Βαφή τοίχων εσωτερικών επιφανειών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

ISOMAT-CLASSIC  Υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση

UNI-PRIMER   Ακρυλικό αστάρι νερού

DUROCRET   Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

UNICRET   Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο

UNICRET-FAST   Ταχύπηκτος, λευκός επισκευαστικός σοβάς

STUCCOCRET   Στόκος σπατουλαρίσματος

ISOMASTIC-A   Ελαστοπλαστική ακρυλική μαστίχη

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η βαφή των τοίχων απαιτεί την εφαρμογή ανθεκτικών χρωμάτων με ισχυρή πρόσφυση, καλή καλυπτικότητα (οικονομία υλικού) και δυνατότητα εύκολου καθαρισμού.

II. ΛΥΣΗ

Ιδανική λύση για τη βαφή επιφανειών από σοβά, σκυρόδεμα, γυψοσανίδα κλπ., αποτελεί το ISOMAT-CLASSIC, το οποίο παρέχει:

 • Υψηλή λευκότητα.
 • Άριστη καλυπτικότητα.
 • Υδρατμοπερατότητα, επιτρέποντας την αναπνοή του δομικού στοιχείου.
 • Ισχυρή πρόσφυση.
 • Εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο.
 • Όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

 1. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από λιπαρές ουσίες, σκόνες και σαθρά υλικά.
 2. Υπάρχουσες ατέλειες στο σοβά επισκευάζονται με το ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET ή με τα έτοιμα κονιάματα UNICRET και UNICRET-FAST.
 3. Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών χρησιμοποιείται o στόκος σπατουλαρίσματος STUCCOCRET.
 4. Ρωγμές ή αρμοί γεμίζονται, αφού διευρυνθούν σε πλάτος τουλάχιστον 3 mm, με την ακρυλική ελαστοπλαστική μαστίχη ISOMASTIC-Α.
 5. Ακολουθεί αστάρωμα με το ακρυλικό αστάρι UNI-PRIMER. Ειδικά όταν ο σοβάς είναι σαθρός και τρίβεται, το UNI-PRIMER σταθεροποιεί την επιφάνειά του.
  Κατανάλωση UNI-PRIMER: 100-200 g/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.
 6. Μετά το στέγνωμα του ασταριού εφαρμόζεται η βαφή με το ISOMAT-CLASSIC.

Εφαρμογή του ISOMAT-CLASSIC

Πριν από τη χρήση, αναδεύουμε ελαφρώς το ISOMAT-CLASSIC και το χρησιμοποιούμε ως έχει ή αραιωμένο 5-10% με καθαρό νερό. Το υλικό εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε 2 στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη.
Απόδοση ISOMAT-CLASSIC: 8-10 m2/kg ανά στρώση.