Ενέσιμες εποξειδικές ρητίνες & αγκυρώσεις οπλισμού

grid
list
EPOMAX-L20

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, για ρωγμές εύρους 0,1-1,0 mm.

Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ρητινενέσεων σε ρηγματώσεις σκυροδέματος εύρους 0,1-1,0 mm. Αποτελεί επίσης πολύτιμο βοήθημα για εμφυτεύσεις και αγκυρώσεις οπλισμών σε υφιστάμενα δομικά στοιχεία. Προσφέρει άριστα αποτελέσμα...
περισσότερα...
νέο
EPOMAX-L10

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, για ρωγμές εύρους 0,5-3,0 mm.

Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ρητινενέσεων σε ρηγματώσεις σκυροδέματος εύρους 0,5-3,0 mm. Αποτελεί επίσης βοήθημα για εμφυτεύσεις και αγκυρώσεις οπλισμών σε υφιστάμενα δομικά στοιχεία. Προσφέρει άριστα αποτελέσματα ακόμη ...
περισσότερα...
νέο
DUREBOND

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, για ρωγμές εύρους > 3,0 mm – Γέφυρα πρόσφυσης.

Χρησιμοποιείται ως γέφυρα πρόσφυσης για τη συγκόλληση νωπού σκυροδέματος σε παλιό, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σκυροδέματος. Επίσης, χρησιμοποιείται ως ενέσιμο ρητινοκονίαμα για εφαρμογή ρητινενέσεων σε ρηγματώσεις σκυροδέματος...
περισσότερα...
νέο
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ Για ρητινενέσεις δομικών στοιχείων
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ

Ακροφύσια για ρητινενέσεις δομικών στοιχείων.

Για ρητινενέσεις δομικών στοιχείων με EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 και DUREBOND....
περισσότερα...
νέο
EPOMAX-ANCHOR

Ταχείας πήξης συγκολλητικό υλικό, 2 συστατικών, για αγκυρώσεις, χωρίς διαλύτες και στυρένιο.

Κατάλληλο για την αγκύρωση οπλισμών, ράβδων, ντιζών κτλ.
περισσότερα...
νέο
ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ για την τοποθέτηση αγκυρίων
ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ

Διάτρητος υποδοχέας που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την EPOMAX-ANCHOR για την τοποθέτηση αγκυρίων σε τούβλα ή τσιμεντόλιθους.

Διάτρητος υποδοχέας που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την EPOMAX-ANCHOR για την τοποθέτηση αγκυρίων σε τούβλα ή τσιμεντόλιθους. Τύπος: KSH 12 x 50 Τύπος: KSH 15 x 85 Τύπος: KSH 15 x 130...
περισσότερα...
νέο