Αποκατάσταση φθορών σκυροδέματος (επιφ. φθορές, φωλιές, σπασμένες γωνίες κλπ.)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ


MEGACRET-40
   Ινοπλισμένο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών

DUROCRET    Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

RAPICRET    Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

PLANFIX    Ρητινούχος τσιμεντόστοκος

PLANFIX-FINE    Ρητινούχος τσιμεντόστοκος, ιδιαίτερα λεπτόκοκκος

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι φθορές στην επιφάνεια του σκυροδέματος μπορούν να προκληθούν από διάφορους λόγους, όπως κακή σκυροδέτηση λόγω ανεπαρκούς δόνησης, κτυπήματα κλπ.

Οι βλάβες αυτές:

 • Δημιουργούν πρόβλημα στην αισθητική εμφάνιση του στοιχείου.
 • Ανάλογα με την έκταση και το βαθμό της βλάβης μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ακόμη και τη στατική επάρκεια του δομικού στοιχείου.
 • Δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες για τη διάβρωση του σιδηρού οπλισμού.

II. ΛΥΣΗ

Για την επιλογή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση των φθορών, διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Φθορές σε φέροντα δομικά στοιχεία

Για την αποκατάσταση του φθαρμένου σκυροδέματος σε δομικά στοιχεία του φέροντος οργανισμού, χρησιμοποιείται το ινοπλισμένο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών MEGACRET-40, το οποίο παρέχει:

 • Πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα.
 • Άριστη εργασιμότητα.
 • Μειωμένη υδατοπερατότητα.
 • Σταθερότητα όγκου.

Στην περίπτωση που απαιτείται ταχύτητα εργασιών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά το ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα RAPICRET.

Φθορές σε μη φέροντα δομικά στοιχεία

Για την επισκευή φθορών σε μη φέροντα δομικά στοιχεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εκτός των παραπάνω κονιαμάτων, και το έτοιμο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET.

Επιφανειακές μικροφθορές σε φέροντα και μη φέροντα δομικά στοιχεία

Εάν πρόκειται για επιφανειακές βλάβες, που απαιτούν εφαρμογή λεπτής στρώσης υλικού για την αποκατάστασή τους, τότε συνιστάται η χρήση των ρητινούχων τσιμεντόστοκων PLANFIX και PLANFIX-FINE.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

 1. Απομακρύνονται επιμελώς όλα τα σαθρά και χαλαρά τμήματα του βλαφθέντος τμήματος της επιφάνειας του σκυροδέματος.
 2. Το αποκαλυμμένο υγιές σκυρόδεμα εκτραχύνεται και καθαρίζεται από σκόνες κλπ.
 3. Ακολουθεί καλή διαβροχή του υποστρώματος, χωρίς όμως να σχηματιστούν λιμνάζοντα νερά.
 4. Κατόπιν εφαρμόζεται το κατάλληλο κατά περίπτωση επισκευαστικό κονίαμα.

Εφαρμογή του MEGACRET-40
Προσθέτουμε το περιεχόμενο ενός σάκου 25 kg MEGACRET-40 σε 4,60 kg νερό υπό συνεχή ανάδευση, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής σφικτή μάζα, κατάλληλη για εργασίες επιδιόρθωσης. Το υλικό εφαρμόζεται πατητά με μυστρί ή εκτόξευση στο επιθυμητό πάχος και μέχρι 4 cm ανά στρώση. Όταν είναι απαραίτητη η εφαρμογή δεύτερης στρώσης, η επιφάνεια της πρώτης πρέπει να αγριεύεται ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη πρόσφυση της στρώσης που ακολουθεί. Η τελική επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται επιμελώς από αφυδάτωση καλυπτόμενη με υγρές λινάτσες, φύλλα πολυαιθυλενίου ή με περιοδική διαβροχή για 48 ώρες.

Κατανάλωση MEGACRET-40: περίπου 17,5 kg/m2/cm πάχος στρώσης.

Εφαρμογή του RAPICRET
Προσθέτουμε το RAPICRET στο νερό υπό συνεχή ανάδευση, σε αναλογία RAPICRET : νερό = 3,6 : 1 κατ’ όγκο, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής σφικτή μάζα, κατάλληλη για εργασίες επιδιόρθωσης. Ο χρόνος ανάμιξης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 λεπτό. Συνιστάται η ανάμιξη μικρών ποσοτήτων κάθε φορά, λόγω του μικρού χρόνου εργασιμότητας του υλικού (περίπου 15 λεπτά στους +20οC). To RAPICRET μπορεί να εφαρμοστεί σε πάχος έως και 3 cm ανά στρώση.

Κατανάλωση RAPICRET: περίπου 17,5 kg/m2/cm πάχος στρώσης.

Eφαρμογή του DUROCRET

Το περιεχόμενο ενός σάκου 25 kg DUROCRET προστίθεται σε 4,60 kg νερό υπό ανάδευση, μέχρι να προκύψει ένα μίγμα με την επιθυμητή εργασιμότητα. Το υλικό εφαρμόζεται με μυστρί κατά τα γνωστά. To DUROCRET μπορεί να εφαρμοστεί σε πάχος έως και 2 cm ανά στρώση.

Κατανάλωση DUROCRET: περίπου 15 kg/m2/cm πάχος στρώσης.

Εφαρμογή του PLANFIX και του PLANFIX-FINE
Σε ένα καθαρό δοχείο βάζουμε νερό και προσθέτουμε προοδευτικά και υπό συνεχή ανάδευση τη σκόνη του PLANFIX ή του PLANFIX-FINE, σε αναλογία PLANFIX (ή PLANFIX-FINE) : νερό = 3 : 1 κατ’ όγκο, μέχρι να δημιουργηθεί μία ομοιογενής, παστώδης μάζα, κατάλληλη για σπατουλάρισμα.

Κατανάλωση PLANFIX και PLANFIX-FINE: περίπου 1,3 kg/m2/mm πάχος στρώσης.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5οC και +35οC
 • Υλικό που έχει αρχίσει να πήζει δεν πρέπει να μαλακώνεται ξανά με νερό.
 • Σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας συνιστάται η ανάμιξη του RAPICRET με κρύο νερό ώστε να μην πήξει πολύ γρήγορα.
 • Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας συνιστάται η ανάμιξη του RAPICRET με χλιαρό νερό ώστε να επιταχύνουμε την πήξη του.
 • Kατά τους καλοκαιρινούς μήνες συνιστάται να διαβρέχονται όλα τα κονιάματα μετά την εφαρμογή τους, ώστε να προστατεύονται από αφυδάτωση λόγω υψηλών θερμοκρασιών.
 • Τα προϊόντα περιέχουν τσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομούνται ως ερεθιστικά.
 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.