Εποξειδικά Χρώματα & Αστάρια

grid
list
EPOXYCOAT

Εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών

Εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών με διαλύτες. Παρουσιάζει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στις τριβές. Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2....
περισσότερα...
νέο
EPOXYCOAT-S

Εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών κατάλληλο για βαφή πισίνων

Εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών, με διαλύτες. Προσφέρει αυξημένη αντοχή σε τριβές, σε χημικές επιδράσεις και στις καιρικές συνθήκες, καθώς και αυξημένη ελαστικότητα. Κατάλληλο για βαφή πισίνων. Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως πρ...
περισσότερα...
νέο
EPOXYCOAT-W

Εποξειδικό, υδατοδιαλυτό χρώμα δύο συστατικών

Εποξειδικό υδατοδιαλυτό χρώμα δύο συστατικών. Ιδιαίτερα κατάλληλο για υγρά ή νέα υποστρώματα σκυροδέματος (ηλικίας μικρότερης των 28 ημερών). Προσφέρει μεγάλη αντοχή σε τριβές, σε χημικές επιδράσεις και στις καιρικές συνθήκες. Πισ...
περισσότερα...
νέο
EPOXYCOAT-VSF

Εποξειδική βαφή δύο συστατικών για έντονες χημικές καταπονήσεις

Εποξειδική βαφή δύο συστατικών χωρίς διαλύτες. Παρουσιάζει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στις τριβές. Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε περιπτώσεις έντονης χημικής καταπόνησης, όπως πετρελαιοειδή, ισχυρά οξέα, αλκάλια κλπ. Πιστοποιημέ...
περισσότερα...
νέο
EPOXYCOAT-AC

Αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών

Αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, για μεταλλικές επιφάνειες. Χρησιμοποιείται μόνο του ή ως αντισκωριακό υπόστρωμα των EPOXYCOAT, EPOXYCOAT-S, EPOXYCOAT-W και EPOXYCOAT-VSF. Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας οπλισμού έ...
περισσότερα...
νέο
DUROFLOOR-BI

Διαφανής εποξειδικός εμποτισμός δύο συστατικών

Διαφανής εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών με διαλύτες, για εμποτισμό δαπέδων από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονία. Χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση τσιμεντοειδών υποστρωμάτων και τη δημιουργία δαπέδων με αντοχή σε φθορά από τριβές, π...
περισσότερα...
νέο
SM-14

Ειδικό διαλυτικό για εποξειδικές βαφές

Ειδικό διαλυτικό για τις εποξειδικές βαφές EPOXYCOAT, EPOXYCOAT-S και EPOXYCOAT-AC, καθώς και για τον καθαρισμό των εργαλείων σε εργασίες με τα υλικά αυτά....
περισσότερα...
νέο