Στεγάνωση πισίνας και βαφή με εποξειδικό χρώμα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
 

EPOXYCOAT-S   Εποξειδικό χρώμα 2 συστατικών κατάλληλο για βαφή πισίνων

DUROFLOOR-BI   Διαφανής εποξειδικός εμποτισμός 2 συστατικών

ADINOL-DM   Στεγανωτικό μάζας κονιαμάτων και άοπλου σκυροδέματος

ADIPLAST   Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων

PLASTIPROOF   Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α – Στεγανωτικό μάζας

EPOMAX-EK   Εποξειδική πάστα 2 συστατικών

SM-14   Ειδικό διαλυτικό για εποξειδικές βαφές

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ένας συνήθης και οικονομικός τρόπος διαμόρφωσης της τελικής επιφάνειας μίας πισίνας είναι η βαφή της με ένα ειδικό χρώμα (π.χ. εποξειδικό χρώμα). Πρόκειται για μία τεχνικά επαρκή λύση, η οποία είναι σαφώς πιο οικονομική από ό,τι η επικάλυψη με κεραμικά πλακίδια.

Η επιλογή της χρήσης του εποξειδικού χρώματος επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό και τον τρόπο στεγάνωσης της πισίνας, επειδή θέτει συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη στεγάνωση που θα υλοποιηθεί.

Πιο συγκεκριμένα η στεγανωτική στρώση θα πρέπει να έχει:

 • Διάρκεια στο χρόνο, αφού η θέση της ανάμεσα στα δομικά στοιχεία της πισίνας και στη στρώση του εποξειδικού χρώματος καθιστά μελλοντικές επεμβάσεις σε αυτήν δύσκολες και δαπανηρές.
 • Ισχυρή πρόσφυση στα δομικά στοιχεία της πισίνας, για να αντεπεξέρχεται επιτυχώς σε πιθανές αρνητικές πιέσεις, που ενδέχεται περιοδικά να αναπτυχθούν πάνω της.
 • Λεία επιφάνεια.

Το χρώμα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει:

 • Ελαστικότητα, ώστε να μη ρηγματώνει από πιθανές συστολοδιαστολές.
 • Αντοχή στο νερό και στα χημικά που ενδεχομένως περιέχει το νερό της πισίνας (π.χ. χλώριο).
 • Αντοχή στις καιρικές επιδράσεις (π.χ. ηλιακή ακτινοβολία, παγετός κλπ.).

II. ΛΥΣΗ

Πρωταρχική απαίτηση είναι ότι ο φορέας της πισίνας πρέπει να έχει υπολογιστεί κατάλληλα, ώστε να επαρκεί στατικά στην υδροστατική πίεση του νερού της πισίνας όταν αυτή είναι γεμάτη και του υδροφόρου ορίζοντα όταν είναι άδεια.

Η στεγάνωση της πισίνας επιτυγχάνεται με επάρκεια, με εφαρμογή μίας ισχυρής και στεγανής τσιμεντοκονίας στα τοιχία και στο δάπεδο της πισίνας, η οποία λειτουργεί ως στεγανωτική αλλά ταυτόχρονα και ως εξομαλυντική στρώση. Έτσι δημιουργείται το απαραίτητο λείο, σταθερό και στεγανό υπόστρωμα για την εφαρμογή του εποξειδικού χρώματος.

Η στεγανότητα της τσιμεντοκονίας επιτυγχάνεται με την προσθήκη του στεγανωτικού μάζας κονιαμάτων ΑDINOL-DM, σε ποσοστό 1% επί του βάρους του τσιμέντου.

Η πρόσφυσή της στα τοιχία της πισίνας εξασφαλίζεται με την εφαρμογή στρώσης πεταχτού ενισχυμένου με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST και στο δάπεδο της πισίνας με την εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης ενισχυμένης με ADIPLAST.

Επικουρικά συνιστάται, κατά τη σκυροδέτηση των δομικών στοιχείων της πισίνας, η προσθήκη στο σκυρόδεμα του ρευστοποιητή-στεγανωτικού μάζας PLASTIPROOF, σε αναλογία 0,2-0,5% επί του βάρος του τσιμέντου.

Τις απαιτήσεις ελαστικότητας και αντοχής στο νερό, στα χημικά και στις καιρικές επιδράσεις, που πρέπει να ικανοποιεί η βαφή της πισίνας, καλύπτει με επιτυχία η εφαρμογή του εποξειδικού χρώματος EPOXYCOAT-S. Πρόκειται για ένα εποξειδικό χρώμα 2 συστατικών, που παρουσιάζει αυξημένη ελαστικότητα και αντοχή στις τριβές, στις καιρικές επιδράσεις και σε πλήθος χημικών, όπως αραιά οξέα, αλκάλια, πετρελαιοειδή, μερικοί διαλύτες, νερό, θαλασσινό νερό κλπ.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

