Επισκευαστικοί σοβάδες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

UNICRET   Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο

UNICRET-FAST   Ταχύπηκτος, λευκός επισκευαστικός σοβάς

ADIPLAST   Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑΔΩΝ   Πλέγματα από Fiberglass για την ενίσχυση σοβάδων

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η παρασκευή ενός παραδοσιακού σοβά απαιτεί την προμήθεια και αποθήκευση σημαντικών ποσοτήτων διαφορετικών υλικών στο εργοτάξιο (τσιμέντο, ασβέστης, άμμος) για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το προκύπτον κονίαμα δεν έχει σταθερή ποιότητα κατά τις διαφορετικές αναμίξεις, λόγω των μη σταθερών αναλογιών ανάμιξης και των διαφοροποιήσεων στην ποιότητα των υλικών ανάμιξης ανά προμηθευόμενη παρτίδα.

Ακόμη δημιουργούνται πρόσθετες δυσκολίες κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων εργασιών, λόγω έλλειψης χώρου, καθώς και προβλήματα στην καθαριότητα του εργοταξίου. Επιπλέον, λόγω της χύδην αποθήκευσης των υλικών, παρατηρείται συνήθως και απώλεια των ποσοτήτων τους.

II. ΛΥΣΗ

Η χρήση του έτοιμου κονιάματος UNICRET προσφέρει τη δυνατότητα γρήγορης και εύκολης παραγωγής κονιαμάτων για σοβά και κτίσιμο, τα οποία χαρακτηρίζονται από:

 • Σταθερή ποιότητα.
 • Απλοποίηση των εργασιών και ευκολία χρήσης.
 • Πολύ καλή εργασιμότητα.
 • Πολύ καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα.

Είναι ιδανικό για επισκευές-αποκαταστάσεις σοβά και γενικά για κάθε είδους “μερεμέτια”.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

“Πεταχτό”
Οι προς επίχριση επιφάνειες πρέπει να απαλλάσσονται από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. και να διαβρέχονται καλά με νερό. Κατόπιν εφαρμόζεται στρώση πεταχτού με UNICRET, το οποίο συνιστάται να ενισχύεται με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST, που μπορεί να προστεθεί στο νερό ανάμιξης σε αναλογία ADIPLAST : νερό = 1 : 3, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσφυση στις εν λόγω επιφάνειες.

Εφαρμογή του UNICRET

 1. Αφού σκληρυνθεί το “πεταχτό”, εφαρμόζεται το UNICRET σε πάχος έως 2 cm ανά στρώση. Ο αριθμός των στρώσεων εξαρτάται από την απαιτούμενη εξομάλυνση της επιφάνειας του υποστρώματος και τις τυχόν κατασκευαστικές ατέλειές του. Το UNICRET εφαρμόζεται όπως ο κοινός σοβάς με μυστρί ή φραγκόφτυαρο.
 2. Ακολουθεί τρίψιμο της τελικής επιφάνειας με σπογγώδες τριβίδι, αφού “τραβήξει” επαρκώς. Ο χρόνος αναμονής, μέχρι η επιφάνεια να γίνει κατάλληλη για τρίψιμο, εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποστρώματος, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και την εργασιμότητα του μίγματος.
  Κατανάλωση: περίπου 15,5 kg/m2/cm πάχος στρώσης.
  Όπου το υπόστρωμα αποτελείται από θερμομονωτικές στρώσεις (π.χ. πολυστερίνη, πολυουρεθάνη κλπ.), όπως σε δοκούς, υποστυλώματα, τοιχία, σενάζ κλπ., συνιστάται η τοποθέτηση, κατά την εφαρμογή του UNICRET, οπλισμού από υαλόπλεγμα σοβάδων, προκειμένου να αποφεύγονται ρηγματώσεις λόγω της ιδιαίτερης θερμικής καταπόνησης που υφίσταται τοπικά ο σοβάς σε αυτές τις επιφάνειες και λόγω του διαφορετικού συντελεστή συστολοδιαστολής των επιμέρους στρώσεων.
  Το υαλόπλεγμα σοβάδων τοποθετείται με ελαφρά πίεση κατά την εφαρμογή της τελικής στρώσης του UNICRET, επεκτείνεται κατά 10-15 cm πέρα από την περιοχή κάλυψης των θερμομονωτικών πλακών και καλύπτεται πλήρως από το UNICRET.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5οC και +35οC.
 • Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συνιστάται να διαβρέχεται το UNICRET μετά την εφαρμογή του, ώστε να προστατεύεται από αφυδάτωση λόγω υψηλών θερμοκρασιών.
 • Σε περίπτωση που απαιτείται ταχύτητα εργασιών και η προς αποκατάσταση επιφάνεια είναι μικρή, αντί του UNICRET μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ταχύπηκτο κονίαμα UNICRET-FAST.
 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.