Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

DUROFLOOR Αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση 2 συστατικών

DUROFLOOR-PSF Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες

DUROPRIMER Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών

DUROFLOOR-R Επαλειφόμενη εποξειδική επίστρωση 2 συστατικών

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα δάπεδα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, αποθηκών, γκαράζ, σφαγείων, νοσοκομείων κλπ., υποβάλλονται συνεχώς σε μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις (π.χ. τριβή, κρούση κλπ.) καθώς και σε χημικές καταπονήσεις από αραιωμένα ανόργανα και οργανικά οξέα, αλκάλια, πετρελαιοειδή, απόβλητα κλπ.

Ως εκ τούτου, οι τελικές επιφάνειες αυτών των χώρων πρέπει να έχουν υψηλές μηχανικές και χημικές αντοχές καθώς και να μπορούν να καθαρίζονται εύκολα.

Τα βιομηχανικά δάπεδα από σκυρόδεμα (διαμορφωμένα με σκληρυντικό επιφάνειας και μηχανική λείανση) και ακόμη περισσότερο τα δάπεδα από κοινό σκυρόδεμα ή μωσαϊκό δεν καλύπτουν, κατά κανόνα, τις ανωτέρω απαιτήσεις, δηλ. δεν αντέχουν σε χημική καταπόνηση από οξέα, σκονίζουν κλπ.

II. ΛΥΣΗ

Η εφαρμογή της αυτοεπιπεδούμενης εποξειδικής επίστρωσης DUROFLOOR, σε δάπεδα τσιμεντοειδούς βάσης, καλύπτει επιτυχώς τις αυξημένες απαιτήσεις σε μηχανικές και χημικές αντοχές, παρέχοντας ταυτόχρονα και ένα όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα.

Πρόκειται για ένα έγχρωμο, αυτοεπιπεδούμενο σύστημα 2 συστατικών χωρίς διαλύτες, που εφαρμόζεται σε πάχος 2-3 mm και που μετά τη σκλήρυνσή του δημιουργεί τελική επιφάνεια εύκολα καθαριζόμενη, με υψηλή σκληρότητα και αντοχή σε τριβές καθώς και ανθεκτικότητα σε χημική καταπόνηση από αραιωμένα οργανικά και ανόργανα οξέα, αλκάλια, πετρελαιοειδή, απόβλητα, νερό, θαλασσινό νερό κλπ.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

Η επιφάνεια που θα δεχθεί την εποξειδική επίστρωση θα πρέπει να είναι στεγνή (υγρασία < 4%), σταθερή, απαλλαγμένη από σκόνες, σαθρά υλικά, λίπη κλπ. και να είναι προστατευμένη από την προσβολή υγρασίας εκ των όπισθεν.

Στην επιφάνεια του υποστρώματος θα πρέπει να γίνεται κατάλληλη προεργασία, όπως τρίψιμο, αμμοβολή, υδροβολή, σφαιριδιοβολή, φρεζάρισμα κλπ., ώστε να ανοιχθούν καλά οι πόροι της, προκειμένου να διεισδύσει το αστάρι για να εξασφαλίσει την αυξημένη αγκύρωση και πρόσφυση της εποξειδικής επίστρωσης πάνω στο υπόστρωμα.

Το υπόστρωμα στη συνέχεια καθαρίζεται επιμελώς με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας.

Κατόπιν, η κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια ασταρώνεται με το εποξειδικό αστάρι DUROFLOOR-PSF ή DUROPRIMER.
Kατανάλωση ασταριού: περίπου 200-300 g/m².

Εφόσον πρόκειται για μεταλλική επιφάνεια, το αστάρωμα γίνεται με την αντισκωριακή εποξειδική επίστρωση EPOXYCOAT-AC σε 2 στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη, αλλά εντός 24 ωρών.
Κατανάλωση EPOXYCOAT-AC: 150-200 g/m²/στρώση.

Αφού στεγνώσει το αστάρι, τυχόν ατέλειες του υποστρώματος (ρωγμές, οπές) στοκάρονται με DUROFLOOR (Α+Β) αναμιγμένο με χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας 0-0,4 mm (ή με την άμμο Q35) σε αναλογία 1:2 ως 1:3 κατά βάρος ή με DUROFLOOR-PSF αναμιγμένο με χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας 0-0,4 mm (ή με την άμμο Q35) σε αναλογία 1:2 ως 1:3 κατά βάρος.

Η εφαρμογή του DUROFLOOR πρέπει να γίνει εντός 24 ωρών από την επάλειψη του ασταριού.

