Γέμισμα δαπέδων για αποκατάσταση υψομέτρων ή δημιουργία κλίσεων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

SCREED-100   Επιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα για γέμισμα δαπέδων

ADIPLAST   Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων

FERROSEAL   Τσιμεντοειδής αντιδιαβρωτική επάλειψη οπλισμού – Γέφυρα πρόσφυσης

DUREBOND   Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών για ρωγμές εύρους >3,0 mm – Γέφυρα πρόσφυσης

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η ανάγκη γεμίσματος δαπέδων υπάρχει τόσο στις νέες κατασκευές (κάλυψη σωλήνων ύδρευσης ή θέρμανσης) όσο και σε παλιές κατασκευές κατά την ανακαίνισής τους (π.χ. αποξήλωση παλαιού ξύλινου δαπέδου και αποκατάσταση υψομετρικών διαφορών για την κόλληση πλακιδίων ή μαρμάρων). Ένα επίσης σημαντικό πρόβλημα είναι η δημιουργία κλίσεων σε δώματα και μπαλκόνια.

Για τις εφαρμογές αυτές μέχρι σήμερα υπήρχαν δύο εναλλακτικές λύσεις:

  • Το ελαφρομπετόν, το οποίο έχει πολύ μικρές αντοχές.
  • Η τσιμεντοκονία, η οποία έχει πολύ μεγάλο βάρος.

Ιδανική λύση θα αποτελούσε ένα υλικό με μικρό βάρος και ικανοποιητικές αντοχές.

II. ΛΥΣΗ

Το SCREED-100 είναι ένα προϊόν ελαφρύ, έχει περίπου το μισό βάρος από ένα άοπλο σκυρόδεμα, και με ιδιαίτερα ικανοποιητικές αντοχές, ώστε να αποτελεί το ιδανικό υπόστρωμα τόσο για τις επικαλύψεις των εσωτερικών χώρων όσο και για τις στεγανωτικές επιστρώσεις εξωτερικών χώρων.

Η εύκολη μεταφορά του και η απαίτηση προσθήκης μόνο νερού το κάνει ιδιαίτερα ευκολόχρηστο τόσο σε νέες όσο και σε παλιές κατασκευές.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

  1. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι ανθεκτικό, απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, λίπη ή άλλες ξένες ουσίες.
  2. Πριν την εφαρμογή του SCREED-100 πρέπει η επιφάνεια του υποστρώματος να διαβρέχεται καλά, χωρίς όμως να σχηματιστούν λιμνάζοντα νερά.
  3. Για μικρά πάχη εφαρμογής (μέχρι 3 cm) πρέπει να χρησιμοποιηθεί συγκολλητική στρώση με ADIPLAST ή FERROSEAL ή DURΕBOND, για καλύτερη πρόσφυση του SCREED-100 στο υφιστάμενο σκυρόδεμα.

Εφαρμογή του SCREED-100

Ένα σακί 25 kg SCREED-100 προστίθεται σε 3,75 kg νερό υπό συνεχή ανάδευση, έως ότου σχηματισθεί μία ομοιόμορφη μάζα. Για την ανάμιξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί δράπανο χαμηλών στροφών ή μπετονιέρα. Η διάστρωσή του γίνεται όπως αυτή του σκυροδέματος.
Κατανάλωση SCREED-100: περίπου 14 kg/m2/cm πάχος εφαρμογής.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Το μέγιστο πάχος εφαρμογής του SCREED-100 ανά στρώση είναι 10 cm.
  • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5οC και +35οC.
  • Το προϊόν περιέχει τσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό.
  • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.