Πρόσμικτα Σκυροδέματος

grid
list
PLASTIPROOF

Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α – Στεγανωτικό μάζας

Ρευστοποιητής σκυροδέματος - στεγανωτικό μάζας (ΣΚ-308, ΑSTM C-494 τύπος Α, ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:Τ2 & Τ9). Προστιθέμενο στο σκυρόδεμα το πλαστικοποιεί και βελτιώνει την αντίσταση στην υδατοπερατότητα....
περισσότερα...
νέο
BEVETOL-SPL

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου G

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος - επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος (ΣΚ-308, ΑSTM C-494 τύπος Α, D & G, ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:Τ11.1 και Τ11.2). Αυξάνει την εργασιμότητα του σκυροδέματος προστιθέμενο επί τόπου στο έργο. Μειώνει τον λόγο Ν/Τ κ...
περισσότερα...
νέο
REOTOL-SPL

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου F

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος (ΣΚ-308, ΑSTM C-494 τύπος Α & F, ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:Τ3.1 και Τ3.2). Αυξάνει την εργασιμότητα του σκυροδέματος προστιθέμενο επί τόπου στο έργο. Μειώνει τον λόγο Ν/Τ κατά την παρασκευή του σκυροδέματος....
περισσότερα...
νέο
ADIUM 132

Υπερρευστοποιητής νέας γενιάς για μεταφερόμενο σκυρόδεμα

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:Τ11.1 και Τ11.2. Μειώνει την απαίτηση σε νερό έως και 25% κατά την παρασκευή του σκυροδέματος. Προστιθέμενο σε έτοιμο σκυρόδεμα βελτιώνει σημαντικά την εργασιμότητά του ...
περισσότερα...
νέο
ADIUM 150

Υπερρευστοποιητής νέας γενιάς για προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:Τ3.1 και Τ3.2. Μειώνει την απαίτηση σε νερό έως και 30% κατά την παρασκευή του σκυροδέματος. Προστιθέμενο σε έτοιμο σκυρόδεμα βελτιώνει σημαντικά την εργασιμότητά του (α...
περισσότερα...
νέο
RETADOL

Επιβραδυντής πήξης – Ρευστοποιητής σκυροδέματος

Επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος με πλαστικοποιητές ιδιότητες (ΣΚ-308, ΑSTM C-494 τύπος D, ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:Τ10). Χρησιμοποιείται όπου απαιτείται επιβράδυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέματος, με παράλληλη βελτίωση του τρόπου κατεργασ...
περισσότερα...
νέο
ADINOL-RAPID

Επιταχυντής πήξης ευρείας χρήσης – Αντιπαγετικό σκυροδέματος

Επιταχυντής πήξης σκυροδέματος ευρείας χρήσης - αντιπαγετικό σκυροδέματος (ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:Τ6). Επιταχύνει την πήξη του σκυροδέματος όπου απαιτείται ταχύτητα εργασιών και επιτρέπει την ασφαλή σκυροδέτηση σε χαμηλές θερμοκρασίες....
περισσότερα...
νέο
ADINOL-RAPID 2H

Επιταχυντής σκλήρυνσης σκυροδέματος

Επιταχυντής σκλήρυνσης σκυροδέματος (ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:Τ7). Επιταχύνει τη διαδικασία ανάπτυξης των αρχικών αντοχών του σκυροδέματος, χωρίς να επηρεάζονται οι τελικές αντοχές του. Συντελεί στη γρήγορη αφαίρεση των ξυλοτύπων διευκολύνον...
περισσότερα...
νέο
ADINOL-DM

Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος και κονιαμάτων

Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος και κονιαμάτων. Μειώνει δραστικά την υδατοπερατότητα, αυξάνει την ανθεκτικότητα των δομικών στοιχείων έναντι διαβρωτικών επιδράσεων, ενώ βελτιώνει την εργασιμότητα χωρίς την προσθήκη νερού. Χρησιμοπο...
περισσότερα...
νέο
AQUAMAT-ADMIX

Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος, κρυσταλλικής δράσης

Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος σε μορφή σκόνης. Προστίθεται κατά την παρασκευή του σκυροδέματος σχηματίζοντας αδιάλυτες κρυσταλλικές ενώσεις. Βελτιώνει την αντίσταση στην υδατοπερατότητα και δεν επηρεάζει την υδρατμοπερατότητα του...
περισσότερα...
νέο