Βαφή τοίχων με εποξειδικό χρώμα υψηλών αντοχών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

EPOXYCOAT   Εποξειδικό χρώμα 2 συστατικών

DUROFLOOR-BI   Διαφανής εποξειδικός εμποτισμός 2 συστατικών

EPOXYCOAT-AC   Αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών

SM-14   Ειδικό διαλυτικό για εποξειδικές βαφές

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι τοίχοι σε χώρους βιομηχανιών, εργαστηρίων, νοσοκομείων, σφαγείων, κονσερβοποιίων, οινοποιίων, πρατηρίων βενζίνης, συνεργείων αυτοκινήτων κλπ., υποβάλλονται σε χημικές καταπονήσεις, κατά τη λειτουργία των χώρων αυτών.

Ως εκ τούτου, οι τελικές επιφάνειες των τοίχων αυτών θα πρέπει να έχουν αυξημένη αντοχή σε χημικές καταπονήσεις και να καθαρίζονται εύκολα.

II. ΛΥΣΗ

Η χρήση του εποξειδικού χρώματος EPOXYCOAT για τη βαφή τοίχων που απαιτείται να έχουν αυξημένη αντοχή σε χημικές καταπονήσεις και να πλένονται εύκολα, είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση.

Η επιφάνεια που δημιουργείται μετά την εφαρμογή του, παρουσιάζει ιδιαίτερη ανθεκτικότητα σε αραιωμένα οξέα και αλκάλια, σε πετρελαιοειδή, σε μερικούς διαλύτες, στο νερό, στο θαλασσινό νερό και στις καιρικές επιδράσεις.

Το EPOXYCOAT λειτουργεί ως προστατευτική και διακοσμητική βαφή σε τσιμεντοειδή υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, σοβάς, τσιμεντοκονίες, τσιμεντοσανίδες κλπ., καθώς και σε μεταλλικές επιφάνειες.

Είναι κατάλληλο για βιομηχανικούς χώρους, εργαστήρια, νοσοκομεία, σφαγεία, κονσερβοποιίες, οινοποιίες, πρατήρια βενζίνης, συνεργεία αυτοκινήτων κλπ.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

 1. Η επιφάνεια που θα δεχθεί την εποξειδική επίστρωση πρέπει να είναι στεγνή (υγρασία <4%)
 2. Ανάλογα με τη φύση του υποστρώματος πρέπει να γίνεται κατάλληλη προεργασία, όπως βούρτσισμα, τρίψιμο, φρεζάρισμα, αμμοβολή, υδροβολή κλπ.
 3. Στη συνέχεια απαιτείται ο καλός καθαρισμός της επιφάνειας από τη σκόνη με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας.
 4. Η επιφάνεια του υποστρώματος ασταρώνεται ως εξής:
  Αν πρόκειται για επιφάνεια τσιμεντοειδούς βάσης, το αστάρωμα γίνεται με DUROFLOOR-BI σε 1 στρώση ή με EPOXYCOAT αραιωμένο με το ειδικό διαλυτικό SM-14 σε ποσοστό 10-15%.
  Kατανάλωση DUROFLOOR-BI: περίπου 150 g/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.
  Αν πρόκειται για μεταλλική ή χαλύβδινη επιφάνεια, το αστάρωμα γίνεται με εφαρμογή της αντισκωριακής εποξειδικής επάλειψης EPOXYCOAT-AC, σε 2 στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη, αλλά εντός 24 ωρών.
  Kατανάλωση EPOXYCOAT-AC: 150-200 g/m2/στρώση.
 5. Μετά το στέγνωμα του ασταριού και εντός 24 ωρών από την εφαρμογή του, ακολουθεί η εφαρμογή του EPOXYCOAT.

Εφαρμογή του EPOXYCOAT

 1. Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) του EPOXYCOAT είναι συσκευασμένα σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως μέσα στο συστατικό Α. Η ανάμιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά με δράπανο χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σημαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου, προκειμένου ο σκληρυντής να κατανεμηθεί ομοιόμορφα.
 2. Το EPOXYCOAT χρησιμοποιείται ως έχει ή αραιωμένο έως και 5% κ.β. με το ειδικό διαλυτικό SM-14. Το υλικό εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή ψεκασμό σε δύο τουλάχιστον στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη, αλλά εντός 24 ωρών.
  Κατανάλωση EPOXYCOAT: 200-300 g/m2/στρώση.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Το EPOXYCOAT περιέχει διαλύτες. Κατά την εφαρμογή του σε κλειστούς χώρους πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για τον καλό αερισμό τους.
 • Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστημάτων μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
 • Η πρόσφυση μεταξύ των διαδοχικών στρώσεων μπορεί να διαταραχθεί έντονα από την επίδραση τυχόν υγρασίας ή λόγω ρύπων, που μπορεί να παρεμβληθούν μεταξύ τους.
 • Οι επιφάνειες των εποξειδικών στρώσεων πρέπει, μετά την εφαρμογή τους, να προστατεύονται για περίπου 4-6 ώρες από την υγρασία. Η επίδραση της υγρασίας μπορεί να δώσει στην επιφάνεια μία λευκή χροιά ή/και να την καταστήσει κολλώδη. Επίσης μπορεί να επιφέρει διαταραχές κατά τη σκλήρυνση. Αποχρωματισμένες ή κολλώδεις στρώσεις σε τμήματα επιφανειών πρέπει πρώτα να απομακρύνονται με τρίψιμο ή φρεζάρισμα και μετά οι επιφάνειες αυτές να επιστρώνονται εκ νέου.
 • Στην περίπτωση που παρεμβάλλεται ανάμεσα στις διαδοχικές στρώσεις ένας μεγαλύτερος, από τον προβλεπόμενο, χρόνος αναμονής ή πρόκειται ήδη χρησιμοποιούμενες επιφάνειες, μετά από μακρά περίοδο, να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέπει η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί καλά και να τριφτεί καθολικά. Μετά εφαρμόζεται η καινούρια επίστρωση.
 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.