Βαφή τοίχων εσωτερικών επιφανειών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

ISOMAT PREMIUM COLOR  Εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση

PRIMER CLASSIC   Ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού

DUROCRET   Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

UNICRET   Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο

UNICRET-FAST   Ταχύπηκτος, λευκός επισκευαστικός σοβάς

STUCCOCRET   Στόκος σπατουλαρίσματος

ISOMASTIC-A   Ελαστοπλαστική ακρυλική μαστίχη

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η βαφή των τοίχων απαιτεί την εφαρμογή ανθεκτικών χρωμάτων με ισχυρή πρόσφυση, καλή καλυπτικότητα (οικονομία υλικού) και δυνατότητα εύκολου καθαρισμού.

II. ΛΥΣΗ

Ιδανική λύση για τη βαφή επιφανειών από σοβά, σκυρόδεμα, γυψοσανίδα κλπ., αποτελεί το ISOMAT PREMIUM COLOR, το οποίο παρέχει:

 • Υψηλή λευκότητα.
 • Άριστη καλυπτικότητα.
 • Υδρατμοπερατότητα, επιτρέποντας την αναπνοή του δομικού στοιχείου.
 • Ισχυρή πρόσφυση.
 • Εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο.
 • Όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

 1. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από λιπαρές ουσίες, σκόνες και σαθρά υλικά.
 2. Υπάρχουσες ατέλειες στο σοβά επισκευάζονται με το ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET ή με τα έτοιμα κονιάματα UNICRET και UNICRET-FAST.
 3. Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών χρησιμοποιείται o στόκος σπατουλαρίσματος STUCCOCRET.
 4. Ρωγμές ή αρμοί γεμίζονται, αφού διευρυνθούν σε πλάτος τουλάχιστον 3 mm, με την ακρυλική ελαστοπλαστική μαστίχη ISOMASTIC-Α.
 5. Ακολουθεί αστάρωμα με το ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού PRIMER CLASSIC. Ειδικά όταν ο σοβάς είναι σαθρός και τρίβεται, το PRIMER CLASSIC σταθεροποιεί την επιφάνειά του.
  Κατανάλωση PRIMER CLASSIC: 10-15 m²/l ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.
 6. Μετά το στέγνωμα του ασταριού εφαρμόζεται η βαφή με το ISOMAT PREMIUM COLOR.

Εφαρμογή του ISOMAT PREMIUM COLOR

Πριν από τη χρήση, αναδεύουμε ελαφρώς το ISOMAT PREMIUM COLOR και το χρησιμοποιούμε ως έχει ή αραιωμένο 5-10% με καθαρό νερό. Το υλικό εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε 2 στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη.
Απόδοση ISOMAT PREMIUM COLOR: Περίπου 12 m²/l ανά στρώση.