Τσιμεντοειδείς Σοβάδες

grid
list
MARMOCRET-BOND

Έτοιμο τσιμεντοκονίαμα για το “πεταχτό χέρι” του σοβά

Έτοιμο κονίαμα για το "πεταχτό χέρι" του σοβά. Χρησιμοποιείται ως "πεταχτή" συνδετική στρώση σε επιφάνειες σκυροδέματος, τοιχοποιίας, θερμομονωτικών πλακών κτλ., για να ενισχύσει την πρόσφυση του σοβά που θα ακολουθήσει. Αναμιγνύε...
περισσότερα...
νέο
MARMOCRET-BASE

Έτοιμος σοβάς βασικής στρώσης

Έτοιμο κονίαμα για το "χοντρό χέρι" του σοβά. Αποτελεί το ιδανικό υπόστρωμα στην περίπτωση που για το τελικό ("τριφτό" ή "ψιλό") χέρι του σοβά θα χρησιμοποιηθούν οι έτοιμοι, έγχρωμοι υδαταπωθητικοί σοβάδες MARMOCRET και MARMOCRET ...
περισσότερα...
νέο
MARMOCRET 1

Έτοιμος σοβάς μονής στρώσης

Έτοιμος σοβάς μονής στρώσης. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 3 cm ανά στρώση. Η χρήση του προαπαιτεί την εφαρμογή «πεταχτού». Αναμιγνύεται μόνο με νερό. Αντικαθιστά τις δύο τελευταίες στρώσεις (βασική και τελική) του κλασικού τρόπου σοβα...
περισσότερα...
νέο
MARMOCRET Fine

Υδαταπωθητικός σοβάς – Λεία επιφάνεια

Υδαταπωθητικός σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης, για το τελικό "τριφτό" χέρι του σοβά. Κατάλληλος για κατασκευή λείων επιφανειών. Αναμιγνύεται μόνο με νερό. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS II, W1 κατά ΕΝ 998-1. Προτεινόμενο πάχος εφ...
περισσότερα...
νέο
MARMOCRET Decor

Υδαταπωθητικός σοβάς – Αδρή επιφάνεια

Υδαταπωθητικός σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης, για το τελικό "τριφτό" χέρι του σοβά. Κατάλληλος για διαμόρφωση αδρής διακοσμητικής επιφάνειας. Αναμιγνύεται μόνο με νερό. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS II, W1 κατά ΕΝ 998-1. Προτει...
περισσότερα...
νέο
MARMOCRET PLUS Fine

Ρητινούχος, έγχρωμος, υδαταπωθητικός σοβάς – Λεία επιφάνεια

Ρητινούχος, έγχρωμος, υδαταπωθητικός σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης, για το τελικό χέρι του σοβά. Κατάλληλος για την κατασκευή λείων επιφανειών, σε υποστρώματα με ιδιαίτερες απαιτήσεις ελαστικότητας και πρόσφυσης. Σε συνδυασμό με την ...
περισσότερα...
νέο
MARMOCRET PLUS Decor

Ρητινούχος, έγχρωμος, υδαταπωθητικός σοβάς – Αδρή επιφάνεια

Ρητινούχος, έγχρωμος, υδαταπωθητικός σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης, για το τελικό χέρι του σοβά. Κατάλληλος για διαμόρφωση αδρής - διακοσμητικής επιφάνειας, σε υποστρώματα με ιδιαίτερες απαιτήσεις ελαστικότητας και πρόσφυσης. Σε συνδ...
περισσότερα...
νέο
MARMOCRET-SP

Σοβάς εξυγίανσης και αποκατάστασης

Σοβάς εξυγίανσης, ιδιαίτερα ανθεκτικός στα άλατα και την υγρασία. Κατάλληλος για αποκαταστάσεις σοβάδων σε κτίρια που βρίσκονται σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες ή σε περιοχές που καταπονούνται από ανερχόμενη υγρασία. Επίσης ενδείκνυτα...
περισσότερα...
νέο
ISOMAT ST-1

Εμποτισμός για τοιχοποιίες καταπονημένες από άλατα

Ειδικός εμποτισμός που χρησιμοποιείται σε αποκαταστάσεις τοιχοποιιών επιβαρυμένων με άλατα. Μετατρέπει τα υδατοδιαλυτά χλωριούχα και θειικά άλατα σε αδιάλυτα και τα αδρανοποιεί. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σοβά εξυγίανσης M...
περισσότερα...
νέο
UNICRET

Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο

Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS IΙ, W0 κατά ΕΝ 998-1.
περισσότερα...
νέο
UNICRET-FAST

Ταχύπηκτος λευκός επισκευαστικός σοβάς

Ταχύπηκτος, λευκός επισκευαστικός σοβάς. Ιδανικός για γρήγορες επιδιορθώσεις σοβάδων σε παλιές και νέες κατασκευές. Αντικαθιστά τις αντίστοιχες χρήσεις του γύψου στην οικοδομή. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS II, W0 κατά ΕΝ 99...
περισσότερα...
νέο