Στεγάνωση ανεστραμμένου δώματος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

AQUAMAT-FLEX   Εύκαμπτο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών

AQUAMAT-ELASTIC   Ελαστικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών

DUROCRET   Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

RAPICRET   Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

ADIPLAST   Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ   Πολυεστερικό ύφασμα για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ   Πλέγμα από Fiberglass για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Όταν επιλέγεται η λύση της ανεστραμμένης μόνωσης δώματος, όπου η στεγανωτική στρώση βρίσκεται κάτω από τη θερμομόνωση, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ανθεκτικότητα της στεγάνωσης σε παραμένουσα υγρασία, που εγκλωβίζεται μεταξύ θερμομόνωσης και στεγάνωσης. Ακόμη, το στεγανωτικό υλικό θα πρέπει να έχει άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα, ελαστικότητα, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο.

II. ΛΥΣΗ

Τις παραπάνω απαιτήσεις καλύπτει πλήρως η εφαρμογή του εύκαμπτου επαλειφόμενου στεγανωτικού κονιάματος AQUAMAT-FLEX. Η επάλειψή του στο δώμα δημιουργεί μία συνεχή στεγανωτική στρώση με άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα και μεγάλη αντοχή και διάρκεια στο χρόνο.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

 1. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας από σαθρά υλικά, λίπη, σκόνες κλπ.
 2. Πιθανές επιδιορθώσεις των κλίσεων του δώματος συνιστάται να γίνονται με ισχυρή τσιμεντοκονία (τσιμέντο:άμμος = 1:2 έως 1:3), ενισχυμένη με την προσθήκη της οικοδομικής ρητίνης ADIPLAST.
  Επίσης συνιστάται να ενισχύεται η πρόσφυση της τσιμεντοκονίας στο υπόστρωμα με συγκολλητική στρώση με ADIPLAST (τσιμέντο : άμμος : ADIPLAST : νερό = 1 : 1 : 0,5 : 0,5 κατ’ όγκο).
 3. Η γωνία που σχηματίζεται στη συμβολή του δώματος με τα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαίο, απόληξη κλιμακοστασίου κλπ.), διαβρέχεται και σφραγίζεται σε όλο το μήκος της με το έτοιμο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST (διαμόρφωση “λουκιού” μορφής τριγώνου με πλευρές 5-6 cm). Όταν απαιτείται ταχύτητα εργασιών, μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί, ως υλικό σφράγισης, το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα RAPICRET.
  Κατανάλωση DUROCRET: 1,9-2,7 kg/m μήκος “λουκιού”.
 4. Καλή διαβροχή του υποστρώματος, χωρίς να σχηματιστούν λιμνάζοντα νερά.

Εφαρμογή του AQUAMAT-FLEX

 1. Το περιεχόμενο του σάκου των 25 kg (συστατικό Α) του AQUAMAT-FLEX προστίθεται στα 8 kg του υγρού (συστατικό Β) υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί ένας ομοιογενής πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Για την ανάμιξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναμικτήρας (δράπανο) χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).
 2. Ακολουθεί μία επάλειψη με AQUAMAT-FLEX σε πλάτος όσο του οπλισμού (πολυεστερικό ύφασμα 30 g/m2 ή υαλόπλεγμα 65 g/m2) και, όσο αυτή είναι ακόμη νωπή, τοποθετείται ο οπλισμός. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζεται η εφαρμογή και στην υπόλοιπη επιφάνεια. Τα φύλλα του οπλισμού τοποθετούνται διαδοχικά, έτσι ώστε να αλληλεπικαλύπτονται κατά 5-10 cm.
  Μετά το στέγνωμα αυτής της στρώσης ακολουθούν ακόμη 2 καθολικές στρώσεις AQUAMAT-FLEX σε όλη την επιφάνεια του δώματος. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη. Για την αποφυγή ρηγματώσεων του υλικού δε θα πρέπει το πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 mm.
  Η στεγάνωση επεκτείνεται και στις κατακόρυφες επιφάνειες (περιμετρικό στηθαίο, απόληξη κλιμακοστασίου κλπ.) σε ύψος τουλάχιστον 15-20 cm, προκειμένου να διαμορφώνεται μία στεγανολεκάνη.
  Κατανάλωση AQUAMAT-FLEX:3,5 kg/m2.

Τοποθέτηση της θερμομόνωσης
Πάνω στη στεγάνωση και αφού αυτή έχει στεγνώσει, τοποθετούνται με απλή εναπόθεση πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης. Ακολουθεί η τοποθέτηση γεωυφάσματος ή πλαστικής λινάτσας. Τέλος, τοποθετούνται ταρατσόπλακες ή χαλίκι (πάχος στρώσης 6-8 cm) για την προστασία της στεγάνωσης και της θερμομόνωσης από τον ήλιο και τον αέρα. Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και η καλή βατότητα της ταράτσας.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Εναλλακτικά, για την παραπάνω εφαρμογή εκτός του AQUAMAT-FLEX μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το AQUAMAT-ELASTIC.
 • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι τουλάχιστον +5οC.
 • Η φρεσκοεπιχρισμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, τη βροχή και τον παγετό.
 • Το προϊόν περιέχει τσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό.
 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.

gr9-1