Προετοιμασία δαπέδων επιβαρυμένων με έλαια για την εφαρμογή εποξειδικής επίστρωσης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

DUROPRIMER-SG   Ειδικό εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών για δάπεδα σκυροδέματος επιβαρυμένα με έλαια

FD-CLEAN   Υγρό καθαρισμού για λίπη σε δάπεδα σκυροδέματος

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η εφαρμογή εποξειδικών επιστρώσεων σε δάπεδα βιομηχανιών, χώρων μεγάλης κυκλοφορίας κλπ. που είναι επιβαρυμένα με έλαια δεν είναι εφικτή, επειδή η πρόσφυση της εποξειδικής επίστρωσης στο δάπεδο δεν είναι δυνατή, λόγω του ότι οι πόροι του δαπέδου είναι γεμάτοι με λάδι. Έτσι δεν μπορεί να εισχωρήσει το υλικό της επίστρωσης στους πόρους και να αγκυρώσει.

Απαιτείται λοιπόν η κατάλληλη προετοιμασία του δαπέδου, ώστε να εξασφαλισθεί η επιτυχής εφαρμογή της επιλεγείσας εποξειδικής επίστρωσης.

II. ΛΥΣΗ

Προκειμένου να γίνει δυνατή η εφαρμογή εποξειδικών επιστρώσεων σε δάπεδα επιβαρυμένα με έλαια, πρέπει να προηγηθεί απομάκρυνση των ελαίων από τους πόρους του δαπέδου, ώστε να μπορεί να διεισδύσει το αστάρι της εποξειδικής στρώσης και να αγκυρώσει, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόσφυση της τελικής εποξειδικής επίστρωσης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το ειδικό υγρό καθαρισμού-γαλακτοματοποιητής ελαίων FD-CLEAN, το οποίο εφαρμοζόμενο στο δάπεδο εισχωρεί στους πόρους του και γαλακτοματοποιεί τα έλαια που τους γεμίζουν. Κατόπιν, τα γαλακτοματοποιημένα έλαια απομακρύνονται από τους πόρους του δαπέδου με υδροβολή ζεστού νερού υψηλής πίεσης.

Στη συνέχεια εφαρμόζεται το ειδικό εποξειδικό αστάρι DUROPRIMER-SG, το οποίο λόγω του μεγάλου ειδικού βάρους του διεισδύει στους πόρους του υποστρώματος εκτοπίζοντας το νερό που χρησιμοποιήθηκε για την απομάκρυνση των ελαίων και σκληρυνόμενο αγκυρώνει, εξασφαλίζοντας την πρόσφυση της τελικής επίστρωσης. Η εφαρμογή του DUROPRIMER-SG γίνεται στο ακόμα υγρό υπόστρωμα, οι πόροι του οποίου δεν θα πρέπει να είναι πλήρως κορεσμένοι με νερό. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί, εφόσον η επιφάνεια διαβραχεί ελαφρώς και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα το υπόστρωμα απορροφήσει πλήρως τη νέα ποσότητα του νερού. Σε περίπτωση που στεγνώσει το υπόστρωμα μετά τον καθαρισμό του, δεν μπορεί να επιτευχθεί η απαιτούμενη πρόσφυση του DUROPRIMER-SG, λόγω των εκ νέου ανερχομένων ελαίων.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

 1. Η επιφάνεια του εμποτισμένου με έλαια δαπέδου πλένεται αρχικά με υδροβολή ζεστού νερού υψηλής πίεσης, προκειμένου να απομακρυνθούν οι επιφανειακοί ρύποι.
 2. Ακολουθεί κατάλληλη προεργασία του δαπέδου, όπως τρίψιμο με μηχανή φρεζαρίσματος, σφαιριδιοβολή κλπ., ώστε να ανοιχθούν καλά οι πόροι του, οι οποίοι είναι γεμάτοι με λάδι.
 3. Στη συνέχεια, το FD-CLEAN απλώνεται στο δάπεδο και βουρτσίζεται επιμελώς με σκληρή βούρτσα, ώστε να εισχωρήσει στους πόρους του δαπέδου και να γαλακτοματοποιήσει τα έλαια.
 4. Τα γαλακτοματοποιημένα έλαια απομακρύνονται από τους πόρους του δαπέδου με υδροβολή ζεστού νερού υψηλής πίεσης.

Εφαρμογή του DUROPRIMER-SG

 1. Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) του DUROPRIMER-SG είναι συσκευασμένα σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως στο συστατικό Α. Η ανάμιξη των δύο συστατικών γίνεται για 5 περίπου λεπτά με δράπανο χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σημαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου, προκειμένου ο σκληρυντής να κατανεμηθεί ομοιόμορφα.
 2. Στο ακόμη υγρό, αλλά χωρίς λιμνάζοντα νερά, υπόστρωμα εκχύεται το DUROPRIMER-SG και βουρτσίζεται επιμελώς ώστε να διεισδύσει αποτελεσματικά. Στη συνέχεια η επιφάνεια επεξεργάζεται με ρολό ώστε το υλικό να καταμερισθεί ομοιόμορφα.
  Κατανάλωση DUROPRIMER-SG: 0,6-1 kg/m2, ανάλογα με το υπόστρωμα.
 3. Η εφαρμογή του επιλεγμένου συστήματος DUROFLOOR γίνεται εντός 24 ωρών από την επάλειψη του εποξειδικού ασταριού και αφού αυτό έχει στεγνώσει.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών ρητινών μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
 • Οι επιφάνειες των εποξειδικών στρώσεων πρέπει, μετά την εφαρμογή τους, να προστατεύονται για περίπου 4-6 ώρες από την υγρασία, π.χ. βροχή ή δρόσος. Η επίδραση της υγρασίας μπορεί να δώσει στην επιφάνεια μία λευκή χροιά ή/και να την καταστήσει κολλώδη. Επίσης μπορεί να επιφέρει διαταραχές κατά τη σκλήρυνση. Αποχρωματισμένες ή κολλώδεις στρώσεις σε τμήματα επιφανειών πρέπει πρώτα να απομακρύνονται με τρίψιμο ή φρεζάρισμα και μετά οι επιφάνειες αυτές να επιστρώνονται εκ νέου.
 • Στην περίπτωση που παρεμβάλλεται ανάμεσα στις διαδοχικές στρώσεις ένας μεγαλύτερος, από τον προβλεπόμενο, χρόνος αναμονής ή πρόκειται ήδη χρησιμοποιούμενες επιφάνειες, μετά από μακρά περίοδο, να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέπει η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί καλά και να τριφτεί καθολικά. Μετά εφαρμόζεται η καινούρια επίστρωση.
 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.
 • Τα εμποτισμένα με έλαια υποστρώματα αποτελούν ένα ειδικό πεδίο προβλημάτων, γι’ αυτό συνιστούμε να συμβουλεύεσθε το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της ISOMAT.