Εμπορευματικό Κέντρο ΕΡΓΟΣΕ, Θριάσιο Πεδίο, Ελλάδα