 1. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας από υπολείμματα λαδιών ξυλοτύπων, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ.
 2. Κόψιμο των προεξεχόντων τμημάτων των φουρκετών έως την επιφάνεια των τοιχωμάτων.
 3. Παρασκευή ισχυρής, στεγανής στρώσης “λασπώματος” (τσιμέντο : άμμος = 1 : 2,5) με την προσθήκη του στεγανωτικού μάζας ADINOL-DM, σε αναλογία 1% επί του βάρους του τσιμέντου.
  Στις κατακόρυφες επιφάνειες, ενισχύεται η πρόσφυση της τσιμεντοκονίας με την εφαρμογή στρώσης “πεταχτού” ενισχυμένου με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST (τσιμέντο : άμμος : ADIPLAST : νερό = 1 : 1 : 0,25 : 0,25 κατ’ όγκο).
  Στον πυθμένα της πισίνας, ενισχύεται η πρόσφυση της τσιμεντοκονίας με την εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης ενισχυμένης με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST (τσιμέντο : άμμος : ADIPLAST : νερό = 1 : 1 : 0,5 : 0,5 κατ’ όγκο).
  Εφαρμογή του λασπώματος με την βοήθεια οδηγών σε πάχος 2-3 cm.
  Κατανάλωση ADINOL-DM: περίπου 4,2 kg/m3 τσιμεντοκονίας.
 4. Παρασκευή ισχυρής, στεγανής, τελικής στρώσης τριφτής τσιμεντοκονίας με χρήση ψιλής άμμου (τσιμέντο : άμμος = 1 : 2) με την προσθήκη του στεγανωτικού μάζας ADINOL-DM, σε αναλογία 1% επί του βάρους του τσιμέντου.
  Εφαρμογή της τριφτής τσιμεντοκονίας σε πάχος 5-10 mm.
  Κατανάλωση ADINOL-DM: περίπου 5 kg/m3 τσιμεντοκονίας.
 5. Στη συμβολή τοιχωμάτων-δαπέδου της πισίνας και των τοιχωμάτων μεταξύ τους συνιστάται, κατά την εφαρμογή της τσιμεντοκονίας, να διαμορφώνεται ελαφρώς κοίλο “λούκι”, προκειμένου να διευκολυνθεί η επάλειψη των εποξειδικών συστημάτων που θα ακολουθήσει.

Αστάρωμα και βαφή με το εποξειδικό χρώμα EPOXYCOAT-S

 1. Μετά την παρέλευση τουλάχιστον 28 ημερών από την εφαρμογή της τσιμεντοκονίας, ώστε να ολοκληρωθεί η σκλήρυνσή της, και εφόσον αυτή είναι στεγνή (υγρασία <4%), η επιφάνεια του πυθμένα και των τοιχίων της πισίνας ασταρώνεται με το DUROFLOOR-BI. Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) του DUROFLOOR-BΙ είναι συσκευασμένα σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως μέσα στο συστατικό Α. Η ανάμιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά με δράπανο χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σημαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου, προκειμένου ο σκληρυντής να κατανεμηθεί ομοιόμορφα. Κατανάλωση DUROFLOOR-BΙ : περίπου 150 g/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.
  Εναλλακτικά το αστάρωμα μπορεί να γίνει με EPOXYCOAT-S αραιωμένο με το ειδικό διαλυτικό SM-14, σε ποσοστό 10-20% κ.β.
 2. Τυχόν ρωγμές ή ατέλειες στοκάρονται με την εποξειδική πάστα EPOMAX-EK.
 3. Μετά το στέγνωμα του ασταριού και εντός 24 ωρών από την εφαρμογή του, ακολουθεί η βαφή της πισίνας με το εποξειδικό χρώμα EPOXYCOAT-S.
  Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) του EPOXYCOAT-S είναι συσκευασμένα σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως μέσα στο συστατικό Α. Η ανάμιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά με δράπανο χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σημαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου, προκειμένου ο σκληρυντής να κατανεμηθεί ομοιόμορφα.
  Το EPOXYCOAT-S χρησιμοποιείται ως έχει ή αραιωμένο έως και 5% κ.β. με το ειδικό διαλυτικό SM-14. Το υλικό εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή ψεκασμό σε δύο τουλάχιστον στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη, αλλά εντός 24 ωρών από την εφαρμογή της πρώτης.
  Κατανάλωση EPOXYCOAT-S: 200-300 g/m2/στρώση.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στη σωστή τοποθέτηση των “ειδικών τεμαχίων” της πισίνας, όπως φώτα, στόμια εισόδου και εξόδου νερού, στόμια καθαρισμού κλπ., που αποτελούν ευπαθή σημεία για τη στεγάνωση.
 • Το EPOXYCOAT-S περιέχει διαλύτες. Κατά την εφαρμογή του σε κλειστούς χώρους πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για τον καλό αερισμό τους.
 • Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστημάτων μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
 • Η πρόσφυση μεταξύ των διαδοχικών στρώσεων μπορεί να διαταραχθεί έντονα από την επίδραση τυχόν υγρασίας ή λόγω ρύπων, που μπορεί να παρεμβληθούν μεταξύ τους.
 • Οι επιφάνειες των εποξειδικών στρώσεων πρέπει, μετά την εφαρμογή τους, να προστατεύονται για περίπου 4-6 ώρες από την υγρασία. Η επίδραση της υγρασίας μπορεί να δώσει στην επιφάνεια μία λευκή χροιά ή/και να την καταστήσει κολλώδη. Επίσης μπορεί να επιφέρει διαταραχές κατά τη σκλήρυνση. Αποχρωματισμένες ή κολλώδεις στρώσεις σε τμήματα επιφανειών πρέπει πρώτα να απομακρύνονται με τρίψιμο ή φρεζάρισμα και μετά οι επιφάνειες αυτές να επιστρώνονται εκ νέου.
 • Στην περίπτωση που παρεμβάλλεται ανάμεσα στις διαδοχικές στρώσεις ένας μεγαλύτερος, από τον προβλεπόμενο, χρόνος αναμονής ή πρόκειται ήδη χρησιμοποιούμενες επιφάνειες, μετά από μακρά περίοδο, να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέπει η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί καλά και να τριφτεί καθολικά. Μετά εφαρμόζεται η καινούρια επίστρωση.
 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.

gr3-1