Τσιμεντοειδή επισκευαστικά

grid
list
DUROCRET

Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα.

Κατάλληλο για επισκευές επιφανειών σκυροδέματος, τοιχοποιιών, σοβάδων, κατασκευή κορφιάδων στεγών, κατασκευή λουκιών κτλ....
περισσότερα...
νέο
DUROCRET-PLUS

Ινοπλισμένο, ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα.

Κατάλληλο για επισκευές σκυροδέματος, τοιχοποιιών, σοβάδων, κατασκευή λουκιών κτλ.
περισσότερα...
νέο
DUROCRET-FAST Ρητινούχο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα γρήγορης πήξης
DUROCRET-FAST

Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα γρήγορης πήξης.

Παρέχει πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα, άριστη εργασιμότητα και αντοχή σε τριβές. Είναι κατάλληλο για επισκευαστικές εργασίες σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, τοιχοποιία κτλ. Χρόνος εργασιμότητας: 45 λεπτά....
περισσότερα...
νέο
DUROCRET-PENETRATE Επισκευαστικό και στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα
DUROCRET-PENETRATE

Επισκευαστικό και στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα, χωρίς διαβρωτικά συστατικά, κρυσταλλικής δράσης.

Παρέχει συνεχή προστασία από την παρουσία νερού, καθώς παραμένει μόνιμα ενεργό. Κατάλληλο για επισκευαστικές εργασίες σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, για κατασκευή λουκιών και για στεγάνωση υπογείων, θεμελίων, δεξαμενών νερού και βιολογ...
περισσότερα...
νέο
ISOMAT REPAIR 5-70

Ινοπλισμένο, ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών.

Χαρακτηρίζεται από υψηλές αντοχές, πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα και σταθερότητα όγκου. Χρησιμοποιείται για επισκευαστικές εργασίες σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, για την κατασκευή λουκιών κτλ. Εφαρμόζεται σε στρώσεις πάχους έως 3...
περισσότερα...
νέο
RAPICRET

Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα.

Κατάλληλο για γρήγορες επισκευές στοιχείων σκυροδέματος, στερεώσεις, αγκυρώσεις, σφραγίσεις οπών, δημιουργία λουκιών και γενικά όπου απαιτείται υψηλή αντοχή και ταχύτητα εργασιών. Χρόνος εργασιμότητας: 15 λεπτά....
περισσότερα...
νέο
MEGACRET-10 επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών
MEGACRET-10

Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών για λεπτά πάχη.

Κατάλληλο για επισκευές υψηλών απαιτήσεων σε στοιχεία σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 10 mm ανά στρώση, με μυστρί ή εκτόξευση....
περισσότερα...
νέο
MEGACRET-40 επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών
MEGACRET-40

Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών.

Κατάλληλο για επισκευές υψηλών απαιτήσεων σε στοιχεία σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 40 mm/ στρώση, με μυστρί ή εκτόξευση....
περισσότερα...
νέο
MEGACRET-40 FAST επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών
MEGACRET-40 FAST

Γρήγορης πήξης, ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών.

Κατάλληλο για γρήγορες επισκευές στοιχείων σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 40 mm/στρώση, με μυστρί ή εκτόξευση....
περισσότερα...
νέο
MEGACRET-40 GEO  επισκευαστικό γεωκονίαμα υψηλών αντοχών
MEGACRET-40 GEO

Φιλικό προς το περιβάλλον, ινοπλισμένο, ρητινούχο επισκευαστικό γεωκονίαμα υψηλών αντοχών, γρήγορης πήξης.

Αποτελείται από φυσικά συνδετικά υλικά και περιέχει ελάχιστα συνθετικά πολυμερή. Κατάλληλο για υψηλών απαιτήσεων επισκευές στοιχείων σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 40 mm/στρώση, με μυστρί ή εκτόξευση, σε τοίχους ή οροφές....
περισσότερα...
νέο
MEGACRET-50 THIXO επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα
MEGACRET-50 THIXO

Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών.

Κατάλληλο για πολύ υψηλών απαιτήσεων επισκευές στοιχείων σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 50 mm/στρώση, με μυστρί ή εκτόξευση....
περισσότερα...
νέο
MEGAGROUT-100 τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών
MEGAGROUT-100

Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών για επισκευές και ενισχύσεις.

Κατάλληλο για κατασκευή μανδυών ή πλήρωση κενών σε στοιχεία σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 100 mm.
περισσότερα...
νέο
MEGAGROUT-101 για πακτώσεις μηχανημάτων
MEGAGROUT-101

Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών για πακτώσεις μηχανημάτων.

Κατάλληλο για εδράσεις και πακτώσεις μηχανημάτων, αγκυρώσεις, βάσεις στήριξης για μηχανήματα ακριβείας. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 100 mm....
περισσότερα...
νέο
MEGAGROUT-INJECT 2-20 Τσιμεντοκονίαμα υψηλής ρευστότητας
MEGAGROUT-INJECT 2-20

Τσιμεντοκονίαμα υψηλής ρευστότητας για εφαρμογή ενεμάτων μειωμένης συρρίκνωσης και υψηλών αντοχών.

Χρησιμοποιείται για τσιμεντενέσεις σε ρωγμές σκυροδέματος, τοιχοποιιών κτλ., για ενέματα στις σωληνώσεις εγκιβωτισμού τενόντων προέντασης, για πλήρωση κοιλοτήτων στο υπέδαφος ή σε βράχους όπου θα εγκιβωτιστούν συνδετικοί ράβδ...
περισσότερα...
νέο