Αποκατάσταση πεσμένων σοβάδων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

UNICRET    Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο

UNICRET-FAST    Ταχύπηκτος, λευκός επισκευαστικός σοβάς

ADIPLAST    Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι πτώσεις σοβάδων από φέροντα οργανισμό ή από στοιχεία πληρώσεως οφείλονται γενικά στην ανεπαρκή πρόσφυση του επιχρίσματος στο υπόστρωμα.

II. ΛΥΣΗ

Η πρόσφυση του σοβά στο υπόστρωμα εξασφαλίζεται με την κατασκευή της πρώτης στρώσης του σοβά με το έτοιμο κονίαμα UNICRET, ενισχυμένο με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST.

Η κατασκευή της τελικής στρώσης του σοβά προτείνεται να γίνεται με το έτοιμο κονίαμα UNICRET, το οποίο μπορεί να ενισχυθεί με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η πλήρης διαδικασία αποκατάστασης έχει ως εξής:

  1. Το υπόστρωμα καθαρίζεται επιμελώς από χαλαρά υλικά, σκόνες κλπ. και διαβρέχεται καλά με νερό.
  2. Εφαρμόζεται η πρώτη στρώση του σοβά με το έτοιμο κονίαμα UNICRET, ενισχυμένο με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST. To ADIPLAST προστίθεται στο νερό ανάμιξης σε αναλογία ADIPLAST : νερό = 1 : 3.
  3. Aφού πήξει η πρώτη στρώση, ακολουθεί η τελική στρώση του σοβά με το έτοιμο κονίαμα UNICRET. Στην εφαρμογή αυτή το UNICRET αναμιγνύεται μόνο με νερό. Σε περίπτωση που θέλουμε να προσδώσουμε μεγαλύτερες αντοχές στο σοβά, προσθέτουμε στο νερό ανάμιξης την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST, σε αναλογία ADIPLAST : νερό = 1 : 5.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Σε περίπτωση που απαιτείται ταχύτητα εργασιών και η προς αποκατάσταση επιφάνεια είναι μικρή, μπορεί αντί του UNICRET να χρησιμοποιηθεί το UNICRET-FAST.
  • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5οC και +35οC.
  • Υλικό που έχει αρχίσει να πήζει δεν πρέπει να μαλακώνεται ξανά με νερό.
  • Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συνιστάται να διαβρέχεται ο σοβάς μετά την εφαρμογή του, ώστε να προστατεύεται από αφυδάτωση λόγω υψηλών θερμοκρασιών.
  • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.

gr28-1