Στεγάνωση πισίνας και επικάλυψη με κεραμικά πλακίδια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

AQUAMAT-ELASTIC   Ελαστικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών

ISOMAT® AK-ELASTIC   Υψηλής ελαστικότητας κόλλα πλακιδίων 2 συστατικών

DUROCRET   Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

RAPICRET   Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

ADIPLAST   Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων

PLASTIPROOF   Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α – Στεγανωτικό μάζας

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ   Πολυεστερικό ύφασμα για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ   Πλέγμα από Fiberglass για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ένας συνήθης τρόπος διαμόρφωσης της τελικής επιφάνειας μίας πισίνας, με τον οποίο εξασφαλίζεται όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα και μεγάλη διάρκεια ζωής, είναι η επικάλυψή της με κεραμικά πλακίδια.

Μία τέτοια επιλογή επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό και τον τρόπο στεγάνωσης της πισίνας, επειδή θέτει συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη στεγάνωση που θα υλοποιηθεί.

H στεγανωτική στρώση, στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται πίσω από τα πλακίδια και θα πρέπει:

 • Να στεγανώνει αποτελεσματικά.

 • Να διαθέτει επαρκή ελαστικότητα, ειδικά στον πυθμένα της πισίνας που καταπονείται ιδιαίτερα από συστολοδιαστολές (κυρίως λόγω επιρροής της ηλιακής ακτινοβολίας), όταν εκείνη είναι άδεια.

 • Να έχει διάρκεια στο χρόνο, επειδή η θέση της ανάμεσα στα δομικά στοιχεία της πισίνας και στη στρώση των κεραμικών πλακιδίων καθιστά μελλοντικές επεμβάσεις δύσκολες και δαπανηρές.

 • Να έχει ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα και να αντέχει στην ανάπτυξη πιθανών αρνητικών πιέσεων (π.χ. όταν η πισίνα εκκενώνεται και στο περιβάλλον έδαφος υπάρχει εποχικός ή μόνιμος υδροφόρος ορίζοντας).

Η κόλλα πλακιδίων, που θα επιλεγεί, θα πρέπει να παρουσιάζει σημαντικές αντοχές και μεγάλη ελαστικότητα και ανθεκτικότητα, καθώς θα είναι υπό τη συνεχή επίδραση των καιρικών συνθηκών, του νερού της πισίνας και των χημικών που περιέχει.

Ο αρμόστοκος που θα χρησιμοποιηθεί για την αρμολόγηση των πλακιδίων, θα πρέπει να έχει επαρκή στεγανότητα και σημαντική αντοχή σε χημική καταπόνηση που θα υφίσταται από τα χημικά που προστίθενται στο νερό της πισίνας και από τα ισχυρά καθαριστικά των πλακιδίων.

 

II. ΛΥΣΗ

Πρωταρχικής σημασίας είναι ο φορέας της πισίνας να έχει υπολογιστεί κατάλληλα, ώστε να επαρκεί στατικά στην υδροστατική πίεση του νερού της πισίνας όταν αυτή είναι γεμάτη και του υδροφόρου ορίζοντα όταν είναι άδεια.

Τις απαιτήσεις στεγάνωσης της πισίνας καλύπτει με επιτυχία η εφαρμογή του ελαστικού επαλειφόμενου στεγανωτικού κονιάματος 2 συστατικών AQUAMAT-ELASTIC στον πυθμένα και τα τοιχώματα της πισίνας. Η στεγανωτική στρώση που δημιουργείται με τη χρήση του AQUAMAT-ELASTIC προσφέρει:

 • Αποτελεσματική στεγάνωση.

 • Ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα και μεγάλη αντοχή.

 • Μεγάλη ελαστικότητα.

 • Διάρκεια στο χρόνο.

 • Αντοχή και σε αρνητικές πιέσεις, εξασφαλίζοντας έτσι την πισίνα τόσο από διαρροές όσο και από εισροές.

Επικουρικά, κατά τη σκυροδέτηση του φορέα της πισίνας, συνιστάται να προστίθεται στο σκυρόδεμα ο ρευστοποιητής-στεγανωτικό μάζας PLASTIPROOF, σε αναλογία 0,2-0,5% επί του βάρους του τσιμέντου.

Η επίστρωση με κεραμικά πλακίδια απαιτεί τη διαμόρφωση ενός ομαλού και σταθερού υποστρώματος, πάνω στο οποίο θα εφαρμοστούν. Έτσι, εάν απαιτείται, γίνεται εξομάλυνση του υποστρώματος με εφαρμογή ισχυρής τσιμεντοκονίας.

Η κόλληση των πλακιδίων στα τοιχώματα και τον πυθμένα της πισίνας γίνεται με την υψηλής ελαστικότητας κόλλα πλακιδίων 2 συστατικών ISOMAT® AK-ELASTIC ή με κόλλες πλακιδίων ελαστικοποιημένες με προσθήκη του ελαστικοποιητή ADIFLEX-B.

Η αρμολόγηση των πλακιδίων γίνεται με τους εποξειδικούς αρμόστοκους 2 συστατικών MULTIFILL-EPOXY THIXO ή MULTIFILL-EPOXY FLOW, οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις, διαθέτοντας ταυτόχρονα και στεγανότητα. Εναλλακτικά η αρμολόγηση μπορεί να γίνει και με τον αρμόστοκο MULTIFILL βελτιωμένο με την προσθήκη της ρητίνης DS-99.

 

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

Περίπτωση εξ’αρχής ομαλού υποστρώματος του φορέα της πισίνας

 1. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας από υπολείμματα λαδιών ξυλοτύπων, σκόνες, σαθρά υλικά κλπ.

