Εποξειδικός εμποτισμός βιομηχανικού δαπέδου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

DUROFLOOR-BI   Διαφανής εποξειδικός εμποτισμός 2 συστατικών

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα δάπεδα χώρων στάθμευσης, αποθηκών, εργαστηρίων, πρατηρίων βενζίνης, συνεργείων αυτοκινήτων κλπ., υποβάλλονται συνεχώς σε μηχανικές καταπονήσεις (τριβή) καθώς και σε χημικές καταπονήσεις (π.χ. από πετρελαιοειδή, απόβλητα, ορυκτέλαια κλπ.).

Οι επιφάνειες των δαπέδων αυτών πρέπει να μη φθείρονται από τριβές, να μη σκονίζουν και να έχουν αντοχή σε χημικές καταπονήσεις.

II. ΛΥΣΗ

Η εφαρμογή εποξειδικού εμποτισμού του δαπέδου με DUROFLOOR-ΒΙ καλύπτει επιτυχώς τις παραπάνω απαιτήσεις.

Πρόκειται για ένα διαφανές εποξειδικό σύστημα 2 συστατικών με διαλύτες, μεγάλης ρευστότητας, που λόγω του πολύ χαμηλού ιξώδους του έχει την ικανότητα να διεισδύει βαθιά μέσα στο υπόστρωμα και να γεμίζει όλους τους πόρους και τα τριχοειδή. Οι εμποτισμένες επιφάνειες σταθεροποιούνται και παρουσιάζουν υψηλή σκληρότητα και αντοχή σε τριβές καθώς και ανθεκτικότητα σε χημική καταπόνηση από πετρελαιοειδή, απόβλητα, ορυκτέλαια κλπ.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

 1. Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή.
 2. Ανάλογα με τη φύση του υποστρώματος πρέπει να γίνεται κατάλληλη προεργασία, όπως τρίψιμο με βούρτσα, τρίψιμο με μηχανή μωσαϊκού κλπ., ώστε να ανοιχθούν οι πόροι του προκειμένου να διεισδύσει και να αγκυρώσει το DUROFLOOR-BI.
 3. Στη συνέχεια το δάπεδο καθαρίζεται επιμελώς με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας.

Εφαρμογή του DUROFLOOR-BI

 1. Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) του DUROFLOOR-BI είναι συσκευασμένα σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως μέσα στο συστατικό Α. Η ανάμιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά με δράπανο χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σημαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου, προκειμένου ο σκληρυντής να κατανεμηθεί ομοιόμορφα.
 2. Το DUROFLOOR-BI εφαρμόζεται με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό σε 1 ή 2 στρώσεις, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται μετά από περίπου 15 λεπτά από την εφαρμογή της πρώτης.
  Κατανάλωση DUROFLOOR-BI: 150-250 g/m2/στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Η ποιότητα του σκυροδέματος του δαπέδου πρέπει να είναι τουλάχιστον C20/25 (περιεκτικότητα σε τσιμέντο κατ’ ελάχιστο 350 kg/m3) και η ηλικία του τουλάχιστον 28 ημερών (για την επίτευξη σημαντικού βάθους εμποτισμού).
 • Το DUROFLOOR-BI μπορεί να εφαρμοσθεί και σε νέο σκυρόδεμα (περίπου 3 ημερών), διότι δεν επηρεάζει τη διαδικασία σκλήρυνσής του. Εκτός αυτού, μπορεί να εφαρμοσθεί και σε ελαφρώς υγρά υποστρώματα (υγρασία έως 6%). Και στις δύο αυτές περιπτώσεις όμως, επιτυγχάνεται μικρή σε βάθος διείσδυση του εμποτισμού.
 • Το DUROFLOOR-BI έχει υψηλή περιεκτικότητα σε διαλύτες. Κατά την εφαρμογή του σε κλειστούς χώρους πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για τον καλό αερισμό τους.
 • Συχνά, η επιφάνεια που έχει επαλειφθεί με DUROFLOOR-BI, είναι δυνατό να μην εμφανίζει μία ομοιόμορφη όψη, γεγονός που οφείλεται στη διαφορετική απορροφητική ικανότητα του υποστρώματος.
 • Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστημάτων μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
 • Η πρόσφυση μεταξύ των διαδοχικών στρώσεων μπορεί να διαταραχθεί έντονα από την επίδραση τυχόν υγρασίας ή λόγω ρύπων, που μπορεί να παρεμβληθούν μεταξύ τους.
 • Οι επιφάνειες των εποξειδικών στρώσεων πρέπει, μετά την εφαρμογή τους, να προστατεύονται για περίπου 4-6 ώρες από την υγρασία. Η επίδραση της υγρασίας μπορεί να δώσει στην επιφάνεια μία λευκή χροιά ή/και να την καταστήσει κολλώδη. Επίσης μπορεί να επιφέρει διαταραχές κατά τη σκλήρυνση. Αποχρωματισμένες ή κολλώδεις στρώσεις σε τμήματα επιφανειών πρέπει πρώτα να απομακρύνονται με τρίψιμο ή φρεζάρισμα και μετά οι επιφάνειες αυτές να επιστρώνονται εκ νέου.
 • Στην περίπτωση που παρεμβάλλεται ανάμεσα στις διαδοχικές στρώσεις ένας μεγαλύτερος, από τον προβλεπόμενο, χρόνος αναμονής ή πρόκειται ήδη χρησιμοποιούμενες επιφάνειες, μετά από μακρά περίοδο, να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέπει η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί καλά και να τριφτεί καθολικά. Μετά εφαρμόζεται η καινούρια επίστρωση.
 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.