Στεγάνωση κεραμοσκεπής με κολυμβητά κεραμίδια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

AQUAMAT-FLEX   Εύκαμπτο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών

AQUAMAT-ELASTIC   Ελαστικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών

DUROCRET   Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

ADIPLAST   Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η στεγάνωση στεγών με κεραμοσκεπή, η οποία διαμορφώνεται με “κολυμβητά” κεραμίδια (στερεωμένα με ισχυρή τσιμεντοκονία) πάνω σε κεκλιμένη πλάκα από σκυρόδεμα, απαιτεί την εφαρμογή μίας στεγανωτικής στρώσης μεταξύ της πλάκας και των κεραμιδιών, η οποία πρέπει:

 • Να στεγανώνει αποτελεσματικά.
 • Να έχει ανθεκτικότητα και αξιοπιστία στο χρόνο, διότι κάθε μελλοντική επέμβαση είναι δύσκολη λόγω της θέσης της.

II. ΛΥΣΗ

Το εύκαμπτο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα AQUAMAT-FLEX αποτελεί την ιδανική λύση για στεγάνωση στεγών κάτω από “κολυμβητά” κεραμίδια. Εφαρμόζεται πάνω στην πλάκα σκυροδέματος της στέγης και:

 • Παρέχει πλήρη στεγανότητα ακόμη και σε στέγες με μικρή κλίση.
 • Προσφύεται απόλυτα στην πλάκα του σκυροδέματος λόγω του ότι είναι τσιμεντοειδούς βάσης.
 • Έχει μεγάλη ελαστικότητα ώστε να παρακολουθεί απρόσκοπτα τις συστολοδιαστολές της πλάκας του σκυροδέματος χωρίς να ρηγματώνει.
 • Έχει μεγάλη ανθεκτικότητα και διάρκεια στο χρόνο.
 • Εφαρμόζεται εύκολα επαλειφόμενο με βούρτσα, διευκολύνοντας έτσι και τη διαμόρφωση των δύσκολων λεπτομερειών της στέγης, όπως στις υδρορροές, στα τυχόν παράθυρα της στέγης κλπ.
 • Είναι ατμοπερατό, οπότε αποφεύγεται η συμπύκνωση υδρατμών.
 • Παρέχει κατάλληλο υπόστρωμα για την πρόσφυση της θερμομονωτικής στρώσης, όταν χρησιμοποιείται εκτοξευόμενη πολυουρεθάνη.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

 1. Τυχόν φωλιές, ρωγμές ή άλλες ατέλειες της πλάκας του σκυροδέματος στοκάρονται με τo έτοιμο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την προσθήκη της οικοδομικής ρητίνης ADIPLAST.
 2. Κατά μήκος των συμβολών της πλάκας του σκυροδέματος με κατακόρυφα στοιχεία, όπως καμινάδες, στηθαία κλπ., συνιστάται η διαμόρφωση “λουκιού” τριγωνικής μορφής πλευράς 5-6 cm, με το έτοιμο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET ή με τσιμεντοκονία με ADIPLAST, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του AQUAMAT-FLEX.
 3. Ακολουθεί καλή διαβροχή του υποστρώματος, χωρίς να σχηματιστούν λιμνάζοντα νερά.

Εφαρμογή του AQUAMAT-FLEX

 1. Το περιεχόμενο του σάκου των 25 kg (συστατικό Α) του AQUAMAT-FLEX προστίθεται στα 8 kg του υγρού (συστατικό Β) υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί ένας ομοιογενής πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Για την ανάμιξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναμικτήρας (δράπανο) χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).
 2. Επάλειψη του AQUAMAT-FLEX σε 2-3 στρώσεις πάνω στη πλάκα σκυροδέματος της στέγης. Κάθε νέα στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η προηγούμενη. Πάχη μεγαλύτερα από 1 mm ανά στρώση πρέπει να αποφεύγονται, λόγω του κινδύνου ρηγμάτωσης του υλικού.
  Κατανάλωση: 2-3 kg/m2 συνολικά.

Συστάσεις για την εφαρμογή της θερμομόνωσης και των κεραμιδιών

Θερμομόνωση με εκτοξευόμενη πολυουρεθάνη

Σε περίπτωση εφαρμογής θερμομόνωσης με χρήση εκτοξευόμενου αφρού πολυουρεθάνης η πρόσφυση πάνω στη στεγανωτική στρώση του AQUAMAT-FLEX είναι άριστη και ως εκ τούτου δεν απαιτείται κανένα πρόσθετο μέτρο για την εφαρμογή της θερμομόνωσης.

Θερμομόνωση με εξηλασμένη πολυστερίνη

Σε περίπτωση που η εφαρμογή της θερμομόνωσης γίνεται με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης συνιστάται:

α) Να τοποθετούνται αναμονές στην πλάκα του σκυροδέματος, ώστε να στερεωθεί μηχανικά η θερμομόνωση, ή εναλλακτικά

β) Να επικολλούνται οι πλάκες της εξηλασμένης πολυστερίνης πάνω στη στεγανωτική στρώση του AQUAMAT-FLEX, με τη βοήθεια κατάλληλης κόλλας.

Και στις δύο περιπτώσεις συνιστάται να καλύπτεται η στρώση της θερμομόνωσης με ελαφρό συρμάτινο πλέγμα (κοτετσόσυρμα), το οποίο αγκυρώνεται στη περίμετρο της πλάκας, ώστε να εξασφαλίζεται η θερμομόνωση έναντι ολίσθησης.

Επικόλληση των κεραμιδιών

 1. Για την ενίσχυση της πρόσφυσης της τσιμεντοκονίας πάνω στη θερμομονωτική στρώση συνιστάται να προηγείται εφαρμογή “πεταχτού” ενισχυμένου με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST (τσιμέντο : άμμος : ADIPLAST : νερό = 1 : 1 : 0,25 : 0,25 κατ’ όγκο).
 2. H τοποθέτηση των κεραμιδιών συνιστάται να γίνεται με ισχυρή τσιμεντοκονία με προσθήκη της οικοδομικής ρητίνης ADIPLAST (τσιμέντο : άμμος : ADIPLAST = 1 : 3 : 0,20 κατ’ όγκο).
  Κατανάλωση ADIPLAST: περίπου 0,8 kg/m2/cm πάχος στρώσης.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Εναλλακτικά, για την παραπάνω εφαρμογή εκτός του AQUAMAT-FLEX μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το AQUAMAT-ELASTIC.
 • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5οC και +30οC.
 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.

gr56-1

gr56-2