Εκπαιδευτήρια “Saint-Paul – Δελασάλ“, Αθήνα, Ελλάδα