Εφαρμογή του DUROFLOOR

Ανάμιξη των συστατικών του DUROFLOOR

Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι συσκευασμένα σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως μέσα στο συστατικό Α. Η ανάμιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά με αναμικτήρα (δράπανο) χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σημαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου, προκειμένου ο σκληρυντής να κατανεμηθεί ομοιόμορφα. Ακολούθως προστίθεται υπό συνεχή ανάδευση χαλαζιακή άμμος κοκκομετρίας 0-0,4 mm (ή η άμμος Q35), σε αναλογία ανάμιξης εποξειδικής ρητίνης προς χαλαζιακή άμμο 1:2 κατά βάρος, και το προκύπτον μίγμα αναδεύεται τόσο έως ότου αποκτήσει ομοιογένεια.

Διαμόρφωση λείας επιφάνειας

Τo DUROFLOOR εφαρμόζεται τραβηχτά με οδοντωτή σπάτουλα σε πάχος 2-3 mm.
Κατανάλωση DUROFLOOR (A+B): περίπου 0,6 kg/m²/mm.
Κατανάλωση χαλαζιακής άμμου: περίπου 1,2 kg/m²/mm.

Για την απελευθέρωση τυχόν εγκλωβισμένου αέρα στην εφαρμοζόμενη αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση, πρέπει η επιφάνεια να περαστεί με ειδικό ακιδωτό ρολό. Έτσι εμποδίζεται ο σχηματισμός φυσαλίδων.

Διαμόρφωση αντιολισθηρής επιφάνειας

Τo DUROFLOOR εφαρμόζεται τραβηχτά με οδοντωτή σπάτουλα σε πάχος 2-3 mm.
Κατανάλωση DUROFLOOR (A+B): περίπου 0,6 kg/m²/mm.
Κατανάλωση χαλαζιακής άμμου: περίπου 1,2 kg/m²/mm.

Ακολουθεί επίπαση της ακόμα νωπής επίστρωσης με χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας 0,1-0,4 mm ή 0,4-0,8 mm, ανάλογα με την επιθυμητή αντιολισθηρότητα.
Κατανάλωση χαλαζιακής άμμου: περίπου 3 kg/m².

Μετά τη σκλήρυνση του DUROFLOOR, οι μη επικολλημένοι κόκκοι απομακρύνονται με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας.

Ακολουθεί σφραγιστική επάλειψη της επιφάνειας με DUROFLOOR (Α+Β) ή DUROFLOOR-R σε 1 στρώση.
Κατανάλωση σφραγιστικής επάλειψης: 400-600 g/m².

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Η ποιότητα του σκυροδέματος του δαπέδου πρέπει να είναι τουλάχιστον C20/25 (περιεκτικότητα σε τσιμέντο κατ’ελάχιστο 350 kg/m3).
  • Σε περίπτωση που το υπόστρωμα είναι υγρό, τότε η προετοιμασία του δαπέδου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή “ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ”.
  • Οι αρμοί του δαπέδου συνιστάται να πληρώνονται με την πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη ενός συστατικού FLEX-PU 20.
  • Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών ρητινών μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
  • Η πρόσφυση μεταξύ των διαδοχικών στρώσεων μπορεί να διαταραχθεί έντονα από την επίδραση τυχόν υγρασίας ή λόγω ρύπων, που μπορεί να παρεμβληθούν μεταξύ τους.
  • Οι επιφάνειες των εποξειδικών στρώσεων πρέπει, μετά την εφαρμογή τους, να προστατεύονται για περίπου 4-6 ώρες από την υγρασία, π.χ. βροχή ή δρόσος. Η επίδραση της υγρασίας μπορεί να δώσει στην επιφάνεια μία λευκή χροιά ή/και να την καταστήσει κολλώδη. Επίσης μπορεί να επιφέρει διαταραχές κατά τη σκλήρυνση. Αποχρωματισμένες ή κολλώδεις στρώσεις σε τμήματα επιφανειών πρέπει πρώτα να απομακρύνονται με τρίψιμο ή φρεζάρισμα και μετά οι επιφάνειες αυτές να επιστρώνονται εκ νέου.
  • Στην περίπτωση που παρεμβάλλεται ανάμεσα στις διαδοχικές στρώσεις ένας μεγαλύτερος, από τον προβλεπόμενο, χρόνος αναμονής ή πρόκειται ήδη χρησιμοποιούμενες επιφάνειες, μετά από μακρά περίοδο, να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέπει η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί καλά και να τριφτεί καθολικά. Μετά εφαρμόζεται η καινούρια επίστρωση.
  • Σε περίπτωση χρησιμοποίησης του DUROFLOOR σε κατακόρυφες επιφάνειες πρέπει να γίνει προσθήκη ρυθμιστή ροής εποξειδικών σε ποσοστό 0,5% κατά βάρος.
  • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.