Εφαρμογή έγχρωμου ακρυλικού υδαταπωθητικού σοβά για διαμόρφωση αδρής επιφάνειας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

MARMOCRYL Decor   Ακρυλικός, παστώδης, έτοιμος προς χρήση σοβάς – Αδρή επιφάνεια • Λευκός ή έγχρωμος • Υδαταπωθητικός

FLEX-PRIMER    Υψηλής ποιότητας ακρυλικό αστάρι νερού

PL-BOND   Αστάρι πρόσφυσης γυψοσοβάδων

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι επικαλύψεις των εξωτερικών όψεων των κτιρίων αποτελούν ένα από τα χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά τους στοιχεία. Ως εκ τούτου, πρέπει να προσφέρουν όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα και ταυτόχρονα να χαρακτηρίζονται από ανθεκτικότητα στις καιρικές επιδράσεις.

II. ΛΥΣΗ

Ιδανική λύση για τη δημιουργία διακοσμητικού σοβά τοίχων, με αδρή-ανάγλυφη τελική επιφάνεια, αποτελεί η χρησιμοποίηση του MARMOCRYL Decor, ενός παστώδη, έτοιμου προς χρήση, ακρυλικού σοβά. Διαθέτει αδρανές με ειδικά διαβαθμισμένη κοκκομετρία για τη διαμόρφωση αδρής διακοσμητικής επιφάνειας.

 • Χαρακτηρίζεται από άριστη πρόσφυση και υψηλή ελαστικότητα.
 • Παρέχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης αδρών διακοσμητικών επιφανειών με διαφορετική υφή, ανάλογα με την τεχνοτροπία τριψίματός του.
 • Προσφέρει πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά DIN 52617.
 • Παρέχει άριστη ικανότητα διαπνοής του δομικού στοιχείου.
 • Καταργεί την ανάγκη βαφής των όψεων.
 • Είναι ανθεκτικό στα αλκάλια, σύμφωνα με την DIN 18556.
 • Δε ρηγματώνει όπως ο κοινός σοβάς.
 • Απλοποιεί και επιταχύνει τις εργασίες.
 • Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

Το MARMOCRYL Decor χρησιμοποιείται για την κατασκευή λευκών ή έγχρωμων, υδαταπωθητικών επιχρισμάτων μικρού πάχους με αδρή διακοσμητική μορφή.

Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως σοβάς, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες κλπ., σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Αντικαθιστά το “τελικό” χέρι του σοβά.

Διατίθεται σε 2 τύπους ανάλογα με την κοκκομετρία του αδρανούς: MARMOCRYL Decor 2 mm και MARMOCRYL Decor 3 mm.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Προετοιμασία υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. Ακολουθεί επάλειψη της επιφάνειας με το ειδικό αστάρι FLEX-PRIMER. Λείες ή μη απορροφητικές επιφάνειες ασταρώνονται με PL-BOND. Μετά το στέγνωμα του ασταριού, γίνεται η εφαρμογή του MARMOCRYL Decor.

Εφαρμογή

Πριν από τη χρήση αναδεύουμε καλά το υλικό και το εφαρμόζουμε με ανοξείδωτη λεία μεταλλική σπάτουλα ή με τη χρήση μηχανής εκτόξευσης.

Όσο η στρώση του MARMOCRYL Decor είναι ακόμα νωπή (περίπου μετά από 20 λεπτά), γίνεται το φινίρισμα της επιφάνειας “πατητά” με πλαστική σπάτουλα. Ο ακριβής χρόνος τελικής κατεργασίας εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποστρώματος και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Κατανάλωση: Η κατανάλωση εξαρτάται από τον τύπο του σοβά
MARMOCRYL Decor 2 mm = 2,3 kg/m2.
MARMOCRYL Decor 3 mm = 3,5 kg/m2.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5oC και +35oC.
 • Η φρεσκοεπιχρισμένη επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, τη βροχή και τον παγετό.
 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.