Εφαρμογή έγχρωμου υδαταπωθητικού σοβά για διαμόρφωση λείας επιφάνειας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

MARMOCRET Fine   Σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης – Λεία επιφάνεια • Λευκός • Υδαταπωθητικός

MARMOCRET-BOND   Έτοιμο τσιμεντοκονίαμα για το “πεταχτό χέρι” του σοβά

MARMOCRET-BASE   Έτοιμος σοβάς βασικής στρώσης

PL-PRIMER   Αστάρι σοβάδων – Φράγμα αφυδάτωσης

ADIPLAST   Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑΔΩΝ   Πλέγματα από Fiberglass για την ενίσχυση σοβάδων

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι επικαλύψεις των εξωτερικών όψεων των κτιρίων αποτελούν ένα από τα χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά τους στοιχεία. Ως εκ τούτου, πρέπει να προσφέρουν όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα και ταυτόχρονα να χαρακτηρίζονται από ανθεκτικότητα στις καιρικές επιδράσεις.

II. ΛΥΣΗ

Ιδανική λύση για τη δημιουργία διακοσμητικού σοβά τοίχων, με σχετικά λεία τελική επιφάνεια, αποτελεί η χρησιμοποίηση του MARMOCRET Fine, ενός έτοιμου σοβά με λεπτόκοκκο αδρανές, που απαιτεί μόνο την προσθήκη νερού. Προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά DIN 18550.
 • Καταργεί την ανάγκη βαφής των όψεων.
 • Άριστη ικανότητα διαπνοής του δομικού στοιχείου.
 • Είναι βιομηχανικό κονίαμα με σταθερές ιδιότητες.
 • Είναι κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση.
 • Δε ρηγματώνει όπως ο κοινός σοβάς.
 • Απλοποιεί την εργασία, διότι απαιτεί μόνο την προσθήκη νερού.

Προσφέρεται για την κατασκευή λευκών ή έγχρωμων, υδαταπωθητικών επιχρισμάτων. Συνήθως αντικαθιστά την τελική στρώση του σοβά.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

“Πεταχτό”
Οι προς επίχριση επιφάνειες πρέπει να απαλλάσσονται από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. και να διαβρέχονται καλά με νερό. Κατόπιν εφαρμόζεται στρώση παραδοσιακού “πεταχτού”, η οποία σε δύσκολες και λείες επιφάνειες (π.χ. πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης κλπ.) συνιστάται να ενισχύεται με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST (τσιμέντο : άμμος : ADIPLAST : νερό = 1 : 1 : 0,25 : 0,25 σε μέρη όγκου), προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσφυση του πεταχτού στις εν λόγω επιφάνειες. Αντί του παραδοσιακού πεταχτού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το έτοιμο κονίαμα MARMOCRET-BOND.

Λάσπωμα (“χοντρό” χέρι του σοβά)

 1. Αφού σκληρυνθεί το “πεταχτό”, εφαρμόζεται στρώση παραδοσιακού λασπώματος (“χοντρό” χέρι), προκειμένου να γίνει η εξομάλυνση της επιφάνειας και να επιδιορθωθούν τυχόν κατασκευαστικές ατέλειες των τοίχων. Αντί του παραδοσιακού λασπώματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί το έτοιμο κονίαμα MARMOCRET-BASE.
  Όπου το υπόστρωμα αποτελείται από θερμομονωτικές στρώσεις (π.χ πολυστερίνη, πολυουρεθάνη κλπ.), όπως σε δοκούς, υποστυλώματα, τοιχία, σενάζ κλπ., συνιστάται η τοποθέτηση, κατά την εφαρμογή του λασπώματος, οπλισμού από υαλόπλεγμα σοβάδων, προκειμένου να αποφεύγονται ρηγματώσεις λόγω της ιδιαίτερης θερμικής καταπόνησης που υφίσταται τοπικά ο σοβάς σε αυτές τις επιφάνειες και λόγω του διαφορετικού συντελεστή συστολοδιαστολής των επιμέρους στρώσεων.
  Το υαλόπλεγμα σοβάδων τοποθετείται με ελαφρά πίεση πάνω στη νωπή στρώση του λασπώματος και επεκτείνεται κατά 10-15 cm πέρα από την περιοχή κάλυψης των θερμομονωτικών πλακών.
 2. Πριν την εφαρμογή του MARMOCRET Fine, ιδιαίτερα όταν αυτό είναι έγχρωμο, συνιστάται αστάρωμα με PL-PRIMER, το οποίο μειώνει την απορροφητικότητα του υποστρώματος, εξασφαλίζοντας έτσι ομοιόμορφο χρώμα σε όλη την επιφάνεια.
  Κατανάλωση PL-PRIMER: 40-100 g/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Τελική στρώση σοβά-εφαρμογή του MARMOCRET Fine

 1. Προσθέτουμε το MARMOCRET Fine μέσα σε καθαρό νερό υπό ανάδευση, μέχρι να δημιουργηθεί ένα κονίαμα με την επιθυμητή εργασιμότητα. Ο αναμικτήρας (μπετονιέρα), που θα χρησιμοποιηθεί, πρέπει να είναι καθαρός για να αποφευχθεί πιθανή αλλοίωση του χρώματος του σοβά.
 2. Το MARMOCRET Fine διαστρώνεται κατά τα γνωστά με μυστρί ή φραγκόφτυαρο ή με τη χρήση μηχανής εκτόξευσης σοβά.
 3. Ακολουθεί τρίψιμο της επιφάνειας με σπογγώδες τριβίδι, αφού “τραβήξει” επαρκώς. Ο χρόνος αναμονής, μέχρι η επιφάνεια να γίνει κατάλληλη για τρίψιμο, εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποστρώματος, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και την εργασιμότητα του μίγματος.
  Κατανάλωση MARMOCRET Fine: Περίπου 1,40 kg/m2/mm. Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής: 2-5 mm.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5οC και +35οC.
 • Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συνιστάται να διαβρέχεται το επίχρισμα μετά την εφαρμογή του, ώστε να προστατεύεται από αφυδάτωση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.