Στεγάνωση δώματος και επικάλυψή του με πλακίδια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

AQUAMAT-FLEX   Εύκαμπτο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών

AQUAMAT-ELASTIC   Ελαστικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών

DUROCRET   Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

RAPICRET   Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

ADIPLAST   Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ   Πολυεστερικό ύφασμα για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ   Πλέγμα από Fiberglass για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η στεγάνωση των δωμάτων που πρόκειται να καλυφθούν με πλακίδια θα πρέπει, πέρα από το να είναι συμβατή με την επικόλληση των πλακιδίων, να διαθέτει ελαστικότητα, καλή πρόσφυση, καθώς και αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο, επειδή εκ των υστέρων αποκαταστάσεις λόγω θέσης, είναι ιδιαίτερα δαπανηρές και χρονοβόρες.

II. ΛΥΣΗ

Τις παραπάνω απαιτήσεις καλύπτει πλήρως η εφαρμογή του εύκαμπτου επαλειφόμενου στεγανωτικού κονιάματος AQUAMAT-FLEX, οπλισμένου τοπικά με ταινία υαλοπλέγματος (65 g/m2) ή πολυεστερικού υφάσματος (30 g/m2), πλάτους 10 cm. Με την εφαρμογή του στο δώμα, δημιουργείται μία ισχυρή και συνεχής εύκαμπτη στεγανωτική στρώση, με άριστη πρόσφυση και ανθεκτικότητα, ικανή να παρακολουθεί με επιτυχία τις συστολοδιαστολές του δώματος.
Αποτελεί ιδανική λύση, όταν η στεγάνωση συνδυάζεται με επικόλληση κεραμικών πλακιδίων ως τελική στρώση.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

 1. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας από σαθρά υλικά, λίπη, σκόνες κλπ.
 2. Πιθανές επιδιορθώσεις κλίσεων συνιστάται να γίνονται με DUROCRET ή με ισχυρή τσιμεντοκονία (τσιμέντο:άμμος = 1:2 έως 1:3), ενισχυμένη με την προσθήκη της οικοδομικής ρητίνης ADIPLAST. Όταν απαιτείται ταχύτητα εργασιών, μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα RAPICRET.
  Επίσης, συνιστάται να ενισχύεται η πρόσφυση της τσιμεντοκονίας στο υπόστρωμα με συγκολλητική στρώση με ADIPLAST (τσιμέντο : άμμος : ADIPLAST : νερό = 1 : 1 : 0,5 : 0,5 κατ’ όγκο).
 3. Καλή διαβροχή του υποστρώματος, χωρίς να σχηματιστούν λιμνάζοντα νερά.

Εφαρμογή της στεγάνωσης

 1. Το περιεχόμενο του σάκου των 25 kg (συστατικό Α) του AQUAMAT-FLEX προστίθεται στα 8 kg του υγρού (συστατικό Β) υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί ένας ομοιογενής πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Για την ανάμιξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναμικτήρας (δράπανο) χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).
 2. Τοπικά, κατά μήκος της συμβολής της ταράτσας με κατακόρυφα στοιχεία (π.χ. στηθαίο, απόληξη κλιμακοστασίου κλπ.), καθώς και κατά μήκος υφιστάμενων ρωγμών ή αρμών διαστολής, όπως και στα σημεία συναρμογής της ταράτσας με εξαερισμούς, καπνοδόχους, υδροροές κλπ. που διαπερνούν την πλάκα, επαλείφεται μία στρώση AQUAMAT-FLEX σε πλάτος περίπου 15 cm και όσο είναι ακόμα νωπή ενισχύεται με ταινία πολυεστερικού υφάσματος ή υαλοπλέγματος, πλάτους 10 cm. Αν κριθεί απαραίτητο, για την καλύτερη ενσωμάτωση του οπλισμού στη στεγανωτική στρώση, ακολουθεί άλλη μία τοπική επάλειψη με AQUAMAT-FLEX.
 3. Μετά το στέγνωμα αυτής της στρώσης ακολουθούν 2 καθολικές επαλείψεις με AQUAMAT-FLEX σε όλη την επιφάνεια του δώματος. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη. Για την αποφυγή ρηγματώσεων του υλικού δε θα πρέπει το πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 mm.
  Η στεγάνωση επεκτείνεται και στις κατακόρυφες επιφάνειες (περιμετρικό στηθαίο, απόληξη κλιμακοστασίου κλπ.) σε ύψος τουλάχιστον 15-20 cm, προκειμένου να διαμορφώνεται μία στεγανολεκάνη.
  Κατανάλωση AQUAMAT-FLEX: 2 kg/m2.

Κόλληση πλακιδίων
Η κόλληση των πλακιδίων γίνεται με την υψηλής ελαστικότητας κόλλα πλακιδίων 2 συστατικών ISOMAT® AK-ELASTIC ή με κόλλες πλακιδίων ελαστικοποιημένες με προσθήκη του ελαστικοποιητή ADIFLEX-B.
Η αρμολόγηση των πλακιδίων γίνεται με τον αρμόστοκο MULTIFILL βελτιωμένο με την προσθήκη της ρητίνης DS-99.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Εναλλακτικά, για την παραπάνω εφαρμογή εκτός του AQUAMAT-FLEX μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το AQUAMAT-ELASTIC.
 • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι τουλάχιστον +5οC.
 • Η φρεσκοεπιχρισμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, τη βροχή και τον παγετό.
 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.

gr69-1