 2. Υπάρχουσες φωλιές στο σκυρόδεμα καθαρίζονται από τα χαλαρά σκύρα.

 3. Φουρκέτες και μορέλα κόβονται σε βάθος 3 cm.

 4. Υπάρχοντες αρμοί εργασίας ανοίγονται σε μορφή V προς τα έσω, σε όλο το μήκος τους και σε βάθος 3 cm.

 5. Καλή διαβροχή της επιφάνειας των παραπάνω σημείων και στοκάρισμά τους με το έτοιμο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την προσθήκη της οικοδομικής ρητίνης ADIPLAST. Εναλλακτικά, όταν απαιτείται ταχύτητα εργασιών, το στοκάρισμα μπορεί να γίνει με το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα RAPICRET.
  Κατανάλωση DUROCRET: 25 kg για στοκάρισμα 30-40m2 επιφάνειας (ενδεικτική κατανάλωση για μία συνήθη επιφάνεια τοιχίου σκυροδέματος).

 6. Καλή διαβροχή του υποστρώματος, χωρίς να δημιουργηθούν λιμνάζοντα νερά.

Περίπτωση ανώμαλου υποστρώματος του φορέα της πισίνας

Στην περίπτωση αυτή γίνεται εξομάλυνση της επιφάνειας των τοιχωμάτων και του πυθμένα της πισίνας με εφαρμογή ισχυρής τσιμεντοκονίας. Οι εργασίες που εκτελούνται είναι οι ακόλουθες:

 1. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας από υπολείμματα λαδιών ξυλοτύπου, σκόνες, σαθρά υλικά κλπ.

 2. Κόψιμο των προεξεχόντων τμημάτων των φουρκετών έως την επιφάνεια των τοιχωμάτων.

 3. Παρασκευή ισχυρής τσιμεντοκονίας (τσιμέντο:άμμος = 1:2,5) με προσθήκη επικουρικά του πρόσμικτου στεγανωτικού μάζας κονιαμάτων ADINOL-DM, σε αναλογία 1% επί του βάρους τσιμέντου, για εξομάλυνση του υποστρώματος σε πάχος 2-3 cm.
  Στις κατακόρυφες επιφάνειες, ενισχύεται η πρόσφυση της τσιμεντοκονίας με την εφαρμογή στρώσης “πεταχτού” ενισχυμένου με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST (τσιμέντο : άμμος : ADIPLAST : νερό = 1 : 1 : 0,25 : 0,25 κατ’ όγκο).
  Στον πυθμένα της πισίνας ενισχύεται η πρόσφυση της τσιμεντοκονίας με την εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης ενισχυμένης με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST (τσιμέντο : άμμος : ADIPLAST : νερό = 1 : 1 : 0,5 : 0,5 κατ’ όγκο).

 4. Καλή διαβροχή του υποστρώματος, χωρίς να σχηματιστούν λιμνάζοντα νερά.

 

Στεγάνωση με AQUAMAT-ELASTIC

 1. Το περιεχόμενο του σάκου των 25 kg (συστατικό Α) του AQUAMAT-ELASTIC προστίθεται στα 10 kg του υγρού (συστατικό Β) υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί ένας ομοιογενής πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Για την ανάμιξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναμικτήρας (δράπανο) χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).

 2. Επάλειψη των τοιχίων και του πυθμένα της πισίνας με AQUAMAT-ELASTIC σε 3-4 στρώσεις. Κάθε στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η προηγούμενη. Για την αποφυγή ρηγματώσεων του υλικού δε θα πρέπει το πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 mm.
  Κατανάλωση: 3-4 kg/m2 συνολικά.
  Στη συμβολή δαπέδου-τοιχίου της πισίνας και κατά μήκος αυτής, συνιστάται η ενίσχυση τοπικά του AQUAMAT-ELASTIC με οπλισμό από ταινία πολυεστερικού υφάσματος (30 g/m2) ή υαλοπλέγματος (65 g/m2) φάρδους περίπου 10 cm.
  Η τοποθέτηση της ταινίας του οπλισμού γίνεται αμέσως μετά την εφαρμογή της πρώτης στρώσης του AQUAMAT-ELASTIC και όσο αυτή είναι ακόμη νωπή. Μετά το στέγνωμα της στρώσης αυτής ακολουθούν άλλες 2-3 επαλείψεις με AQUAMAT-ELASTIC.

 

Επικόλληση κεραμικών πλακιδίων

Η κόλληση των πλακιδίων στον πυθμένα και τα τοιχώματα της πισίνας συνιστάται να γίνεται με την υψηλής ελαστικότητας κόλλα πλακιδίων 2 συστατικών ISOMAT® AK-ELASTIC ή εναλλακτικά και με άλλες κόλλες του συστήματος κόλλησης πλακιδίων της ISOMAT, όπως αυτές αναφέρονται στον “ΟΔΗΓΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ & ΓΡΑΝΙΤΩΝ”.

 

Αρμολόγηση πλακιδίων

Η αρμολόγηση των πλακιδίων της πισίνας συνιστάται να γίνεται με τους εποξειδικους αρμόστοκους πλακιδίων MULTIFILL-EPOXY FLOW ή MULTIFILL-EPOXY THIXO , στον πυθμένα και στα τοιχώματα της πισίνας αντίστοιχα. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αρμόστοκος πλακιδίων MULTIFILL βελτιωμένος με την προσθήκη της ρητίνης DS-99.

 

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5οC και +35οC.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία σκλήρυνσης των MULTIFILL-EPOXY FLOW και MULTIFILL-EPOXY THIXO είναι +10οC.

 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.

gr2-1

gr3-2