Αποκατάσταση αποσυνδεμένης τοιχοποιίας από το φέροντα οργανισμό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

DUROCRET   Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

RAPICRET   Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

UNICRET   Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο

UNICRET-FAST   Ταχύπηκτος, λευκός επισκευαστικός σοβάς

ADIPLAST   Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑΔΩΝ   Πλέγματα από Fiberglass για την ενίσχυση σοβάδων

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η αποσύνδεση της τοιχοποιίας από το φέροντα οργανισμό σε μη φέρουσες τοιχοποιίες πληρώσεως δημιουργεί πέρα από την αντιαισθητική εμφάνιση και πρόβλημα αντοχής και ευστάθειας στην τοιχοποιία.

II. ΛΥΣΗ

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επιδιόρθωση των ρωγμών πρέπει να έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες:

 • Καλή πρόσφυση στους πλίνθους και στο σκυρόδεμα.
 • Καλή εργασιμότητα για το ευκολότερο γέμισμα των ρωγμών.
 • Μειωμένη συρρίκνωση πήξεως, ώστε να μη ρηγματώνουν κατά τη σκλήρυνσή τους.

α) Αποκατάσταση των ρωγμών

Κατάλληλα υλικά για την εφαρμογή αυτή είναι:

 • Το ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET ή
 • Το ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα RAPICRET, σε περίπτωση που απαιτείται ταχύτητα εργασιών.

β) Αποκατάσταση του σοβά

Κατάλληλα υλικά για τη συγκεκριμένη εφαρμογή είναι:

 • Το έτοιμο κονίαμα UNICRET ενισχυμένο με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST ή
 • Το ταχύπηκτο κονίαμα UNICRET-FAST ενισχυμένο με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST, σε περίπτωση που απαιτείται ταχύτητα εργασιών και η προς αποκατάσταση επιφάνεια είναι μικρή.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η πλήρης διαδικασία αποκατάστασης έχει ως εξής:

α) Αποκατάσταση των ρωγμών

 1. Καθαιρείται το επίχρισμα σε συνολικό πλάτος 30-50 cm κατά μήκος της αποσύνδεσης (15-25 cm εκατέρωθεν αυτής).
 2. Διευρύνονται τα χείλη των αποσυνδέσεων με τοπικό σπάσιμο των πλίνθων.
 3. Καθαρίζονται καλά οι αποσυνδέσεις με πεπιεσμένο αέρα ή βούρτσα.
 4. Ακολουθεί καλή διαβροχή του υποστρώματος.
 5. Κατόπιν εισάγεται το ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET ή το ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα RAPICRET με λεπτό μυστρί, όσο γίνεται βαθύτερα μέσα στην διευρυμένη αποσύνδεση. Η χρήση των κονιαμάτων αυτών απαιτεί μόνο την προσθήκη νερού. Μετά τη σκλήρυνσή τους ακολουθεί η αποκατάσταση του σοβά.

β) Αποκατάσταση του σοβά

 1. Το υπόστρωμα καθαρίζεται επιμελώς από χαλαρά υλικά, σκόνες κλπ. και διαβρέχεται καλά με νερό.
 2. Εφαρμόζεται η πρώτη στρώση του σοβά με το έτοιμο κονίαμα UNICRET ή το ταχύπηκτο κονίαμα UNICRET-FAST, ενισχυμένα με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST. To ADIPLAST προστίθεται στο νερό ανάμιξης σε αναλογία ADIPLAST : νερό = 1 : 3.
 3. Όσο είναι ακόμη νωπό το κονίαμα της πρώτης στρώσης, τοποθετείται λωρίδα υαλοπλέγματος, πλάτους όσο και του καθαιρεθέντος σοβά, με ελαφρά πίεση πάνω στην πρώτη στρώση.
 4. Αφού πήξει η πρώτη στρώση, ακολουθεί η τελική στρώση του σοβά με το έτοιμο κονίαμα UNICRET ή το ταχύπηκτο κονίαμα UNICRET-FAST. Στην εφαρμογή αυτή τα κονιάματα αναμιγνύονται μόνο με νερό. Σε περίπτωση που θέλουμε να προσδώσουμε μεγαλύτερες αντοχές στο σοβά, προσθέτουμε στο νερό ανάμιξης την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST, σε αναλογία ADIPLAST : νερό = 1 : 5.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5οC και +35οC.
 • Υλικό που έχει αρχίσει να πήζει δεν πρέπει να μαλακώνεται ξανά με νερό.
 • Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συνιστάται να διαβρέχεται ο σοβάς μετά την εφαρμογή του, ώστε να προστατεύεται από αφυδάτωση λόγω υψηλών θερμοκρασιών.
 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.

gr31-1

gr31-2