Βαφή μεταλλικών επιφανειών με εποξειδικό αντισκωριακό αστάρι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

EPOXYCOAT-AC  Αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η προστασία μεταλλικών επιφανειών από σίδηρο ή χάλυβα έναντι οξείδωσης ή διάβρωσης.

II. ΛΥΣΗ

Για την ενεργή αντιδιαβρωτική-αντισκωριακή προστασία σιδηρών και χαλύβδινων επιφανειών, που πρόκειται να επιστρωθούν με εποξειδικές ρητίνες των συστημάτων EPOXYCOAT ή DUROFLOOR, γίνεται εφαρμογή του εποξειδικού αντισκωριακού ασταριού EPOXYCOAT-AC. Μπορεί ωστόσο να εφαρμοστεί και ως βαφή από μόνο του, εφόσον η καφεκόκκινη ή γκρι απόχρωσή του ικανοποιεί.

Το EPOXYCOAT-AC παρουσιάζει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στις τριβές. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα αραιωμένα οξέα, στα αλκάλια, σε πετρελαιοειδή, σε μερικούς διαλύτες, στο νερό, στο θαλασσινό νερό κλπ.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής είναι η προστασία σιλό, χαλύβδινων γεφυρών, σιδηρών στεγών, σωληνώσεων, περιφράξεων κλπ.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

 1. Οι προς επεξεργασία επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, σταθερές και απαλλαγμένες από υλικά που εμποδίζουν την πρόσφυση, όπως σκόνη, σαθρά υλικά, λάδια, σκουριά ή κάθε είδους διάβρωση.
 2. Όπου απαιτείται, το υπόστρωμα προετοιμάζεται κατάλληλα με βούρτσισμα, τρίψιμο, αμμοβολή κλπ. και στη συνέχεια ακολουθεί καλός καθαρισμός της επιφάνειας από τη σκόνη.

Εφαρμογή του EPOXYCOAT-AC

 1. Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) του EPOXYCOAT-AC είναι συσκευασμένα σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως μέσα στο συστατικό Α. Η ανάμιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά με δράπανο χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σημαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου, προκειμένου ο σκληρυντής να κατανεμηθεί ομοιόμορφα.
  Η επιφάνεια ασταρώνεται με EPOXYCOAT-AC, το οποίο εφαρμόζεται με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό σε 2 στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη, αλλά εντός 24 ωρών.
  Κατανάλωση EPOXYCOAT-AC: 150-200 g/m2/στρώση.
 2. Εντός του επόμενου 24ώρου και αφού στεγνώσει το αστάρι, ακολουθεί η επίστρωση με την επιλεγμένη εποξειδική ρητίνη των συστημάτων EPOXYCOAT ή DUROFLOOR.
  Αν είναι επιθυμητή η χρήση του EPOXYCOAT-AC ως τελική βαφή, τότε αυτό εφαρμόζεται σε ακόμη 2 στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη, αλλά εντός 24 ωρών.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Το EPOXYCOAT-AC περιέχει διαλύτες. Κατά την εφαρμογή του σε κλειστούς χώρους πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για τον καλό αερισμό τους.
 • Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστημάτων μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
 • Η πρόσφυση μεταξύ των διαδοχικών στρώσεων μπορεί να διαταραχθεί έντονα από την επίδραση τυχόν υγρασίας ή λόγω ρύπων, που μπορεί να παρεμβληθούν μεταξύ τους.
 • Οι επιφάνειες των εποξειδικών στρώσεων πρέπει, μετά την εφαρμογή τους, να προστατεύονται για περίπου 4-6 ώρες από την υγρασία. Η επίδραση της υγρασίας μπορεί να δώσει στην επιφάνεια μία λευκή χροιά ή/και να την καταστήσει κολλώδη. Επίσης μπορεί να επιφέρει διαταραχές κατά τη σκλήρυνση. Αποχρωματισμένες ή κολλώδεις στρώσεις σε τμήματα επιφανειών πρέπει πρώτα να απομακρύνονται με τρίψιμο ή φρεζάρισμα και μετά οι επιφάνειες αυτές να επιστρώνονται εκ νέου.
 • Στην περίπτωση που παρεμβάλλεται ανάμεσα στις διαδοχικές στρώσεις ένας μεγαλύτερος, από τον προβλεπόμενο, χρόνος αναμονής ή πρόκειται ήδη χρησιμοποιούμενες επιφάνειες, μετά από μακρά περίοδο, να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέπει η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί καλά και να τριφτεί καθολικά. Μετά εφαρμόζεται η καινούρια επίστρωση.
 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.