Ενίσχυση κονιαμάτων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

ADIPLAST   Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σε πολλές εφαρμογές, όπως οι συνδετικές στρώσεις μεταξύ παλιού και νέου σκυροδέματος ή κονιάματος, η κατασκευή τσιμεντοειδών δαπέδων και σοβάδων, οι επισκευές, η κόλληση και η αρμολόγηση πλακιδίων κλπ., τα συνήθη κονιάματα και σκυροδέματα δεν καλύπτουν την πληθώρα των ιδιοτήτων που είναι απαραίτητες, ώστε να δοθεί τεχνικά άρτια λύση στο εκάστοτε κατασκευαστικό πρόβλημα.

Ως εκ τούτου, απαιτείται πολλές φορές η βελτίωση των ιδιοτήτων των κονιαμάτων και των σκυροδεμάτων, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής.

II. ΛΥΣΗ

Προσθέτοντας στα κονιάματα και τα σκυροδέματα την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST, η οποία είναι ένα πολυμερικό γαλάκτωμα, βελτιώνονται σημαντικά οι ιδιότητές τους. Πιο συγκεκριμένα:

  • Αυξάνεται η πρόσφυση με το υπόστρωμα.
  • Αυξάνονται οι αντοχές σε κάμψη και θλίψη.
  • Βελτιώνεται η ελαστικότητα.
  • Μειώνεται η συρρίκνωση πήξεως και αποτρέπονται έτσι οι ρηγματώσεις που προέρχονται από αυτήν.
  • Βελτιώνεται η πλαστικότητα, η συγκράτηση νερού και η εργασιμότητα του νωπού κονιάματος.
  • Αυξάνονται εντυπωσιακά οι αντοχές σε τριβή.
  • Αδιαβροχοποιείται το σκυρόδεμα και οι τσιμεντοκονίες.
  • Αυξάνονται οι αντοχές σε χημικές επιδράσεις και πετρελαιοειδή.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι κυριότερες από τις εφαρμογές στις οποίες χρησιμοποιείται η οικοδομική ρητίνη ADIPLAST: