες, νερό, θαλασσινό νερό κλπ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

I. Προετοιμασία υποστρώματος

 1. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας από τυχόν υπολείμματα λαδιών ξυλοτύπου, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ.
 2. Υπάρχουσες φωλιές στο μπετόν καθαρίζονται από τα χαλαρά σκύρα.
 3. Φουρκέτες και μορέλα κόβονται σε βάθος 3 cm.
 4. Υπάρχοντες αρμοί διακοπής εργασίας ανοίγονται σε μορφή V, σε όλο το μήκος τους, σε βάθος 2-3 cm.
 5. Καλή διαβροχή των παραπάνω σημείων και στοκάρισμά τους με το έτοιμο, ινοπλισμένο, ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET-PLUS. Εναλλακτικά, όταν το βασικό ζητούμενο είναι η γρήγορη ολοκλήρωση των εργασιών, συνιστάται να χρησιμοποιηθεί το ταχύπηκτο, ρητινούχο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα RAPICRET. Κατανάλωση DUROCRET-PLUS: 25 kg για στοκάρισμα επιφάνειας 30-40 m² (ενδεικτική κατανάλωση για συνήθη επιφάνεια τοιχίου σκυροδέματος).

Περίπτωση ανώμαλου υποστρώματος του φορέα της πισίνας

Στην περίπτωση αυτή γίνεται εξομάλυνση της επιφάνειας των τοιχίων και του πυθμένα της πισίνας με εφαρμογή ισχυρής τσιμεντοκονίας. Οι εργασίες που εκτελούνται είναι οι ακόλουθες:
Παρασκευή ισχυρής στεγανής στρώσης τσιμεντοκονίας (τσιμέντο : άμμος = 1:2,5) με την προσθήκη της οικοδομικής ρητίνης ADIPLAST, σε αναλογία 5-10% επί του βάρους του τσιμέντου, για την εξομάλυνση της επιφάνειας της πισίνας. Εφαρμογή του λασπώματος με τη βοήθεια οδηγών σε πάχος 2-3 cm. Στις κατακόρυφες επιφάνειες, ενισχύεται η πρόσφυση της τσιμεντοκονίας με την εφαρμογή στρώσης «πεταχτού» ενισχυμένου με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST (τσιμέντο : άμμος : ADIPLAST : νερό = 1:1:0,25:0,25 κατ’ όγκο). Το πεταχτό εφαρμόζεται με τον συνήθη τρόπο και αφού σκληρυνθεί (μετά την πάροδο τουλάχιστον μίας ημέρας), ακολουθεί η στρώση της τσιμεντοκονίας. Στον πυθμένα της πισίνας, ενισχύεται η πρόσφυση της τσιμεντοκονίας με την εφαρμογή συνδετικής στρώσης ενισχυμένης με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST (τσιμέντο : άμμος : ADIPLAST : νερό = 1:1:0,5:0,5 κατ’ όγκο). Επάνω στην κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια επαλείφουμε με βούρτσα και σε πάχος περίπου 2 mm το παχύρευστο κονίαμα με τις άνωθεν αναλογίες. Η εφαρμογή της τσιμεντοκονίας γίνεται όσο είναι νωπή η συνδετική στρώση.

Στη συμβολή τοιχίων-δαπέδου της πισίνας και των τοιχίων μεταξύ τους συνιστάται, κατά την εφαρμογή της τσιμεντοκονίας, να διαμορφώνεται ελαφρώς κοίλο «λούκι», προκειμένου να διευκολυνθεί η επάλειψη της στεγανωτικής στρώσης και των εποξειδικών συστημάτων που θα ακολουθήσουν.

Μετά την παρέλευση τουλάχιστον 21-28 ημερών από την εφαρμογή της τσιμεντοκονίας, ώστε να ολοκληρωθεί η σκλήρυνσή της, η επιφάνεια του πυθμένα και των τοιχίων της πισίνας στεγανώνονται εσωτερικά με το AQUAMAT-ELASTIC.

Περίπτωση ομαλού υποστρώματος του φορέα

Σε αυτήν την περίπτωση, δεν απαιτείται η εφαρμογή εξομαλυντικής στρώσης τσιμεντοκονίας. Εφαρμόζεται απευθείας η στεγανωτική στρώση με το AQUAMAT-ELASTIC.

II. Στεγάνωση με το ιδιαίτερα εύκαμπτο, στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών AQUAMAT-ELASTIC

 1. Το περιεχόμενο του σάκου των 25 kg (συστατικό Α) του AQUAMAT-ELASTIC προστίθεται στα 10 kg του υγρού (συστατικό Β) υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί ένας ομοιογενής πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Για την ανάμιξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναμικτήρας (δράπανο) χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).
 2. Επάλειψη των τοιχίων και του πυθμένα της πισίνας με AQUAMAT-ELASTIC σε 4 στρώσεις. Κάθε στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η προηγούμενη. Η τελευταία στρώση αφού εφαρμοστεί με βούρτσα μπορεί απευθείας να πατηθεί με αμερικάνικη λεία σπάτουλα, για να δημιουργηθεί λεία τελική επιφάνεια. Για την αποφυγή ρηγματώσεων του υλικού δεν θα πρέπει το πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 mm. Κατανάλωση περίπου: 4 kg/m² συνολικά. Στη συμβολή τοιχίων-δαπέδου της πισίνας και των τοιχίων μεταξύ τους, συνιστάται η τοπική ενίσχυση του AQUAMAT-ELASTIC με χρήση ταινίας υαλοπλέγματος (65 g/m²) πλάτους 10 cm. Η εφαρμογή του οπλισμού γίνεται αμέσως μετά την επάλειψη της πρώτης στρώσης του AQUAMAT-ELASTIC και όσο αυτή είναι ακόμα νωπή. Αφού στεγνώσει αυτή η στρώση, ακολουθούν άλλες δύο ή τρεις ανάλογες στρώσεις του AQUAMAT-ELASTIC.

