Στεγάνωση κεραμοσκεπής με καρφωτά κεραμίδια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

DELTA-FOL PVG   Στεγανωτική μεμβράνη στεγών

DELTA-FOL PVE   Στεγανωτική μεμβράνη στεγών

DELTA-VENT S   Στεγανωτική μεμβράνη στεγών

DRAGOFOL   Λευκή στεγανωτική μεμβράνη στεγών

DELTA-FOL LP   Διαφανής στεγανωτική μεμβράνη στεγών

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η στεγάνωση στεγών με κεραμοσκεπή είναι απαραίτητη καθώς η στρώση των κεραμιδιών δεν είναι απόλυτα στεγανή, αφού από τυχόν ρωγμές ή ατέλειες στην κατασκευή τους καθώς και από ένα συνδυασμό βροχής και αέρα μπορεί να διεισδύσει το νερό. Η στεγάνωση γίνεται κάτω από τα κεραμίδια με τη χρήση ειδικών στεγανωτικών μεμβρανών.

Οι μεμβράνες αυτές, πέρα από το να στεγανώνουν αποτελεσματικά, πρέπει:

  • Να είναι ατμοπερατές, ώστε να μη δημιουργείται συμπύκνωση υδρατμών, η οποία οδηγεί σε βλάβες των ξύλων της στέγης (πετσικάρισμα, σάπισμα κλπ.) και ύγρανση του υποκείμενου χώρου (δυσάρεστη αίσθηση).
  • Να έχουν ανθεκτικότητα και αξιοπιστία στο χρόνο, διότι κάθε μελλοντική επέμβαση είναι δύσκολη λόγω της θέσης τους (βρίσκονται ψηλά και είναι καρφωμένες κάτω από τα κεραμίδια).
  • Να έχουν επαρκείς αντοχές, ώστε να μη σκίζονται κατά την εφαρμογή τους.
  • Να έχουν μικρό βάρος και γενικά να εφαρμόζονται με ευκολία, καθώς η θέση στην οποία τοποθετούνται δημιουργεί από τη φύση της δυσκολίες κατά τις εργασίες εφαρμογής των μεμβρανών (λόγω του ύψους, της κλίσης της στέγης κλπ.).

II. ΛΥΣΗ

Οι στεγανωτικές μεμβράνες στεγών DELTA-VENT S, DELTA-FOL PVG, DELTA-FOL PVE, DRAGOFOL και DELTA-FOL LP καλύπτουν τις περιγραφείσες απαιτήσεις. Πιο συγκεκριμένα:

  • Παρέχουν πλήρη στεγανότητα ακόμη και σε στέγες με μικρή κλίση.
  • Έχουν μικρό βάρος, ώστε να τοποθετούνται εύκολα.
  • Είναι ατμοπερατές, ώστε να αποφεύγεται η συμπύκνωση υδρατμών.
  • Έχουν μεγάλη αντοχή σε εφελκυσμό, ώστε να μη σκίζονται.
  • Είναι πολύ εύκαμπτες και έχουν μεγάλη προσαρμοστικότητα, διευκολύοντας τη διαμόρφωση των απολήξεων τους στις υδρορροές, στα τυχόν παράθυρα της στέγης κλπ.
  • Σε περίπτωση φωτιάς δε μεταδίδουν τη φλόγα καθώς είναι αυτοσβενούμενες (DELTA-FOL PVG, DELTA-FOL PVE, DRAGOFOL και DELTA-FOL LP).

Όσον αφορά ειδικότερα την ατμοπερατότητα των μεμβρανών, αυτή επιτυγχάνεται γενικά με 2 τρόπους: η μεμβράνη είναι ατμοπερατή από την κατασκευή της (DELTA-VENT S, DELTA-FOL PVG και DELTA-FOL PVE) ή είναι τρυπημένη με μικρονιζέ τρύπες, από τις οποίες δεν περνά μεν το νερό, περνούν όμως οι υδρατμοί (DRAGOFOL και DELTA-FOL LP).

Οι τελευταίες δεν ενδείκνυνται σε περίπτωση που κάτω από τα κεραμίδια υπάρχει πέτσωμα, καθώς υπάρχει κίνδυνος να διαπεράσει το νερό τις μικροσκοπικές τους τρύπες, λόγω ανάπτυξης δυνάμεων συνάφειας.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η στεγάνωση των στεγών εφαρμόζεται κάτω από τα κεραμίδια.

Τα φύλλα των στεγανωτικών μεμβρανών διαστρώνονται εγκάρσια στη διεύθυνση των κλίσεων της στέγης και καρφώνονται σφηνωτά ανάμεσα στους ξύλινους πήχεις, που φέρουν τα κεραμίδια, και τις επιτεγίδες ή το πέτσωμα, αν αυτό υπάρχει.

Η διάστρωση των φύλλων των μεμβρανών γίνεται ξεκινώντας από τα χαμηλότερα σημεία της στέγης (περιμετρικά της), ώστε να μην υπάρχουν αρμοί ενώσεων των διαδοχικών φύλλων κόντρα στο απορρέον νερό.

Κάθε επόμενη σειρά φύλλων συνιστάται να επικαλύπτει την προηγούμενη σε όλο το μήκος των φύλλων, τουλάχιστον κατά 10 cm. Ειδικότερα σε περιπτώσεις κλίσεων στεγών μικρότερων των 22ο, η επικάλυψη αυτή πρέπει να είναι περίπου 20 cm.

Συνιστάται, κατά την τοποθέτηση, να διαμορφώνεται ελαφριά “κοιλιά” των μεμβρανών ανάμεσα στις επιτεγίδες, προκειμένου να αποφεύγεται η απορροή του νερού κοντά στα σημεία που αυτές έχουν καρφωθεί.

gr57-1

gr57-2

gr57-3