Ελαστικοποίηση κονιαμάτων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

ADIFLEX-B   Ελαστικοποιητής κονιαμάτων

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η εφαρμογή επαλειφόμενων στεγανωτικών κονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων, υδραυλικών κολλών πλακιδίων κλπ., σε υποστρώματα που καταπονούνται από δονήσεις ή συστολοδιαστολές, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα λόγω της μικρής γενικά ικανότητας παραμόρφωσης των υλικών αυτών.

Απαιτείται λοιπόν να προσδίδεται ελαστικότητα στα κονιάματα τέτοιων εφαρμογών, προκειμένου να παρακολουθούν με επάρκεια τις παραμορφώσεις του υποστρώματος και να γεφυρώνουν τυχόν τριχοειδείς ρωγμές, που αναπτύσσονται στην επιφάνεια εφαρμογής.

II. ΛΥΣΗ

Το ADIFLEX-B είναι ένα ελαστομερές γαλάκτωμα, που προστιθέμενο στα τσιμεντοειδή επαλειφόμενα στεγανωτικά κονιάματα, στις υδραυλικές κόλλες πλακιδίων, στα τσιμεντοκονιάματα, στα υδατοδιαλυτά χρώματα κλπ., τους προσδίδει:

  • Ελαστικότητα.
  • Στεγανότητα.
  • Αυξημένη πρόσφυση με το υπόστρωμα.

Το ADIFLEX-B χρησιμοποιείται για την ελαστικοποίηση:

  • Των επαλειφόμενων τσιμεντοειδών στεγανωτικών κονιαμάτων (π.χ. AQUAMAT), όταν η επιφάνεια που πρόκειται να στεγανοποιηθεί παρουσιάζει ή αναμένεται να παρουσιάσει τριχοειδείς ρωγμές.
  • Των υδραυλικών κολλών πλακιδίων (π.χ. ISOMAT AK 20), για τοποθέτηση πλακιδίων σε υποστρώματα που υπόκεινται σε συστολοδιαστολές ή δονήσεις.

Το ADIFLEX-B μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την ελαστικοποίηση και άλλων τσιμεντοκονιαμάτων.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πλήρης ελαστικοποίηση

Στην περίπτωση αυτή το ADIFLEX-B προστίθεται στο ξηρό κονίαμα χωρίς να αραιωθεί με νερό, αντικαθιστώντας την απαιτούμενη ποσότητα του υγρού ανάμιξης.

Παραδείγματα εφαρμογών

α) Πλήρης ελαστικοποίηση του AQUAMAT

Το περιεχόμενο ενός σάκου 25 kg AQUAMAT προστίθεται προοδευτικά σε 10 kg ADIFLEX-B υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί ένας ομοιογενής πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Στο μίγμα μπορεί να προστεθεί και λίγο νερό (περίπου 1 kg), έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή εργασιμότητα.

β) Πλήρης ελαστικοποίηση της ISOMAT AK 20

Το περιεχόμενο ενός σάκου 25 kg ISOMAT AK 20 προστίθεται σε 10 kg ADIFLEX-B και 1-2 kg νερό υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές μίγμα.

Μερική ελαστικοποίηση

Σε περιπτώσεις που η απαίτηση σε ελαστικότητα είναι μικρότερη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μικρότερη ποσότητα ADIFLEX-B.

Το ADIFLEX-B αναμιγνύεται με νερό και το προκύπτον μίγμα προστίθεται στο ξηρό κονίαμα, αντικαθιστώντας την απαιτούμενη ποσότητα του υγρού ανάμιξης.

Παραδείγματα εφαρμογών

α) Μερική ελαστικοποίηση του AQUAMAT

Το περιεχόμενο ενός σάκου 25 kg AQUAMAT αναμιγνύεται με 5 kg ADIFLEX-B υπό συνεχή ανάδευση, καθώς και ποσότητα νερού (περίπου 4 kg), μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές μίγμα με την επιθυμητή εργασιμότητα.

β) Μερική ελαστικοποίηση της ISOMAT AK 20

Το περιεχόμενο ενός σάκου 25 kg ISOMAT AK 20 αναμιγνύεται με 5 kg ADIFLEX-B υπό συνεχή ανάδευση, καθώς και ποσότητα νερού (περίπου 3 kg), μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές μίγμα με την επιθυμητή εργασιμότητα.

γ) Ελαστικά κονιάματα (σοβάδες, κονιάματα επισκευών και γενικά τσιμεντοκονιάματα σε υποστρώματα που καταπονούνται από συστολοδιαστολές και δονήσεις)

Ποσότητα ADIFLEX-B μπορεί να προστεθεί κατά βούληση στο νερό του κονιάματος, αντικαθιστώντας μέρος της απαιτούμενης ποσότητας του νερού ανάμιξης, ανάλογα με την επιθυμητή ελαστικότητα.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Το υπόστρωμα, στο οποίο εφαρμόζεται ένα ελαστικοποιημένο κονίαμα, πρέπει να είναι καθαρό, απαλλαγμένο από λίπη, λάδια, σκόνες κλπ. και να διαβρέχεται καλά, χωρίς όμως να δημιουργούνται λιμνάζοντα νερά.
  • Πολύ πορώδεις επιφάνειες, όπως πορομπετόν, γυψοσανίδες, μοριοσανίδες κλπ., που θα δεχθούν κάποιο ελαστικοποιημένο κονίαμα, πρέπει να ασταρώνονται αρχικά με το ακρυλικό αστάρι UNI-PRIMER.
  • Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή κονιαμάτων, στα οποία έχει προστεθεί ADIFLEX-B, πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5οC και +30οC.