Πρόσμικτα σκυροδέματος

grid
list
PLASTIPROOF Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α
PLASTIPROOF

Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α – Στεγανωτικό μάζας.

Πλαστικοποιεί το σκυρόδεμα και βελτιώνει την αντίσταση στην υδατοπερατότητα.
περισσότερα...
νέο
BEVETOL-SPL

Υπερρευστοποιητής – επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος τύπου G.

Προστιθέμενο επί τόπου στο έργο στην παρασκευή του σκυροδέματος, μειώνει τον λόγο Ν/Τ και αυξάνει την εργασιμότητά του....
περισσότερα...
νέο
REOTOL-SPL Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου F
REOTOL-SPL

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου F.

Προστιθέμενο επί τόπου στο έργο στην παρασκευή του σκυροδέματος, μειώνει τον λόγο Ν/Τ και αυξάνει την εργασιμότητά του....
περισσότερα...
νέο
ADIUM-132

Υπερρευστοποιητής νέας γενιάς για μεταφερόμενο σκυρόδεμα.

Μειώνει την απαίτηση σε νερό έως και 25% κατά την παρασκευή του σκυροδέματος. Προστιθέμενο σε έτοιμο σκυρόδεμα βελτιώνει σημαντικά την εργασιμότητά του (αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα), χωρίς να απαιτείται επιπλέον νερό. Ιδανικό...
περισσότερα...
νέο
ADIUM 150
ADIUM-150

Υπερρευστοποιητής νέας γενιάς για προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος.

Μειώνει την απαίτηση σε νερό έως και 30% κατά την παρασκευή του σκυροδέματος. Προστιθέμενο σε έτοιμο σκυρόδεμα βελτιώνει σημαντικά την εργασιμότητά του (αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα), χωρίς να απαιτείται επιπλέον νερό. Ιδανικό...
περισσότερα...
νέο
POROLIT-LP

Αερακτικό πρόσμικτο σκυροδέματος.

Μειώνει τον λόγο Ν/Τ κατά την παρασκευή του σκυροδέματος ενώ βελτιώνει την εργασιμότητά του. Ιδανικό σε σκυροδετήσεις που απαιτείται ανθεκτικότητα στον παγετό....
περισσότερα...
νέο
RETADOL

Επιβραδυντής πήξης – Ρευστοποιητής σκυροδέματος.

Χρησιμοποιείται όπου απαιτείται επιβράδυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέματος, με παράλληλη βελτίωση του τρόπου κατεργασίας και των ιδιοτήτων του. Απαραίτητο βοήθημα για τη μεταφορά του έτοιμου σκυροδέματος....
περισσότερα...
νέο
ADINOL-RAPID
ADINOL-RAPID

Επιταχυντής πήξης ευρείας χρήσης – Αντιπαγετικό σκυροδέματος.

Επιταχύνει την πήξη του σκυροδέματος όπου απαιτείται ταχύτητα εργασιών και επιτρέπει την ασφαλή σκυροδέτηση σε χαμηλές θερμοκρασίες....
περισσότερα...
νέο
ADINOL-RAPID 2H
ADINOL-RAPID 2H

Επιταχυντής σκλήρυνσης σκυροδέματος.

Επιταχύνει τη διαδικασία ανάπτυξης των αρχικών αντοχών του σκυροδέματος, χωρίς να επηρεάζονται οι τελικές αντοχές του. Συντελεί στη γρήγορη αφαίρεση των ξυλοτύπων διευκολύνοντας έτσι τη γρήγορη σκυροδέτηση....
περισσότερα...
νέο
ADINOL-DM

Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος και κονιαμάτων.

Μειώνει δραστικά την υδατοπερατότητα, αυξάνει την ανθεκτικότητα των δομικών στοιχείων έναντι διαβρωτικών επιδράσεων, ενώ βελτιώνει την εργασιμότητα χωρίς την προσθήκη νερού. Χρησιμοποιείται για την παραγωγή στεγανού σκυροδέμα...
περισσότερα...
νέο
AQUAMAT-ADMIX
AQUAMAT-ADMIX

Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος, κρυσταλλικής δράσης σε μορφή σκόνης.

Προστιθέμενο στο σκυρόδεμα δημιουργεί αδιάλυτες κρυσταλλικές ενώσεις, οι οποίες σφραγίζουν τους πόρους του σκυροδέματος έναντι της υγρασίας. Οι κρύσταλλοι αυτοί παραμένουν μόνιμα ενεργοί, παραλαμβάνοντας εξίσου καλά θετικές ...
περισσότερα...
νέο