Βαφή προσόψεων με ακρυλικό χρώμα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

ISOMAT PREMIUM ACRYL   Εξαιρετικής ποιότητας ακρυλικό χρώμα για εξωτερική χρήση

PRIMER ACRYL   Σιλικονούχο ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού

DUROCRET   Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

UNICRET   Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο

UNICRET-FAST   Ταχύπηκτος, λευκός επισκευαστικός σοβάς

PLANFIX   Ρητινούχος τσιμεντόστοκος

PLANFIX-FINE   Ρητινούχος τσιμεντόστοκος, ιδιαίτερα λεπτόκοκκος

ISOMASTIC-A   Ελαστοπλαστική ακρυλική μαστίχη

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι προσόψεις είναι τα πιο εμφανή αρχιτεκτονικά στοιχεία των κτιρίων. Συγχρόνως είναι εκτεθειμένες στην επίδραση των καιρικών συνθηκών. Ως εκ τούτου, πρέπει να παρέχουν όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα και ταυτόχρονα να χαρακτηρίζονται από ανθεκτικότητα στις καιρικές επιδράσεις.

II. ΛΥΣΗ

Το ISOMAT PREMIUM ACRYL αποτελεί ιδανική λύση για τη βαφή προσόψεων οικοδομών. Πρόκειται για ένα υψηλής ποιότητας 100% ακρυλικό χρώμα, το οποίο παρέχει:

 • Άριστη καλυπτικότητα.
 • Στεγανότητα, προστατεύοντας τα δομικά στοιχεία από την υγρασία.
 • Υδρατμοπερατότητα, επιτρέποντας την αναπνοή του δομικού στοιχείου.
 • Ελαστικότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
 • Ισχυρή πρόσφυση.
 • Εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο.
 • Όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα.

Εφαρμόζεται εξωτερικά ή εσωτερικά, σε νέες ή παλιές επιφάνειες, επάνω σε όλα τα συνήθη υποστρώματα, όπως μπετόν, σοβάς, τούβλα, αμιαντοτσιμέντο, γυψοσανίδες κλπ.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

 1. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια κλπ.
 2. Υπάρχουσες ατέλειες του σοβά επισκευάζονται με το ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET ή με τα έτοιμα κονιάματα UNICRET και UNICRET-FAST.
 3. Ατέλειες σε εμφανή σκυροδέματα στοκάρονται με τους ρητινούχους τσιμεντόστοκους PLANFIX και PLANFIX-FINE.
 4. Ρηγματώσεις ή αρμοί γεμίζονται, αφού διευρυνθούν σε πλάτος τουλάχιστον 3 mm, με την ελαστοπλαστική ακρυλική μαστίχη ISOMASTIC-Α.
 5. Ακολουθεί αστάρωμα της επιφάνειας με το σιλικονούχο ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού UNI-PRIMER. Ειδικά όταν ο σοβάς είναι σαθρός και τρίβεται, το UNI-PRIMER σταθεροποιεί την επιφάνειά του.
  Κατανάλωση PRIMER ACRYL: 10-15 m²/l ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.
 6. Μετά το στέγνωμα του ασταριού εφαρμόζεται η βαφή με το ISOMAT PREMIUM ACRYL.

Εφαρμογή του ISOMAT PREMIUM ACRYL
Πριν από τη χρήση, αναδεύουμε ελαφρώς το ISOMAT PREMIUM ACRYL και το χρησιμοποιούμε ως έχει ή αραιωμένο 5-10% με καθαρό νερό. Το υλικό εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη.
Απόδοση ISOMAT PREMIUM ACRYL: Περίπου 12 m²/l ανά στρώση.