Στεγάνωση δώματος με ασφαλτόπανα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

ISOGUM P   Πλαστομερή ασφαλτόπανα (APP) με οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα

ISODIEN 4 PF ALU   Ελαστομερή ασφαλτόπανα με οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα και επικάλυψη φύλλο αλουμινίου

DUROCRET   Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

RAPICRET   Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

ADIPLAST   Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων

ISOPAST   Ασφαλτικό γαλάκτωμα

ISOLAC-ΒΤ   Ασφαλτικό βερνίκι

ISOMAC   Ασφαλτική μαστίχη

ISOFLEX   Επαλειφόμενο ελαστομερές, στεγανωτικό δωμάτων

ISOFLEX-T25   Επαλειφόμενο ελαστομερές, στεγανωτικό δωμάτων

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η στεγάνωση των δωμάτων πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα και ταυτόχρονα να έχει αντοχή στις καιρικές επιδράσεις, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο, ελαστικότητα και καλή πρόσφυση.

II. ΛΥΣΗ

Τις παραπάνω απαιτήσεις καλύπτει η στεγάνωση με τα πλαστομερή ασφαλτόπανα ISOGUM. Είναι κατασκευασμένα από ειδικά μορφοποιημένο μίγμα ασφάλτου και πολυμερών από Atactic Poly-Propylene (A.P.P.) και είναι ενισχυμένα με οπλισμό από άσηπτο πολυεστερικό ύφασμα. Αποτελούν μία αποτελεσματική, οικονομική και εύκολα εφαρμόσιμη λύση στεγάνωσης δωμάτων, καθώς έχουν τη δυνατότητα να επικολλούνται θερμαινόμενα με φλόγιστρο, χωρίς τη βοήθεια θερμής οξειδωμένης ασφάλτου (ασφαλτόκολλας).

Είναι κατάλληλα για στεγάνωση δωμάτων τόσο κατά την κατασκευή του κτιρίου όσο και εκ των υστέρων.

Στην περίπτωση που η υγρομόνωση αποτελεί την τελική στρώση της επιφάνειας, συνιστάται να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία της από την υπεριώδη ακτινοβολία, για να επιμηκύνεται έτσι ο χρόνος ζωής της. Αυτό μπορεί να γίνει, είτε με τη χρήση ασφαλτόπανων με επικάλυψη ορυκτής ψηφίδας (λευκής ή γκρίζας), είτε με την εκ των υστέρων επικάλυψη της στεγάνωσης με κάποιου είδους επίστρωση, π.χ. με ταρατσόπλακες ή με στρώση σκύρων διαμέτρου 2-3 cm, σε πάχος 6-8 cm. Στην τελευταία περίπτωση συνιστάται η τοποθέτηση γεωυφάσματος μεταξύ της στεγάνωσης και των σκύρων, για την προστασία της στεγάνωσης.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

 1. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας από σαθρά υλικά, λάδια, σκόνες κλπ.
 2. Πιθανές επιδιορθώσεις κλίσεων γίνονται με ισχυρή τσιμεντοκονία (τσιμέντο:άμμος = 1:2 έως 1:3), ενισχυμένη με την προσθήκη της οικοδομικής ρητίνης ADIPLAST.
  Συνιστάται να λαμβάνεται μέριμνα για την ενίσχυση της πρόσφυσης της τσιμεντοκονίας κλίσεων στο υπόστρωμα με την εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης με προσθήκη ADIPLAST (τσιμέντο : άμμος : ADIPLAST : νερό = 1 : 1 : 0,5 : 0,5 κατ’ όγκο).
 3. Οι γωνίες της συμβολής της πλάκας του δώματος με τα κατακόρυφα στοιχεία αμβλύνονται, καθ’ όλο το μήκος τους, με την κατασκευή “λουκιού”, με το ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET ή με τσιμεντοκονίαμα ενισχυμένο με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST. Όταν απαιτείται ταχύτητα εργασιών, μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα RAPICRET.
  Κατανάλωση DUROCRET: 1,9-2,7 kg/m μήκος “λουκιού”.
  Με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται το δίπλωμα του ασφαλτόπανου σε ορθή γωνία και η, ως εκ τούτου, πιθανή ρηγμάτωσή του.
 4. Η επιφάνεια του δώματος, η οποία πρέπει να είναι στεγνή, ασταρώνεται με το ασφαλτικό γαλάκτωμα ISOPAST αραιωμένο με νερό ή με το ασφαλτικό βερνίκι ISOLAC.
  Κατανάλωση ISOPAST: περίπου 0,3 kg/m2.
  Κατανάλωση ISOLAC: περίπου 0,3 kg/m2.

Εφαρμογή του ISOGUM

 1. Τα φύλλα του ασφαλτοπάνου θερμαίνονται με φλόγιστρο και επικολλούνται στο υπόστρωμα, αρχίζοντας από τα χαμηλότερα σημεία, ώστε να μην υπάρχουν αρμοί κόντρα στο απορρέον νερό. Το φίλμ, που καλύπτει τη μεμβράνη εσωτερικά, λειώνει αμέσως σε επαφή με τη φλόγα και διευκολύνει την κόλληση του ασφαλτοπάνου στο υπόστρωμα.
  Τα γειτονικά φύλλα του ασφαλτοπάνου αλληλοεπικαλύπτονται σε πλάτος περίπου 10 cm.
 2. Αφού ολοκληρωθεί η διάστρωση των ασφαλτοπάνων, οι αρμοί των ενώσεών τους θερμαίνονται ιδιαίτερα με φλόγιστρο και σφραγίζονται πιεζόμενοι με ένα σιδερένιο κύλινδρο, ώστε να εξασφαλιστεί η συγκόλλησή τους.
  Σε περίπτωση χρήσης ασφαλτοπάνων με ψηφίδα, η διαδικασία της επικόλλησης, στις περιοχές των επικαλύψεων, συνεπάγεται απώλεια σημαντικής ποσότητας ψηφίδας. Προκειμένου λοιπόν να μην είναι πλημελής η προστασία των επικαλύψεων από την υπεριώδη ακτινοβολία, συνιστάται να επαλείφονται με ISOFLEX.
 3. Η στεγάνωση επεκτείνεται και στις κάθετες επιφάνειες (περιμετρικό στηθαίο, απόληξη κλιμακοστασίου κλπ.) σε ύψος περίπου 50 cm, ώστε να διαμορφώνεται στεγανολεκάνη.
 4. Τα άκρα των ασφαλτόπανων συνιστάται να στερεώνονται στις κατακόρυφες επιφάνειες με λάμα αλουμινίου πλάτους 3 cm και πάχους 2 mm. Για τη στερέωσή τους γίνεται χρήση γαλβανισμένων καρφιών και ροδέλων.
 5. Το κενό μεταξύ λάμας και κατακόρυφης επιφάνειας σφραγίζεται με την ειδική ασφαλτική μαστίχη ISOMAC. Στα σημεία που διακόπτεται η στεγάνωση (σωλήνες, υδροροές, μεταλλικές βάσεις κλπ.) γίνεται, ομοίως, σφράγιση με την ίδια ειδική ασφαλτική μαστίχη.

gr6-1