Στεγάνωση δώματος με ελαστικό επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

AQUAMAT-ELASTIC   Ελαστικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών

DUROCRET   Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

RAPICRET   Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

ADIPLAST   Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ   Πολυεστερικό ύφασμα για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ   Πλέγμα από Fiberglass για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η στεγάνωση των δωμάτων, είτε γίνεται κατά την κατασκευή ενός κτιρίου, είτε εκ των υστέρων, πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα και ταυτόχρονα να έχει αντοχή στις καιρικές επιδράσεις, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο, ελαστικότητα και καλή πρόσφυση.

II. ΛΥΣΗ

Τις παραπάνω απαιτήσεις καλύπτει πλήρως η εφαρμογή του ελαστικού επαλειφόμενου στεγανωτικού κονιάματος AQUAMAT-ELASTIC, οπλισμένου καθολικά με φύλλα υαλοπλέγματος (65 g/m2) ή πολυεστερικού υφάσματος (30 g/m2), πλάτους 100 cm. Με την εφαρμογή του στο δώμα, δημιουργείται μία ισχυρή και συνεχής ελαστική στεγανωτική στρώση, με άριστη πρόσφυση και ανθεκτικότητα, ικανή να παρακολουθεί με επιτυχία τις συστολοδιαστολές του δώματος.

Αποτελεί ιδανική λύση, όπου η στεγάνωση συνδυάζεται με επικόλληση κεραμικών πλακιδίων ως τελική στρώση.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

 1. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας από σαθρά υλικά, λίπη, σκόνες κλπ.
 2. Πιθανές επιδιορθώσεις κλίσεων συνιστάται να γίνονται με ισχυρή τσιμεντοκονία (τσιμέντο:άμμος = 1:2 έως 1:3), ενισχυμένη με την προσθήκη της οικοδομικής ρητίνης ADIPLAST.
  Επίσης, συνιστάται να ενισχύεται η πρόσφυση της τσιμεντοκονίας στο υπόστρωμα με συγκολλητική στρώση με ADIPLAST (τσιμέντο : άμμος : ADIPLAST : νερό = 1 : 1 : 0,5 : 0,5 κατ’ όγκο).
 3. Η γωνία που σχηματίζεται στη συμβολή του δώματος με τα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαίο, απόληξη κλιμακοστασίου κλπ.), διαβρέχεται και σφραγίζεται σε όλο το μήκος της με το έτοιμο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST (διαμόρφωση “λουκιού” μορφής τριγώνου με πλευρές 5-6 cm). Όταν απαιτείται ταχύτητα εργασιών, μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί, ως υλικό σφράγισης, το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα RAPICRET.
  Κατανάλωση DUROCRET: 1,9-2,7 kg/m μήκος “λουκιού”.
 4. Καλή διαβροχή του υποστρώματος, χωρίς να σχηματιστούν λιμνάζοντα νερά.

Εφαρμογή της στεγάνωσης

 1. Το περιεχόμενο του σάκου των 25 kg (συστατικό Α) του AQUAMAT-ELASTIC προστίθεται στα 10 kg του υγρού (συστατικό Β) υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί ένας ομοιογενής πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Για την ανάμιξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναμικτήρας (δράπανο) χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).
 2. Ακολουθεί 1 επάλειψη με AQUAMAT-ELASTIC, σε πλάτος όσο του οπλισμού (πολυεστερικό ύφασμα ή υαλόπλεγμα) και όσο αυτή είναι ακόμη νωπή, τοποθετείται ο οπλισμός. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζεται η εφαρμογή και στην υπόλοιπη επιφάνεια. Τα φύλλα του οπλισμού τοποθετούνται διαδοχικά, έτσι ώστε να αλληλεπικαλύπτονται κατά 5-10 cm.
  Μετά το στέγνωμα αυτής της στρώσης ακολουθούν ακόμη 2 καθολικές επαλείψεις με AQUAMAT-ELASTIC σε όλη την επιφάνεια του δώματος. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη. Για την αποφυγή ρηγματώσεων του υλικού δε θα πρέπει το πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 mm.
  Η στεγάνωση επεκτείνεται και στις κάθετες επιφάνειες (περιμετρικό στηθαίο, απόληξη κλιμακοστασίου κλπ.) σε ύψος τουλάχιστον 15-20 cm, προκειμένου να διαμορφώνεται μία στεγανολεκάνη.

Κατανάλωση AQUAMAT-ELASTIC: 3,5 kg/m2.

Επικάλυψη της στεγάνωσης

Η τελική επιφάνεια είναι δυνατό να καλυφθεί με κεραμικά πλακίδια, ταρατσόπλακες, μωσαϊκό κλπ. ή με στρώση σκύρων σε πάχος 6-8 cm. Στην τελευταία περίπτωση συνιστάται η τοποθέτηση γεωυφάσματος μεταξύ στεγάνωσης και σκύρων, για την προστασία της στεγάνωσης.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι τουλάχιστον +5οC.
 • Η φρεσκοεπιχρισμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, τη βροχή και τον παγετό.
 • Εάν η στεγάνωση πρόκειται να αποτελέσει την τελική επιφάνεια του δώματος, συνιστάται η χρήση του AQUAMAT-ELASTIC σε λευκό χρώμα, τουλάχιστον στην τελευταία επάλειψη, ώστε να μετριάζεται η απορρόφηση θερμότητας από την ηλιακή ακτινοβολία και να επιμηκύνεται η διάρκεια ζωής της στεγάνωσης.
 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.

gr7-1