Επιτάχυνση πήξης σκυροδέματος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

ADINOL-RAPID   Επιταχυντής πήξης ευρείας χρήσης – Αντιπαγετικό σκυροδέματος

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σε εφαρμογές όπου απαιτείται ταχύτητα εργασιών (επισκευές, αγκυρώσεις κλπ.) ή όταν είναι επιθυμητή η σκυροδέτηση σε χαμηλές θερμοκρασίες, είναι αναγκαία η χρήση προσμίκτων που επιταχύνουν την πήξη του σκυροδέματος.

 

II. ΛΥΣΗ

Για την επιτάχυνση της πήξης του σκυροδέματος χρησιμοποιείται το ADINOL-RAPID. Πιστοποιήμένο με τη σήμανση CE ως επιταχυντής πήξης σκυροδέματος, σύμφωνα με τo πρότυπο ΕΝ 934-2:T6, με αριθμό πιστοποιητικού 0906-CPD- 02412007. Επιτρέπει την ασφαλή σκυροδέτηση σε θερμοκρασίες έως -10οC. Το ADINOL-RAPID δεν έχει δράση αερακτικού, δεν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συστατικά και είναι συμβατό με όλα τα τσιμέντα τύπου Portland.

 

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Δοσολογία: 1,0-2,0 kg ανά 100 kg τσιμέντου, ανάλογα με τον επιθυμητό χρόνο πήξης.

Το ADINOL-RAPID μπορεί να προστεθεί:

  • Στο νερό ανάμιξης κατά την παρασκευή του σκυροδέματος.
  • Στο έτοιμο σκυρόδεμα λίγο πριν από τη χρήση του. Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου να επιτευχθεί ο ομοιογενής καταμερισμός του προσμίκτου στη μάζα του σκυροδέματος, απαιτείται καλή ανάμιξη για 4-5 λεπτά με περιστροφή του αναμικτήρα.

 

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Να μη γίνεται σκυροδέτηση όταν αναμένονται θερμοκρασίες κάτω των -10οC στις επόμενες 12 ώρες.
  • Υπερβολική δοσολογία είναι δυνατόν να επηρεάσει δυσμενώς τις τελικές αντοχές του σκυροδέματος.