Πρόσμικτα Σκυροδέματος

grid
list
PLASTIPROOF

Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α – Στεγανωτικό μάζας

Ρευστοποιητής σκυροδέματος - στεγανωτικό μάζας (ΣΚ-308, ASTM C-494 Τύπος A, ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:Τ2 & Τ9). Προστιθέμενο στο σκυρόδεμα το πλαστικοποιεί και βελτιώνει την αντίσταση στην υδατοπερατότητα....
περισσότερα...
νέο
BEVETOL-RD

Επιβραδυντής και υπερρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου G

Επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος - υπερρευστοποιητής σκυροδέματος (ΣΚ-308, ASTM C-494 τύπος A, D & G, ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:Τ11.1 και T11.2). Αποτελεί απαραίτητο βοήθημα όπου απαιτείται επιβράδυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέματος καθώς κ...
περισσότερα...
νέο
BEVETOL-SPL

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου G

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος-επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος A, D & G, ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:Τ11.1 και T11.2). Αυξάνει την εργασιμότητα του σκυροδέματος προστιθέμενο επί τόπου στο έργο. Μειώνει το λόγο Ν/Τ κατ...
περισσότερα...
νέο
REOTOL-SPL

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου F

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος A & F, ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:Τ3.1 και T3.2). Αυξάνει την εργασιμότητα του σκυροδέματος προστιθέμενο επί τόπου στο έργο. Μειώνει το λόγο N/T κατά την παρασκευή του σκυροδέματος....
περισσότερα...
νέο
ADIUM 110

Ευρείας χρήσης υπερρευστοποιητής σκυροδέματος νέας γενιάς

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2: T3.1 και T3.2. Μειώνει την απαίτηση σε νερό έως και 20% κατά την παρασκευή του σκυροδέματος. Προστιθέμενο σε έτοιμο σκυρόδεμα βελτιώνει σημαντικά την εργασιμότητά του (...
περισσότερα...
νέο
ADIUM 130

Υπερρευστοποιητής νέας γενιάς για μεταφερόμενο σκυρόδεμα

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2: T11.1 και T11.2. Μειώνει την απαίτηση σε νερό έως και 20% κατά την παρασκευή του σκυροδέματος. Προστιθέμενο σε έτοιμο σκυρόδεμα βελτιώνει σημαντικά την εργασιμότητά του...
περισσότερα...
νέο
ADIUM 150

Υπερρευστοποιητής νέας γενιάς για προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:T3.1 και T3.2. Μειώνει την απαίτηση σε νερό έως και 30% κατά την παρασκευή του σκυροδέματος. Προστιθέμενο σε έτοιμο σκυρόδεμα βελτιώνει σημαντικά την εργασιμότητά του (αυ...
περισσότερα...
νέο
BEVETOL-VZ

Επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος

Επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος (ΣΚ-308, ASTM C-494 τύπος B, ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:T8). Χρησιμοποιείται όπου απαιτείται επιβράδυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέματος, με παράλληλη βελτίωση του τρόπου κατεργασίας και των ιδιοτήτων του. Απα...
περισσότερα...
νέο
RETADOL

Επιβραδυντής πήξης – Ρευστοποιητής σκυροδέματος

Επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος με πλαστικοποιητικές ιδιότητες (ΣΚ-308, ASTM C-494 τύπος D, ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:T10). Χρησιμοποιείται όπου απαιτείται επιβράδυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέματος, με παράλληλη βελτίωση του τρόπου κατεργ...
περισσότερα...
νέο
ADINOL-RAPID

Επιταχυντής πήξης ευρείας χρήσης – Αντιπαγετικό σκυροδέματος

Επιταχυντής πήξης σκυροδέματος ευρείας χρήσης - αντιπαγετικό σκυροδέματος (ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:T6). Επιταχύνει την πήξη του σκυροδέματος όπου απαιτείται ταχύτητα εργασιών και επιτρέπει την ασφαλή σκυροδέτηση σε χαμηλές θερμοκρασίες....
περισσότερα...
νέο
ADINOL-RAPID 2H

Επιταχυντής σκλήρυνσης σκυροδέματος

Επιταχυντής σκλήρυνσης σκυροδέματος (ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:T7). Επιταχύνει τη διαδικασία ανάπτυξης των αρχικών αντοχών του σκυροδέματος, χωρίς να επηρέαζονται οι τελικές αντοχές του. Συντελεί στη γρήγορη αφαίρεση των ξυλοτύπων διευκολύνον...
περισσότερα...
νέο
AQUAMAT-ADMIX

Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος, κρυσταλλικής δράσης

Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος σε μορφή σκόνης. Προστίθεται κατά την παρασκευή του σκυροδέματος σχηματίζοντας αδιάλυτες κρυσταλλικές ενώσεις. Βελτιώνει την αντίσταση στην υδατοπερατότητα και δεν επηρεάζει την υδρατμοπερατότητα του...
περισσότερα...
νέο