Επιπέδωση και εξομάλυνση δαπέδου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

FLOWCRET 1-10   Ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων

FLOWCRET 1-10 EXPRESS   Ταχύπηκτο, ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων

UNI-PRIMER   Ακρυλικό αστάρι νερού

ADIPLAST   Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η επιφάνεια των δαπέδων από σκυρόδεμα παρουσιάζει συνήθως πολλές ανωμαλίες, καθιστώντας δύσκολη την τοποθέτηση πλακιδίων, μοκέτας, πλαστικού δαπέδου κλπ.Η επιτυχής εφαρμογή τέτοιων επιστρώσεων προϋποθέτει τη διαμόρφωση επίπεδης, λείας και ανθεκτικής επιφάνειας.

Ακόμη, πολλές φορές απαιτείται μία τέτοιου είδους επιφάνεια ως τελική επίστρωση σε δάπεδα υπογείων, οικιακών αποθηκών, παταριών κλπ.

II. ΛΥΣΗ

Όλες τις παραπάνω απαιτήσεις καλύπτει η εφαρμογή του αυτοεπιπεδούμενου, ρητινούχου τσιμεντοκονιάματος FLOWCRET 1-10. Είναι ιδανικό για επιπέδωση και εξομάλυνση επιφανειών, που πρόκειται να δεχθούν διάφορες επιστρώσεις, όπως πλακάκια, μοκέτα, πλαστικό δάπεδο κλπ. Δύναται να λειτουργήσει και ως τελική επίστρωση για δάπεδα υπογείων, παταριών, οικιακών αποθηκών κλπ.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

 1. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από σκόνες, ρύπους, λάδια, σαθρά υλικά κλπ.
 2. Ασταρώνουμε την επιφάνεια με το ακρυλικό αστάρι UNI-PRIMER ή με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST αραιωμένη 1:1 με νερό και περιμένουμε περίπου 2 ώρες να στεγνώσει.
  Κατανάλωση ασταριού: 200-300 g/m2.

Εφαρμογή του FLOWCRET 1-10

 1. Ένα σακί 25 kg FLOWCRET 1-10 προστίθεται σε 6,50 kg νερό υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να δημιουργηθεί μία ομοιόμορφη ρευστή μάζα χωρίς σβώλους. Για την ανάμιξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί δράπανο χαμηλών στροφών (300 στροφών/λεπτό).
 2. Η μάζα του FLOWCRET 1-10 διαστρώνεται σε μία στρώση με τη βοήθεια μεγάλης (λαστιχένιας) σπάτουλας, σε πάχος μέχρι 10 mm.
  Κατανάλωση: περίπου 1,65 kg/m2/mm πάχος στρώσης.
  Για εφαρμογές πάχους από 10 mm έως 30 mm προσθέτουμε άμμο κοκκομετρίας 0-4 mm σε ποσοστό 30-50% κατά βάρος.
 3. Για την απελευθέρωση τυχόν εγκλωβισμένου αέρα στην εφαρμοζόμενη αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση, πρέπει η επιφάνεια να περαστεί με ειδικό ακιδωτό ρολό. Έτσι εμποδίζεται ο σχηματισμός φυσαλίδων.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια εφαρμογής πρέπει να είναι μεταξύ +5οC και +35οC.
 • Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συνιστάται να αποφεύγεται η έκθεση της επίστρωσης του FLOWCRET 1-10 σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία μετά την εφαρμογή του, ώστε να προστατεύεται από αφυδάτωση λόγω υψηλών θερμοκρασιών.
 • Μάζα που έχει αρχίσει να πήζει δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
 • Το προϊόν περιέχει τσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό.
 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.
 • Στην περίπτωση που είναι επιθυμητή η βατότητα του δαπέδου μετά από 3 ώρες και η επικάλυψή του το επόμενο 24ώρο, τότε αντί του FLOWCRET 1-10 προτείνεται η χρήση του FLOWCRET 1-10 EXPRESS.