Προετοιμασία υγρών δαπέδων για την εφαρμογή εποξειδικής επίστρωσης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

DUROPRIMER-W   Εποξειδικό υδατοδιαλυτό αστάρι 3 συστατικών

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η εφαρμογή εποξειδικών επιστρώσεων σε δάπεδα βιομηχανιών, χώρων μεγάλης κυκλοφορίας κλπ. που είναι υγρά ή “νεαρής” ηλικίας, συνεπάγεται προβλήματα στην πρόσφυση του εποξειδικού συστήματος στο υπόστρωμα, καθώς οι πόροι των δαπέδων αυτών είναι γεμάτοι νερό και δεν μπορεί να διεισδύσει σε αυτούς το αστάρι της εποξειδικής στρώσης και να δημιουργήσει την κατάλληλη αγκύρωση.

Για να εξασφαλισθεί λοιπόν η επιτυχής εφαρμογή της επιλεγείσας εποξειδικής επίστρωσης, θα πρέπει να προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία του δαπέδου.

II. ΛΥΣΗ

Για την επιτυχή εφαρμογή εποξειδικών επιστρώσεων σε δάπεδα σκυροδέματος που είναι υγρά ή “νεαρής” ηλικίας (μικρότερη των 28 ημερών), πρέπει να προηγηθεί κατάλληλη προετοιμασία του υποστρώματος με το ειδικό εποξειδικό αστάρι DUROPRIMER-W. Πρόκειται για ένα εποξειδικό υδατοδιαλυτό αστάρι 3 συστατικών, που δεν επηρεάζεται από την παρουσία νερού στους πόρους του δαπέδου και που προσφύεται άριστα στο υπόστρωμα, εξασφαλίζοντας έτσι την κατάλληλη αγκύρωση για την εφαρμογή εποξειδικών επιστρώσεων.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

 1. Η προς επεξεργασία επιφάνεια θα πρέπει να είναι σταθερή και χωρίς λιμνάζοντα νερά.
 2. Όπου απαιτείται πρέπει να γίνει κατάλληλη προεργασία, όπως τρίψιμο, φρεζάρισμα, σφαιριδιοβολή κλπ.
 3. Το υπόστρωμα στη συνέχεια καθαρίζεται επιμελώς με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας.

Εφαρμογή του DUROPRIMER-W

 1. Τα συστατικά Α (ρητίνη), Β (σκληρυντής) και C (αδρανή) του DUROPRIMER-W διατίθενται σε συσκευασίες με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως στο συστατικό Α. Η ανάμιξη των δύο συστατικών γίνεται για 5 περίπου λεπτά με δράπανο χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σημαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου ανάμιξης, προκειμένου ο σκληρυντής να κατανεμηθεί ομοιόμορφα. Στη συνέχεια το μίγμα (Α+Β) μεταφέρεται σε ένα καθαρό δοχείο και προστίθεται υπό συνεχή ανάδευση το συστατικό C. Η ανάμιξη γίνεται με δράπανο χαμηλών στροφών και διαρκεί μέχρι το μίγμα να αποκτήσει πλήρη ομοιογένεια.
 2. Αρχικά, τυχόν ρωγμές και ατέλειες στοκάρονται με DUROPRIMER-W (Α+Β+C).
 3. Αφού τραβήξει το υλικό στοκαρίσματος, εφαρμόζεται το DUROPRIMER-W, αραιωμένο με 5-20% νερό, σε 2 στρώσεις, με βούρτσα ή ρολό. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού τραβήξει η πρώτη.
  Κατανάλωση DUROPRIMER-W: 250-300 g/m2/στρώση.
 4. Μετά την παρέλευση 48 ωρών και εφόσον η υγρασία της στρώσης του DUROPRIMER-W είναι μικρότερη του 4%, ακολουθεί η εφαρμογή οποιουδήποτε εποξειδικού συστήματος DUROFLOOR.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών ρητινών μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
 • Στην περίπτωση που παρεμβάλλεται ανάμεσα στις διαδοχικές στρώσεις ένας μεγαλύτερος, από τον προβλεπόμενο, χρόνος αναμονής ή πρόκειται ήδη χρησιμοποιούμενες επιφάνειες μετά από μακρά περίοδο να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέπει η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί καλά και να τριφτεί καθολικά. Μετά εφαρμόζεται η καινούρια επίστρωση.
 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.