Στεγάνωση δώματος χωρίς κλίσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

AQUAMAT-ELASTIC   Ελαστικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών

DUROCRET   Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

RAPICRET   Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

ADIPLAST   Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ   Πολυεστερικό ύφασμα για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ   Πλέγμα από Fiberglass για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η στεγάνωση δωμάτων χωρίς κλίσεις, εκτός από το να εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα, να έχει ελαστικότητα και αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και το χρόνο, θα πρέπει να παρουσιάζει και ιδιαίτερα υψηλή ανθεκτικότητα στα λιμνάζοντα νερά.

II. ΛΥΣΗ

Τις παραπάνω απαιτήσεις καλύπτει πλήρως η εφαρμογή του ελαστικού επαλειφόμενου στεγανωτικού κονιάματος AQUAMAT-ELASTIC, οπλισμένου καθολικά με φύλλα υαλοπλέγματος (65 g/m2) ή πολυεστερικού υφάσματος (30 g/m2), πλάτους 100 cm. Με την εφαρμογή του στο δώμα, δημιουργείται μία ισχυρή και συνεχής ελαστική στεγανωτική στρώση, με άριστη πρόσφυση και ανθεκτικότητα, ικανή να παρακολουθεί με επιτυχία τις συστολοδιαστολές του δώματος.

ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

  1. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας από σαθρά υλικά, λίπη, σκόνες κλπ.
  2. Η γωνία που σχηματίζεται στη συμβολή του δώματος με τα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαίο, απόληξη κλιμακοστασίου κλπ.), διαβρέχεται και σφραγίζεται σε όλο το μήκος της με το έτοιμο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST (διαμόρφωση “λουκιού” μορφής τριγώνου με πλευρές 5-6 cm). Όταν απαιτείται ταχύτητα εργασιών, μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί, ως υλικό σφράγισης, το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα RAPICRET. Κατανάλωση DUROCRET: 1,9-2,7 kg/m μήκος “λουκιού”.
  3. Καλή διαβροχή του υποστρώματος, χωρίς να σχηματιστούν λιμνάζοντα νερά.

Εφαρμογή της στεγάνωσης

  1. Το περιεχόμενο του σάκου των 25 kg (συστατικό Α) του AQUAMAT-ELASTIC προστίθεται στα 10 kg του υγρού (συστατικό Β) υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί ένας ομοιογενής πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Για την ανάμιξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναμικτήρας (δράπανο) χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).
  2. Ακολουθεί 1 επάλειψη με AQUAMAT-ELASTIC, σε πλάτος όσο του οπλισμού (πολυεστερικό ύφασμα ή υαλόπλεγμα) και όσο αυτή είναι ακόμη νωπή, τοποθετείται ο οπλισμός. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζεται η εφαρμογή και στην υπόλοιπη επιφάνεια. Τα φύλλα του οπλισμού τοποθετούνται διαδοχικά, έτσι ώστε να αλληλεπικαλύπτονται κατά 5-10 cm. Μετά το στέγνωμα αυτής της στρώσης ακολουθούν ακόμη 2 καθολικές επαλείψεις με AQUAMAT-ELASTIC σε όλη την επιφάνεια του δώματος. Η δεύτερη στρώση γίνεται σταυρωτά και αφού στεγνώσει η πρώτη. Συνιστάται η χρήση του AQUAMAT-ELASTIC σε λευκό χρώμα στην τελευταία επάλειψη, ώστε να μετριάζεται η απορρόφηση θερμότητας από την ηλιακή ακτινοβολία και να επιμηκύνεται η διάρκεια ζωής της στεγάνωσης. Για την αποφυγή ρηγματώσεων του υλικού δε θα πρέπει το πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 mm.Η στεγάνωση επεκτείνεται και στις κάθετες επιφάνειες (περιμετρικό στηθαίο, απόληξη κλιμακοστασίου κλπ.) σε ύψος τουλάχιστον 15-20 cm, προκειμένου να διαμορφώνεται μία στεγανολεκάνη.
    Κατανάλωση AQUAMAT-ELASTIC: 3,5 kg/m2.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι τουλάχιστον +5οC.
  • Η φρεσκοεπιχρισμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, τη βροχή και τον παγετό.
  • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.