Δημιουργία βιομηχανικού δαπέδου με χρήση σκληρυντικού επιφανείας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

EXTRA-TOP    Σκληρυντικό επιφανείας βιομηχανικών δαπέδων

ADIPLAST    Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων

FERROSEAL   Τσιμεντοειδής αντιδιαβρωτική επάλειψη οπλισμού – Γέφυρα πρόσφυσης

DUREBOND   Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών για ρωγμές εύρους >3,0 mm – Γέφυρα πρόσφυσης

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η απαίτηση της κατασκευής βιομηχανικών δαπέδων ωφείλεται στην ανάγκη υψηλών αντοχών σε τριβή και κρούση σε χώρους με βαριά κυκλοφορία.

II. ΛΥΣΗ

Το EXTRA-TOP χρησιμοποιείται σε δάπεδα με υψηλές απαιτήσεις σε μηχανικές αντοχές. Εφαρμόζεται πάνω σε τσιμεντοειδούς βάσης υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα και τσιμεντοκονίες. Είναι κατάλληλο για δάπεδα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, υπογείων, αποθηκευτικών χώρων, συνεργείων, μηχανουργείων, χώρων στάθμευσης, χώρων φόρτωσης-εκφόρτωσης κλπ.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 

Προετοιμασία υποστρώματος

 

Το υπόστρωμα εφαρμογής μπορεί να είναι:

  • Το νωπό οπλισμένο σκυρόδεμα του φορέα.
  • Επιπεδωτική τσιμεντοκονία πάχους τουλάχιστον 5 cm, πριν από την οποία πρέπει να προηγηθεί συγκολλητική στρώση με ADIPLAST ή FERROSEAL ή DURΕBOND, για καλύτερη πρόσφυση της τσιμεντοκονίας στο υφιστάμενο σκυρόδεμα.

Εφαρμογή του EXTRA-TOP CR

Το υλικό εφαρμόζεται ξηρό, σε δύο στρώσεις (πρώτη στρώση περίπου τα 2/3 της ποσότητας, δεύτερη στρώση το υπόλοιπο 1/3 ) με επίπαση επάνω στο φρέσκο σκυρόδεμα ή την τσιμεντοκονία και μόλις αυτά αρχίσουν να πήζουν. Κατόπιν το υλικό δουλεύεται με ειδική μηχανή λείανσης («ελικόπτερο»). Με την ειδική μηχανή λείανσης, ενσωματώνεται η 1η στρώση στο νωπό σκυρόδεμα και αμέσως μετά ακολουθεί η ενσωμάτωση και επεξεργασία της 2ης στρώσης.
Κατανάλωση EXTRA-TOP CR: 3-5 kg/m² επιφάνειας.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5οC και +35οC.
  • Το προϊόν περιέχει τσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό.
  • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.