III. Αστάρωμα με το εποξειδικό αστάρι νερού EPOXYPRIMER 500 και βαφή με την εποξειδική βαφή 2 συστατικών EPOXYCOAT-S

 1. Μετά την παρέλευση τουλάχιστον 4-7 ημερών (αναλόγως των καιρικών συνθηκών) από την εφαρμογή της στεγάνωσης, η επιφάνεια του πυθμένα και των τοιχίων της πισίνας ασταρώνεται με το EPOXYPRIMER 500, εφόσον είναι στεγνή (υγρασία < 4%). Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) του EPOXYPRIMER 500 είναι συσκευασμένα σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης κατά βάρος. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως μέσα στο συστατικό Α. Η ανάμιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά με δράπανο χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σημαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχία και στον πυθμένα του δοχείου, προκειμένου να κατανεμηθεί ομοιόμορφα ο σκληρυντής. Κατανάλωση EPOXYPRIMER 500: περίπου 200-250 g/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.
 2. Μετά το στέγνωμα του ασταριού και εντός 24-48 ωρών από την εφαρμογή του, ακολουθεί η βαφή της πισίνας με το εποξειδικό χρώμα EPOXYCOAT-S. Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) του EPOXYCOAT-S είναι συσκευασμένα σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης κατά βάρος. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως μέσα στο συστατικό Α. Η ανάμιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά με δράπανο χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σημαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχία και στον πυθμένα του δοχείου, προκειμένου να κατανεμηθεί ομοιόμορφα ο σκληρυντής. Το EPOXYCOAT-S χρησιμοποιείται ως έχει ή αραιωμένο έως και 5% κ.β. με το ειδικό διαλυτικό SM-27. Το υλικό εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή ψεκασμό σε δύο τουλάχιστον στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη, αλλά εντός 24 ωρών από την εφαρμογή της πρώτης. Κατανάλωση EPOXYCOAT-S: 200-300 g/m²/στρώση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Σε περίπτωση που υπάρχουν πλαστικά μορέλα, αυτά σφραγίζονται εσωτερικά σε βάθος 3-4 cm με τη σφραγιστική μαστίχη FLEX MS-45, αφήνοντας ένα βάθος 2-3 cm από την εξωτερική πλευρά για να σφραγιστεί μετέπειτα με το επισκευαστικό κονίαμα DUROCRET-PLUS.
 • Η στρώση του AQUAMAT-ELASTIC πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, τη βροχή και τον παγετό.
 • Το προϊόν περιέχει τσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό.
 • Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στη σωστή τοποθέτηση των «ειδικών τεμαχίων» της πισίνας, όπως φώτα, στόμια εισόδου και εξόδου νερού, στόμια καθαρισμού κλπ., που αποτελούν ευπαθή σημεία για τη στεγάνωση.
 • Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστημάτων μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
 • Η πρόσφυση μεταξύ των διαδοχικών στρώσεων μπορεί να διαταραχθεί έντονα από την επίδραση τυχόν υγρασίας ή λόγω ρύπων, που μπορεί να παρεμβληθούν μεταξύ τους.
 • Οι επιφάνειες των εποξειδικών στρώσεων πρέπει, μετά την εφαρμογή τους, να προστατεύονται για περίπου 4-6 ώρες από την υγρασία. Η επίδραση της υγρασίας μπορεί να δώσει στην επιφάνεια μία λευκή χροιά ή/και να την καταστήσει κολλώδη. Επίσης μπορεί να επιφέρει διαταραχές κατά τη σκλήρυνση. Αποχρωματισμένες ή κολλώδεις στρώσεις σε τμήματα επιφανειών πρέπει πρώτα να απομακρύνονται με τρίψιμο ή φρεζάρισμα και μετά οι επιφάνειες αυτές να επιστρώνονται εκ νέου.
 • Στην περίπτωση που παρεμβάλλεται ανάμεσα στις διαδοχικές στρώσεις ένας μεγαλύτερος, από τον προβλεπόμενο, χρόνος αναμονής ή πρόκειται ήδη χρησιμοποιούμενες επιφάνειες, μετά από μακρά περίοδο, να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέπει η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί καλά και να τριφτεί καθολικά. Μετά εφαρμόζεται η καινούρια επίστρωση.
 • Η πισίνα πρέπει να γεμίζεται μετά το πέρας 7 ημερών από την εφαρμογή του EPOXYCOAT-S.
 • Το EPOXYCOAT-S περιέχει διαλύτες. Σε περίπτωση εφαρμογής σε κλειστό χώρο, συνιστάται να υπάρχει επαρκής εξαερισμός.
 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.
 • Αναλυτικότερες οδηγίες για την εφαρμογή των προαναφερθέντων υλικών αναφέρονται στα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων.

Στεγάνωση πισίνας και τελική επίστρωση με εποξειδική βαφή σε ανώμαλο υπόστρωμα

Στεγάνωση πισίνας και τελική επίστρωση με εποξειδική βαφή σε ομαλό υπόστρωμα