Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης “Μακεδονία”, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα