Βαφή προσόψεων με στεγανωτικό ελαστικό χρώμα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

ISOMAT FLEXCOAT   Εξαιρετικής ποιότητας στεγανωτικό, ελαστικό χρώμα

FLEX-PRIMER   Υψηλής ποιότητας ακρυλικό αστάρι νερού

DUROCRET   Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

UNICRET   Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο

UNICRET-FAST   Ταχύπηκτος, λευκός επισκευαστικός σοβάς

PLANFIX   Ρητινούχος τσιμεντόστοκος

PLANFIX-FINE   Ρητινούχος τσιμεντόστοκος, ιδιαίτερα λεπτόκοκκος

ISOMASTIC-A   Ελαστοπλαστική ακρυλική μαστίχη

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα προβλήματα υγρασίας των εξωτερικών τοίχων λόγω βροχής, αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο, ειδικά αν δεν έχει ληφθεί μέριμνα για τη δημιουργία στεγανού σοβά ή αν είναι βαμμένoι με χαμηλής ποιότητας χρώμα. Τέτοια προβλήματα είναι ακόμη πιο έντονα σε τοίχους με βορινό προσανατολισμό, με ρηγματώσεις ή σε τοίχους που βρίσκονται κοντά σε θάλασσα.

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών μπορεί να γίνει εύκολα και αποτελεσματικά ακόμη και εκ των υστέρων, κατά τη βαφή τους.

Το χρώμα που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι στεγανωτικό, υψηλής αντοχής, μεγάλης ελαστικότητας και μεγάλης ανθεκτικότητας στις καιρικές επιδράσεις.

II. ΛΥΣΗ

Το ISOMAT FLEXCOAT αποτελεί την ιδανική λύση για τη βαφή τοίχων, ώστε να γίνουν αδιαπέρατοι από το νερό ή να πλένονται εύκολα. Πρόκειται για ένα υψηλής ποιότητας, μεγάλης ελαστικότητας, υδατοδιαλυτό χρώμα, με βάση ακρυλικές ελαστομερείς ρητίνες. Παρέχει:

 • Πλήρη στεγανότητα σε τοίχους έναντι της βροχής.
 • Μεγάλη ελαστικότητα, έχοντας τη δυνατότητα κάλυψης ρηγματωμένων επιφανειών.
 • Υδρατμοπερατότητα, επιτρέποντας έτσι την αναπνοή του δομικού στοιχείου.
 • Ισχυρή πρόσφυση και άριστη καλυπτικότητα.
 • Εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο.
 • Όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα.

Το ISOMAT FLEXCOAT εφαρμόζεται εξωτερικά ή εσωτερικά, σε νέες ή παλιές επιφάνειες, επάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως σοβάς, εμφανές σκυρόδεμα, τούβλα, αμιαντοτσιμέντο, γυψοσανίδες κλπ.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

 1. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια κλπ.
 2. Υπάρχουσες ατέλειες του σοβά επισκευάζονται με το ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET ή με τα έτοιμα κονιάματα UNICRET και UNICRET-FAST.
 3. Ατέλειες σε εμφανή σκυροδέματα στοκάρονται με τους ρητινούχους τσιμεντόστοκους PLANFIX και PLANFIX-FINE.
 4. Ρηγματώσεις ή αρμοί γεμίζονται, αφού διευρυνθούν σε πλάτος τουλάχιστον 3 mm, με την ελαστοπλαστική ακρυλική μαστίχη ISOMASTIC-Α.
 5. Ακολουθεί αστάρωμα της επιφάνειας με το ακρυλικό αστάρι FLEX-PRIMER. Ειδικά όταν ο σοβάς είναι σαθρός και τρίβεται, το FLEX-PRIMER σταθεροποιεί την επιφάνειά του.
  Κατανάλωση FLEX-PRIMER: 5-10 m²/kg, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.
 6. Μετά το στέγνωμα του ασταριού εφαρμόζεται η βαφή με το ISOMAT FLEXCOAT.

Εφαρμογή του ISOMAT FLEXCOAT

Πριν από τη χρήση, αναδεύουμε ελαφρώς το ISOMAT FLEXCOAT και το χρησιμοποιούμε ως έχει ή αραιωμένο έως και 5% με καθαρό νερό. Το υλικό εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη.
Απόδοση ISOMAT FLEXCOAT: 8,0-12,0 m²/l ανά στρώση.