Αποκατάσταση τριχοειδών ρωγμών στο σοβά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 
ISOMASTIC-A    Ελαστοπλαστική ακρυλική μαστίχη

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι τριχοειδείς ρωγμές σε σοβάδες τοιχοποιιών πληρώσεως:

  • Δημιουργούν πρόβλημα στην αισθητική εμφάνιση του σοβά.
  • Μειώνουν τις προστατευτικές ιδιότητες του σοβά έναντι υγρασίας και παγετού.

II. ΛΥΣΗ

Η ελαστοπλαστική, ακρυλική μαστίχη ISOMASTIC-A είναι κατάλληλη για την αποκατάσταση τριχοειδών ρωγμών στο σοβά.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η πλήρης διαδικασία αποκατάστασης έχει ως εξής:

  1. Η τριχοειδής ρωγμή διευρύνεται με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο (π.χ. κοπίδι) ή με τροχό κοπής σε πλάτος τουλάχιστον 3 mm.
  2. Κατόπιν η διευρυμένη ρωγμή καθαρίζεται από τη σκόνη με πινέλο ή πεπιεσμένο αέρα.
  3. Η φύσιγγα ISOMASTIC-A τοποθετείται στο ειδικό πιστόλι και το ακροφύσιο κόβεται λοξά και τόσο ώστε να μην εισχωρεί αλλά να πατάει στις παρειές της διευρυμένης ρωγμής.
  4. Εφαρμόζεται η μαστίχη οδηγώντας τη φύσιγγα υπό γωνία 45ο ως προς τον άξονα της ρωγμής.
  5. Όσο η μαστίχη είναι ακόμα νωπή, εξομαλύνεται με τη βοήθεια σπάτουλας.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι τουλάχιστον +15οC.
  • Κατά τις πρώτες ώρες σκλήρυνσης του υλικού θα πρέπει να αποφεύγεται η επίδραση του νερού.
  • H ISOMASTIC-A είναι αβλαβής και δε χρειάζονται ειδικές προφυλάξεις κατά την εφαρμογή της.

gr27-1